Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверки сертификатов и подтверждений в случае ввоза и/или вывоза семян и посадочного материала, образцов семян и посадочного материала, опытных образцов сортов государственным фитосанитарным инспектором во время осуществления фитосанитарного контроля

КМ Украины
Постановление КМ от 08.05.2019 № 383
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. N 383

Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", статті 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки фітосанітарного сертифіката, сертифікатів країни експортера, що засвідчують якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікатів ОЕСР і сертифікатів ISTA та підтвердження про ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування, підтвердження (повідомлення) про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки (далі - супровідні документи) державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, що ввозиться на територію України (у тому числі з метою транзиту) та вивозиться з України.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про карантин рослин", "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин", Митному кодексі України.

3. Для переміщення насіння і садивного матеріалу через митний кордон України перед здійсненням фітосанітарного контролю заявник вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідні документи, зокрема фітосанітарний сертифікат, сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA, інформацію про наявність повідомлень, підтверджень та/або обґрунтованих відмов у ввезенні (дата та номер), крім документів і відомостей, які вносяться державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, у разі:

ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки - підтвердження Мінекономіки (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування - підтвердження Держпродспоживслужби про ввезення/вивезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування або рішення про обґрунтовану відмову.

4. Державний фітосанітарний інспектор проводить:

перевірку наявності супровідних документів;

аналіз відомостей, які містяться у наданих документах;

перевірку наявності обґрунтованої відмови у видачі підтвердження Держпродспоживслужбою у разі ввезення/вивезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт та експонування;

перевірку відсутності заборон чи обмежень на ввезення на митну територію України;

встановлення фізичної відповідності насіння та садивного матеріалу відомостям, зазначеним у супровідних документах;

дотримання кількісних обмежень насіння і садивного матеріалу відповідно до підтверджень Мінекономіки (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи) заявки або підтвердження Держпродспоживслужбою про ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

візуальний огляд цілості та ідентичності партії насіння та садивного матеріалу, відсутності ознак псування упаковки.

Проведення та дотримання всіх інших процедур, які здійснюються державним фітосанітарним інспектором, регулюється Законом України "Про карантин рослин".

5. Супровідні документи перевіряються на предмет їх достовірності, повноти, точності, дійсності.

6. Перевірка фізичної відповідності вантажу проводиться вибірково у разі наявності пошкоджень упаковки, невідповідності відомостей у супровідних документах та невідповідності форми поданих супровідних документів затвердженим формам.

Результати перевірки оформляються актом, який складається у письмовому та електронному вигляді згідно з додатком.

7. Проведення перевірки та здійснені дії державного фітосанітарного інспектора фіксуються засобами відеофіксації.

8. За результатами перевірки державний фітосанітарний інспектор:

приймає рішення про завершення відповідного виду державного контролю або про відмову в завершенні відповідного виду державного контролю з підстав, визначених законом;

вносить інформацію про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

 

  

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

____________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

АКТ N ______________
від ___ ____________ 20__ р.
про результати перевірки фізичної відповідності вантажу

  

сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу

  

сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA для насіння і садивного матеріалу за умови належності його до сорту, внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

  

підтвердження про ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт та експонування

  

підтвердження (повідомлення) про ввезення дослідних зразків сортів рослин для проведення експертизи заявки

  

фітосанітарний сертифікат

Мною, державним фітосанітарним інспектором ___________________________________________,
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
згідно із Законами України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин" проведено перевірку ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проведення перевірки ____________________________________________________________

Найменування об'єкта перевірки _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг (кількість) вантажу (вага партії насіння та/або садивного матеріалу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Власник вантажу (насіння та/або садивного матеріалу) ______________________________________
                                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                  по батькові, повне найменування, місце проживання, місцезнаходження та реквізити)
_____________________________________________________________________________________

Країна походження вантажу (насіння та/або садивного матеріалу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначається країна експорту або реекспорту)
_____________________________________________________________________________________

Вид транспортного засобу ______________________________________________________________
                                                                                           (найменування, марка, номер транспортного засобу)
_____________________________________________________________________________________

Перелік документів, які супроводжують вантаж (насіння та/або садивний матеріал), ______________
_____________________________________________________________________________________

Результати розгляду документів, що супроводжують насіння та/або садивний матеріал, ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прийняте рішення державного фітосанітарного інспектора
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у присутності власника вантажу

_________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Державний фітосанітарний інспектор

М. П.

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос