Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 г. N 621

КМ Украины
Постановление КМ от 17.04.2019 № 335
действует с 24.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. N 335

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834; 2004 р., N 6, ст. 333; 2011 р., N 51, ст. 2034; 2012 р., N 24, ст. 917, N 93, ст. 3782; 2015 р., N 78, ст. 2606) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 80

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621

1. У постанові:

1) у назві постанови слова "проекту державного бюджету" замінити словами "проектів Бюджетної декларації та державного бюджету";

2) у вступній частині слова "проекту державного бюджету на відповідний бюджетний період" замінити словами "проектів Бюджетної декларації та державного бюджету";

3) пункти 1 - 5 викласти в такій редакції:

"1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на п'ять років, на наступний та два подальші роки, Бюджетної декларації та Державного бюджету України і матеріалів, що додаються до них.

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на п'ять років;

типову структуру програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік;

типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на п'ять років;

перелік галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п'ять років.

3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі головним виконавцем та координатором розроблення:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років (раз на п'ять років - у рік проведення чергових виборів Президента України);

прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробляти прогнози розвитку галузей економіки на п'ять років відповідно до переліку галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п'ять років, затвердженого цією постановою, забезпечивши їх взаємоузгодженість з прогнозом економічного і соціального розвитку України на п'ять років.

5. Установити, що прогнози розвитку галузей економіки на п'ять років розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і соціального розвитку на п'ять років та подаються Кабінетові Міністрів України.".

2. Порядок розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Співвиконавці

1. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінекономрозвитку

до 1 жовтня року розроблення

Мінфін
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

2. Погодження сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

до 8 жовтня року розроблення

 

3. Подання Мінекономрозвитку прогнозних показників на п'ять років за сценарними умовами функціонування економіки, останніх уточнених звітних даних та планових показників державного бюджету в цілому за рік, а також відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 листопада року розроблення

 

4. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 1 грудня року розроблення

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

5. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

до 7 грудня року розроблення

 

6. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

Мінекономрозвитку

до 14 грудня року розроблення

 

7. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

Кабінет Міністрів України

до 31 грудня року розроблення

 

8. Оприлюднення інформації про прогноз економічного і соціального розвитку України на п'ять років на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

у двотижневий строк після схвалення

 

9. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 1 лютого

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

10. Погодження сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади

до 6 лютого

 

11. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку попередніх прогнозних показників обсягів державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на поточний, наступний та два подальші роки, а також інформації про виконання державного бюджету в попередньому році

Мінфін

- " -

 

12. Надання Кабінетові Міністрів України та Мінфіну оцінки відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим під час затвердження Державного бюджету України

Мінекономрозвитку

щокварталу, на 45-й день після звітного періоду

 

13. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіту за попередній рік, орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року

Мінекономрозвитку

до 1 березня

 

14. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну орієнтовної інформації про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період

Національний банк (за згодою)

- " -

 

15. Подання Мінфіну переліку державних цільових програм, які перебувають на обліку в Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

- " -

 

16. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну попередніх сценарних умов (розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) на наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

до 5 березня

 

17. Подання Кабінетові Міністрів України звіту за попередній рік, прогнозних монетарних показників і показників валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні до долара США (у середньому за рік та на кінець року)

Національний банк

до 15 березня

 

18. Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період

головні розпорядники бюджетних коштів

до 15 березня року, що настає за звітним

 

19. Надання співвиконавцям уточнених сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 18 березня

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

20. Погодження уточнених сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади

до 23 березня

 

21. Подання Мінекономрозвитку звітних даних щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за попередній рік і орієнтовного прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки таких даних та орієнтовного прогнозу загального обсягу доходів зведеного бюджету на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

до 1 квітня

 

22. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США (в середньому за рік та на кінець року)

Мінекономрозвитку

до 15 квітня

 

23. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну уточненої інформації про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період

Національний банк (за згодою)

- " -

 

24. Подання Національному банку та Мінекономрозвитку звітних даних щодо стану ринку цінних паперів за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки, у тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за такі періоди

НКЦПФР (за згодою)

- " -

 

25. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку звітних даних щодо стану ринку фінансових послуг за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки

Нацкомфінпослуг (за згодою)

- " -

НКЦПФР (за згодою)

26. Подання Мінекономрозвитку звітних даних щодо загального обсягу видатків зведеного бюджету з дезагрегацією на поточні та капітальні видатки зведеного бюджету на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

до 28 квітня

 

27. Доведення до головних розпорядників коштів державного бюджету інструкцій з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період

- " -

у строк, визначений Мінфіном

 

28. Подання Мінфіну пропозицій до Бюджетної декларації, включаючи інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показники їх досягнення

головні розпорядники коштів державного бюджету

- " -

 

29. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 2 травня

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

30. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

до 8 травня

 

31. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 15 травня

 

32. Подання Кабінетові Міністрів України Бюджетної декларації

Мінфін

- " -

 

33. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Кабінет Міністрів України

не пізніше 1 червня

 

34. Схвалення Бюджетної декларації

- " -

- " -

 

35. Подання Верховній Раді України Бюджетної декларації разом з фінансово-економічним обґрунтуванням

- " -

у триденний строк після схвалення

 

36. Оприлюднення інформації про прогноз економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

у тижневий строк після схвалення

 

37. Затвердження плану діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету)

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України)

до 15 липня

 

38. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів

Мінфін

у строк, визначений Мінфіном

 

39. Подання Мінфіну бюджетних запитів відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету

головні розпорядники бюджетних коштів

у строк, визначений Мінфіном

 

40. Подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації виконавчі органи відповідних місцевих рад

до 1 серпня

 

41. Подання Кабінетові Міністрів України та Національному банку проекту закону про Державний бюджет України

Мінфін

до 8 вересня

 

42. Подання Національному банку показників зовнішніх запозичень, обсягів обслуговування та погашення зовнішнього боргу, які враховані у проекті закону про Державний бюджет України

- " -

одночасно з поданням Кабінетові Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

 

43. Схвалення проекту закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів України

до 15 вересня

 

44. Подання Верховній Раді України та Президентові України проекту закону про Державний бюджет України

- " -

- " -

 

45. Доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад особливостей складення розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів, розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складення проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет

Мінфін

у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

 

46. Уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі потреби)

Мінекономрозвитку

у період розгляду закону про Державний бюджет України

 

47. Подання Мінфіну та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі уточнення зазначених показників)

- " -

- " -

 

48. Приведення планів діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) у відповідність з показниками Державного бюджету України

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України)

у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України

 

49. Розроблення:

 

 

 

прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на п'ять років

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

 

прогнозів розвитку галузей економіки на п'ять років

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

- " -

 

програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на наступний рік

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

під час складання проектів місцевих бюджетів

 

".

3. Структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на п'ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішньоекономічне середовище

2.2. Внутрішні припущення

3. Базовий сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

4. Прогноз розвитку регіонів за базовим сценарієм

5. Альтернативний сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

6. Ризики прогнозу**

Додаток. Основні показники економічного і соціального розвитку.

______________
* Обов'язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних демографічних показників та показників ринку праці, показників рівня життя населення, показників, що характеризують розвиток виробничої діяльності, інвестиційних та інноваційних процесів в економіці, розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток країни.".

4. Структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішньоекономічне середовище

2.2. Внутрішні припущення

3. Попит

4. Пропозиція

5. Ціни

6. Ринок праці

7. Платіжний баланс

8. Альтернативні сценарії розвитку та ризики прогнозу

Додаток. Основні показники економічного і соціального розвитку.".

5. Структуру Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, затверджену зазначеною постановою, виключити.

6. Типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий період, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на п'ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішні припущення

2.2. Внутрішні припущення: заходи місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування

3. Базовий сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

4. Альтернативний сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

5. Ризики прогнозу**

Додаток. Основні показники економічного і соціального розвитку регіону (згідно з установленими Мінекономрозвитку зразками).

____________
* Обов'язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних демографічних показників та показників ринку праці, показників рівня життя населення, показників, що характеризують розвиток виробничої діяльності, інвестиційних та інноваційних процесів, розвиток торговельно-економічних зв'язків з іншими регіонами та зовнішньоекономічної діяльності.

** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону.".

7. Типову структуру програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ТИПОВА СТРУКТУРА
програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік

Вступ

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у наступному році*

3. Джерела фінансування програми економічного і соціального розвитку на наступний рік

Додаток: 1. Основні показники економічного і соціального розвитку регіону на наступний рік.

2. Перелік регіональних програм, які передбачається фінансувати в наступному році.

3. Перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у наступному році.

____________
* Структура розділу визначається розробником залежно від мети та завдань на плановий рік.".

8. Типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на середньостроковий період, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу розвитку галузі економіки на п'ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринку основних видів товарів і послуг галузі

2.2. Напрями державної політики розвитку галузі

3. Базовий сценарій: основні тенденції розвитку галузі та фактори, що їх визначатимуть*

4. Альтернативний сценарій: основні тенденції розвитку галузі та фактори, що їх визначатимуть*

5. Ризики прогнозу**

Додаток. Основні показники розвитку галузі.

____________
* Обов'язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних підвидів галузі, надається прогноз змін у показниках ефективності, інвестиційної привабливості та інноваційної активності, ступеня розвитку конкуренції на ринках галузі, рівня задоволеності потреб у робочій силі.

** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток галузі.".

9. Типову структуру програми розвитку галузі економіки, затверджену зазначеною постановою, виключити.

10. Перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п'ять років

Найменування галузі

Відповідальні виконавці

Паливно-енергетичний комплекс

Міненерговугілля

Агропромисловий комплекс

Мінагрополітики

Лісопромисловий комплекс

- " -

 

Мінприроди

Гірничо-металургійний комплекс

Мінекономрозвитку

Хімічна промисловість

- " -

Виробництво машин та устатковання

- " -

Виробництво електричного та електронного устатковання

- " -

Виробництво транспортного устатковання

- " -

Легка промисловість

- " -

Медична та мікробіологічна промисловість

МОЗ

Транспорт і шляхи сполучення, поштовий зв'язок

Мінінфраструктури

Зв'язок (крім прав та обов'язків, пов'язаних з реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв'язку загального користування)

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

Туризм

Мінекономрозвитку

Охорона здоров'я

МОЗ

Освіта

МОН

Наука та інновації

- " -

Мінекономрозвитку

Інформатизація

Державне агентство з питань електронного урядування

".

____________

Опрос