Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 г. N 117

КМ Украины
Постановление КМ от 24.04.2019 № 391
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 квітня 2019 р. N 391

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 117

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 грудня 2019 року N 1165)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 117 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 23, ст. 773, N 90, ст. 2968) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 117

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови після слів "рішення комісій" доповнити словами "регіонального рівня".

2. У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

підпункт 2 після слів і цифр "не перевищує 50 тис. гривень" доповнити словами і цифрами ", сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. гривень";

абзац перший підпункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"3) одночасно виконуються такі умови:

загальна сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень;

одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4, де:";

2) у пункті 16 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

3) у пункті 23:

абзац другий після слів і цифр "менше 30 млн. гривень" доповнити словами "та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку";

абзац третій після слів і цифр "більше 30 млн. гривень включно" доповнити словами "та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку";

4) пункт 25 виключити;

5) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено у судовому порядку.";

6) у пункті 28:

абзац четвертий після слів і цифр "менше 30 млн. гривень" доповнити словами "та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку";

абзац п'ятий після слів і цифр "більше 30 млн. гривень включно" доповнити словами "та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку";

7) пункт 33 після слів "в електронному кабінеті" доповнити словами і цифрою ", за формою згідно з додатком 4";

8) пункт 36 після слів "рішення про неврахування таблиці даних платника податку" доповнити словами і цифрами "за формою згідно з додатком 5, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу";

9) у пункті 39 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

10) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

РЕЄСТР
податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена

Реєстраційний номер електронного документа, реєстрація якого зупинена

Дата зупинення

Дата отримання контролюючими органами письмових пояснень та копій документів

Рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Рішення комісії центрального рівня (ДФС) про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Апеляційне оскарження

Судове оскарження

Статус податкової накладної/ розрахунку коригування (1, 2**)

дата прийняття

номер

статус (1, 2, 3*)

найменування контролюючого органу

дата набрання чинності рішенням комісії

дата прийняття

номер

дата набрання чинності рішенням комісії

дата початку апеляційного оскарження

дата прийняття рішення комісії центрального рівня

номер рішення комісії центрального рівня

дата початку судового оскарження

дата набрання рішенням суду законної сили

____________
* 1 - зареєстровано; 2 - скасовано; 3 - попередня реєстрація.

** 1 - підлягає реєстрації; 2 - відмовлено в реєстрації.";

11) доповнити Порядок додатками 4 і 5 такого змісту:

РІШЕННЯ
про врахування / неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

____ ____________ 20___ р.

N __________

Дані платника податку

Код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

Після розгляду таблиці даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі ____ _______ 20__ р. за N _______, відповідно до пункту 33 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 117, прийнято рішення про її:

  

 

врахування

  

 

неврахування

 

Підстави:

 

  

наявність в органах ДФС податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податку ризикових операцій;

 

  

виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам;

 

  

інше: _____________________________________________________________________

Рішення про врахування / неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Голова комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

РІШЕННЯ
про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

___ ____________ 20__ р.

N __________

Дані платника податку

Код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

Відповідно до пункту 36 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 117, прийнято рішення про неврахування таблиці даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі ___ ____________ 20__ р. за N _______, врахованої згідно з рішенням комісії від ___ ____________ 20__ р. N _______.

Підстави:

  

наявність в органах ДФС податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податку ризикових операцій;

  

виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам;

  

інше: ___________________________________________________________________________

Рішення про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Голова комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)".

3. У Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Комісії контролюючих органів також приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а комісія центрального рівня розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.";

2) абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

"Засідання комісії контролюючого органу проводиться у разі наявності матеріалів для розгляду.".

4. У Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів "рішення комісій" доповнити словами "регіонального рівня";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - скарги), здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну (далі - комісія).";

3) пункт 2 виключити;

4) у пункті 5 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги", а після слів "в установленому порядку" доповнити словами і цифрою ", за формою згідно з додатком 1";

5) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. За результатами розгляду скарги комісія приймає рішення щодо скарги за формою згідно з додатком 2, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.";

6) у пункті 15 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

7) у тексті Порядку слова "комісія ДФС з питань розгляду скарг" в усіх відмінках замінити словом "комісія" у відповідному відмінку;

8) доповнити Порядок додатками 1 і 2 такого змісту:

СКАРГА
на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Рішення, що оскаржується, від ___ ____________ 20__ р. N __________.

Дані платника податку

Код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном

 

Інформація про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вимога платника податку:
   скасувати рішення комісії регіонального рівня та зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування;
   інше: _____________________________________________________________________________

Рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку:

   оскаржено

  не оскаржено

Електронна адреса, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги:
_____________________________________________________________________________________

Кількість документів, що додаються до скарги ______________________________________________

Наведена інформація є повною і достовірною.

Особа, що здійснює підпис:

для юридичної особи**

  

керівник

  

уповноважена особа

для фізичної особи - підприємця**

  

підприємець

  

представник

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта*)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

** Обирається лише один з варіантів.

РІШЕННЯ
за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

___ ____________ 20__ р.

N __________

Реквізити скарги

Реєстраційний номер скарги

Дата реєстрації скарги

 

 

Реквізити оскаржуваного рішення

Номер оскаржуваного рішення

Дата оскаржуваного рішення

 

 

Дані податкової накладної / розрахунку коригування

Дата складення

Порядковий номер податкової накладної / розрахунку коригування

Вид документа (податкова накладна / розрахунок коригування)

Загальна сума з податком на додану вартість, гривень

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, гривень

Дані платника податку - продавця

Податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість

Дані платника податку - покупця

Податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість

____________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

Відповідно до пункту 56.23 статті 56 Податкового кодексу України:

  

задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

  

залишено скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін

  

залишено скаргу без розгляду

Підстави:

 

Голова комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)".

____________

Опрос