Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении осуществления компенсационных выплат в иностранной валюте и оплаты других расходов работникам дипломатической службы Украины, направленным в долгосрочную командировку

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 17.04.2019 № 332
редакция действует с 02.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. N 332

Київ

Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2019 року N 1131
(яка застосовується з
26 квітня 2019 року),
від 27 травня 2020 року N 406

Відповідно до статей 33 і 34 Закону України "Про дипломатичну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження, що додається;

розмір норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, згідно з додатком 1;

розмір надбавок до норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, згідно з додатком 2.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - працівники дипломатичної служби), з метою компенсування витрат, пов'язаних з перебуванням у довготерміновому відрядженні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дипломатичну службу".

3. На час довготермінового відрядження працівнику дипломатичної служби здійснюються компенсаційні виплати, до складу яких включаються норми компенсаційних виплат, надбавки до них, а також інші компенсаційні кошти у складі компенсаційних виплат, визначені Кабінетом Міністрів України.

4. Працівнику дипломатичної служби, а також членам сім'ї працівника дипломатичної служби (далі - члени сім'ї) під час направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи, переведення для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої та під час повернення у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження оплачуються за наявності підтвердних документів в оригіналі (далі - підтвердні документи) витрати, пов'язані з:

1) переїздом до місця довготермінового відрядження (включаючи підйомну допомогу) та повернення з такого відрядження, а саме:

вартість проїзду до місця призначення;

вартість користування постільними речами в поїздах;

вартість наймання житлового приміщення у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488);

вартість бронювання житлового приміщення в сумі не більш як 50 відсотків вартості проживання за добу;

вартість оформлення дозволів на в'їзд (віз);

вартість обов'язкового щеплення відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я або законодавства держави призначення;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

2) перевезенням багажу (особисті речі, товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування та транспортний засіб особистого користування працівника дипломатичної служби);

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

3) переїздом в Україну з метою перебування у відпустці та поверненням з неї один раз у поточному календарному році.

5. Працівнику дипломатичної служби за час перебування в дорозі під час прямування до місця призначення, крім витрат, передбачених пунктом 4 цього Порядку, відшкодовуються добові витрати у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98.

У разі, коли день виїзду працівника дипломатичної служби до місця призначення збігається з днем прибуття, добові витрати не відшкодовуються.

6. Вартість проїзду повітряним, залізничним, водним і громадським транспортом оплачується працівнику дипломатичної служби та членам сім'ї за квитками економічного або другого класу.

7. Під час направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження, переведення для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої оплачується вартість перевезення (послуги з перевезення багажу, транспортно-експедиторські та митно-брокерські послуги) багажу повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом, включаючи предмети початкового облаштування, транспортного засобу особистого користування працівника дипломатичної служби. Оплата вартості перевезення багажу здійснюється на підставі підтвердних документів про оплату відповідних послуг.

Граничні норми вартості перевезення особистого багажу визначаються з урахуванням вартості доставки контейнера (6 х 2,4 х 2,6 метра), завантаженість якого багажем не перевищує 3000 кілограм на всю сім'ю працівника дипломатичної служби, та затверджуються МЗС, а для працівників апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при закордонній дипломатичній установі України (далі - працівник апарату військових аташе) - уповноваженим органом Міноборони.

Під час повернення до України у зв'язку із завершенням довготермінового відрядження оплата вартості перевезення багажу здійснюється у порядку, передбаченому абзацами першим і другим цього пункту, за винятком оплати митних платежів на товари, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства. Такі платежі сплачуються працівником дипломатичної служби за власний рахунок.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

8. У разі, коли доставку особистого багажу працівника дипломатичної служби та членів сім'ї неможливо забезпечити у порядку, передбаченому у пункті 7 цього Порядку, або у разі економічної недоцільності зазначеного, перевезення особистого багажу таких працівників та члени сім'ї забезпечуються службовим автотранспортом тієї закордонної дипломатичної установи, для роботи до якої він направляється або з якої відбуває у зв'язку із завершенням довготермінового відрядження, або переведенням для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої.

9. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім'ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах, розташованих в одному місті держави перебування, оплата доставки особистого багажу здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 7 і 8 цього Порядку, лише одному з працюючих членів сім'ї в закордонній дипломатичній установі.

У разі коли працівник дипломатичної служби (крім працівників апарату військових аташе) не використовує можливості перевезення особистого багажу у порядку та випадках, визначених пунктами 7 і 8 цього Порядку, йому здійснюється одноразова виплата (паушальний платіж) у розмірі 50 відсотків граничної норми вартості перевезення особистого багажу, визначеної МЗС, для відповідного міста держави перебування закордонної дипломатичної установи України.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

91. Оплата вартості проїзду дітям працівника дипломатичної служби, які направлені за місцем його довготермінового відрядження, у випадках, передбачених пунктами 4 і 23 цього Порядку, здійснюється до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

10. З метою облаштування за місцем довготермінового відрядження до складу компенсаційних виплат працівника дипломатичної служби одноразово включаються кошти на підйомну допомогу у сумі:

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

50 відсотків установлених норм компенсаційних виплат за відповідною посадою - під час направлення у довготермінове відрядження з України;

25 відсотків установлених норм компенсаційних виплат за відповідною посадою - за місцем нового призначення у разі переведення з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої з місцем розташування таких установ в різних державах.

11. Кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, виплачуються одноразово працівнику дипломатичної служби за місцем призначення на підставі наказу закордонної дипломатичної установи протягом трьох банківських днів, включаючи день прибуття до закордонної дипломатичної установи.

Для працівників апарату військових аташе кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, виплачуються уповноваженим органом Міноборони одноразово перед вибуттям до держави перебування на підставі його наказу.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

12. У разі дострокового відкликання працівника дипломатичної служби, строк фактичного перебування у довготерміновому відрядженні якого становить менше одного року, у випадках, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої статті 19 Закону України "Про дипломатичну службу", кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, на підставі наказу закордонної дипломатичної установи (наказу уповноваженого органу Міноборони - для працівника апарату військових аташе) вираховуються з компенсаційних виплат такого працівника за останній місяць перебування у довготерміновому відрядженні такого працівника та повертаються ним до каси (працівником апарату військових аташе - до каси уповноваженого органу Міноборони) або зараховуються на банківський поточний рахунок відповідної закордонної дипломатичної установи або у разі неможливості зазначеного на підставі розрахунку-атестата, виданого закордонною дипломатичною установою, та наказу МЗС - до каси зазначеного Міністерства.

У разі відмови працівника дипломатичної служби повернути кошти у порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, кошти з такого працівника підлягають стягненню у судовому порядку.

13. Компенсаційні виплати нараховуються працівнику дипломатичної служби у повному обсязі за кожний день перебування у довготерміновому відрядженні, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, за винятком:

часу перебування у дорозі під час направлення у довготермінове відрядження, повернення з нього, переведенні для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої (пункти 17 - 18 цього Порядку);

часу перебування у відпустках (пункти 21 - 22 цього Порядку);

днів тимчасової непрацездатності (пункти 24 - 25 цього Порядку);

евакуації з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, на територію третьої держави або в Україну строком понад 10 календарних днів (пункт 26 цього Порядку);

часу перебування в Україні у зв'язку з рішенням Міністра закордонних справ про виклик керівника закордонної дипломатичної установи з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин (пункт 27 цього Порядку).

14. За час передачі справ між новопризначеним до закордонної дипломатичної установи працівником дипломатичної служби та працівником дипломатичної служби, який відбуває із закордонної дипломатичної установи у зв'язку із завершенням довготермінового відрядження або переведенням для роботи до іншої закордонної дипломатичної установи, компенсаційні виплати нараховуються у повному обсязі кожному з таких працівників з дня прибуття новопризначеного працівника, але не більше часу, визначеного наказом МЗС (для працівників апарату військових аташе - визначеного уповноваженим органом Міноборони).

15. Закордонні дипломатичні установи здійснюють:

переказ компенсаційних виплат на рахунки працівників дипломатичної служби, відкриті ними у банківських установах держав перебування, один раз на місяць;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом перших трьох місяців довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби або за погодженням з МЗС протягом періоду, необхідного для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав перебування;

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

видачу готівкою компенсаційних виплат працівникам дипломатичної служби на постійній основі один раз на місяць за погодженням з МЗС з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державах перебування.

З урахуванням особливостей банківської системи та правил валютного регулювання в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, компенсаційні виплати за погодженням з МЗС можуть здійснюватися працівникам дипломатичної служби у такій іноземній валюті. Під час перерахунку компенсаційних виплат в таку іноземну валюту застосовується курс Національного банку на дату їх нарахування.

16. Уповноважений орган Міноборони здійснює:

переказ компенсаційних виплат на рахунки працівників апарату військових аташе, відкриті ними у банківських установах держав перебування, один раз на місяць;

видачу готівкою компенсаційних виплат на перші три місяці довготермінового відрядження працівників апарату військових аташе або на період, необхідний для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав перебування;

(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

видачу готівкою компенсаційних виплат працівникам апарату військових аташе через касу уповноваженого органу Міноборони один раз на місяць протягом всього періоду перебування у довготерміновому відрядженні з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державах перебування.

З урахуванням особливостей банківської системи та правил валютного регулювання в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, компенсаційні виплати за погодженням з уповноваженим органом Міноборони можуть здійснюватися працівникам апарату військових аташе у такій іноземній валюті. Під час перерахунку компенсаційних виплат в таку іноземну валюту застосовується курс Національного банку на дату їх нарахування.

17. Під час направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження, переведення його для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої компенсаційні виплати нараховуються на підставі наказу закордонної дипломатичної установи (для працівника апарату військових аташе - наказу уповноваженого органу Міноборони), до якої такий працівник направлений, починаючи з дня його прибуття до цієї установи.

18. У разі закінчення довготермінового відрядження нарахування компенсаційних виплат працівнику дипломатичної служби припиняється на підставі наказу закордонної дипломатичної установи з дня його відкликання з довготермінового відрядження на підставі наказу МЗС (для працівників апарату військових аташе - наказу уповноваженого органу Міноборони).

У разі коли день виїзду працівника дипломатичної служби в Україну не збігається з днем його відкликання з довготермінового відрядження, будь-які виплати, пов'язані з його перебуванням у державі акредитації, не здійснюються.

19. Якщо день перетину кордону України не збігається з днем прибуття працівника дипломатичної служби до місця роботи за кордоном або якщо день виїзду такого працівника з довготермінового відрядження не збігається з днем перетину кордону України, то за час перебування в дорозі, але не більш як за дві доби, працівнику дипломатичної служби відшкодовуються суми добових витрат та витрати на наймання житлового приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98.

Якщо протягом доби працівник дипломатичної служби під час направлення у довготермінове відрядження або повернення з нього у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження перетинає кордон кількох держав, то добові витрати за час перебування у дорозі відшкодовуються у розмірі середнього арифметичного від сум, установлених для цих держав, округленого до цілого числа.

Якщо під час направлення у довготермінове відрядження або повернення з нього у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження з працівником дипломатичної служби прямують члени сім'ї, то у разі проживання під час перебування в дорозі у житлових приміщеннях такому працівнику відшкодовується 150 відсотків витрат на наймання житлового приміщення відповідно до норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98.

20. У разі переведення працівника дипломатичної служби для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої оплата вартості проїзних квитків, найму житлового приміщення за час перебування в дорозі та інших витрат, пов'язаних з таким переведенням, здійснюється закордонною дипломатичною установою (для працівників апарату військових аташе - керівником апарату військових аташе), з якої вибуває працівник дипломатичної служби.

При цьому суми добових витрат та витрат на наймання житлового приміщення за час перебування в дорозі виплачуються у порядку, передбаченому пунктом 19 цього Порядку.

Оплата вартості перевезення особистого багажу працівника здійснюється за погодженням з МЗС (для працівників апарату військових аташе - за погодженням з уповноваженим органом Міноборони).

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

21. За час перебування працівника дипломатичної служби у відпустках, передбачених статтею 57 та частиною першою статті 58 Закону України "Про державну службу", статтями 6 і 19 Закону України "Про відпустки", працівника апарату військових аташе у відпустках, передбачених частиною першою статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також статтею 19 Закону України "Про відпустки" (далі - відпустки), компенсаційні виплати нараховуються у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць разом з установленими до них надбавками на дату початку відпустки.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1131,
яка застосовується з
26.04.2019 р.,
від 27.05.2020 р. N 406)

22. У разі надання працівнику дипломатичної служби відпусток, не зазначених у пункті 21 цього Порядку, компенсаційні виплати за цей період не нараховуються.

23. Оплата проїзду працівника дипломатичної служби та членів сім'ї у зв'язку з проведенням працівником відпустки в Україні (в обох напрямках) здійснюється один раз у поточному календарному році.

У разі коли до вартості проїзного квитка не включено вартості перевезення багажу, працівнику дипломатичної служби та членам його сім'ї оплачуються витрати на перевезення одного місця багажу на одну особу під час проїзду у відпустку, передбачену абзацом першим цього пункту.

(пункт 23 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

При цьому дати вибуття та прибуття на проїзних квитках працівника, вартість яких відшкодовується, повинні бути в межах періоду відпустки згідно з наказом про відпустку та з урахуванням вихідних та святкових днів.

(пункт 23 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

У разі неспівпадіння строків від'їзду в Україну і у зворотному напрямку працівника та членів його сім'ї відшкодування працівнику витрат за придбані проїзні квитки членам сім'ї здійснюється закордонною дипломатичною установою один раз у поточному календарному році після повернення працівника та членів його сім'ї з такої відпустки на підставі підтвердних документів.

(пункт 23 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

У разі коли член сім'ї протягом одного календарного року фактично не перебуває загалом понад 183 календарних дні за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, оплата витрат за придбані проїзні квитки не здійснюється.

(пункт 23 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

У разі затримки в дорозі під час повернення з відпустки працівника дипломатичної служби у зв'язку з обставинами непереборної сили такому працівнику надаються невикористані дні додаткової та/або щорічної відпустки на кількість днів затримки у дорозі на підставі його заяви. У разі відмови або якщо працівник дипломатичної служби повністю використав усі дні додаткової та/або щорічної відпустки або не має права на додаткову відпустку, дні затримки в дорозі вважаються днями перебування у дорозі, при цьому нарахування компенсаційних виплат за цей період не здійснюється.

У рік закінчення довготермінового відрядження оплата проїзду в Україну відповідно до абзацу першого цього пункту не здійснюється, крім випадків дострокового відкликання працівника дипломатичної служби або закінчення строку довготермінового відрядження осіб, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України, встановлених Законом України "Про дипломатичну службу".

За рахунок кошторису закордонної дипломатичної установи (для працівників апарату військових аташе - за рахунок кошторису уповноваженого органу Міноборони) також здійснюється оплата проїзду працівника дипломатичної служби та членів сім'ї в Україну у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер.

24. У разі настання тимчасової непрацездатності працівнику дипломатичної служби протягом всього часу непрацездатності, але не більше чотирьох місяців підряд, компенсаційні виплати нараховуються у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць без урахування установлених надбавок за відповідною посадою - якщо стан здоров'я працівника потребує стаціонарного або амбулаторного лікування і час тимчасової непрацездатності підтверджено документами, виданими закладами охорони здоров'я держави, до якої направлений у довготермінове відрядження працівник, або закладами охорони здоров'я держави, в якій такий працівник перебував на день настання обставин, що спричинили тимчасову непрацездатність. Під час нарахування надбавок до норми компенсаційних виплат застосовується норма компенсаційних виплат на місяць за відповідною посадою у повному обсязі.

Компенсаційні виплати не нараховуються за час тимчасової непрацездатності, підтвердженої листками непрацездатності, виданими закладами охорони здоров'я України.

25. Якщо непрацездатність працівника дипломатичної служби триває більш як чотири місяці підряд і він за станом здоров'я не може виїхати в Україну (нетранспортабельний), компенсаційні виплати нараховуються у розмірі, передбаченому абзацом першим пункту 24 цього Порядку, протягом всього періоду перебування у закладі охорони здоров'я держави, до якої направлений у довготермінове відрядження працівник, або закладом охорони здоров'я держави, в якій такий працівник перебував на день настання обставин, що спричинили тимчасову непрацездатність, до ухвалення рішення про можливість його повернення в Україну.

26. У разі евакуації працівників дипломатичної служби з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, на територію третьої держави або в Україну строком понад 10 календарних днів нарахування компенсаційних виплат за період понад 10 календарних днів не здійснюється.

27. Якщо Міністр закордонних справ ухвалює рішення про виклик керівника закордонної дипломатичної установи в Україну з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин, але не більше 60 календарних днів, компенсаційні виплати нараховуються працівнику дипломатичної служби у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць разом з установленими до них надбавками.

У разі, коли перебування в Україні керівника закордонної дипломатичної установи у зв'язку з рішенням Міністра закордонних справ про його виклик з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин, триває понад 60 календарних днів, то нарахування компенсаційних виплат за період понад 60 календарних днів не здійснюється.

28. Працівнику дипломатичної служби під час направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи, переведення з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої, повернення в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження видається розрахунок-атестат, який є підставою для розрахунків після прибуття за місцем призначення.

Форма та порядок складення розрахунку-атестата затверджуються МЗС.

29. За заявою працівника дипломатичної служби сума здійснених компенсаційних виплат підтверджується довідкою, виданою відповідною закордонною дипломатичною установою, за формою, встановленою МЗС (для працівника апарату військових аташе - довідкою, наданою уповноваженим органом Міноборони).

30. У разі призначення за контрактом на посади закордонної дипломатичної установи працівників, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, виплати за такими контрактами, включаючи встановлені законодавством держави перебування обов'язкові відрахування та нарахування, не можуть перевищувати 100 відсотків норм компенсаційних виплат за відповідною посадою обслуговуючого персоналу.

Інші виплати, передбачені розділом VII Закону України "Про дипломатичну службу" для працівників, направлених у довготермінове відрядження, таким працівникам не встановлюються.

31. У разі, коли закордонна дипломатична установа тимчасово залучає до виконання робіт за цивільно-правовими договорами громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які не є суб'єктами господарювання (не провадять у зв'язку з виконанням цивільно-правового договору підприємницької діяльності) і на законних підставах проживають у державі розміщення закордонної дипломатичної установи, вартість послуг на місяць таких фізичних осіб не може перевищувати 50 відсотків норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць за відповідною посадою обслуговуючого персоналу.

32. Підтвердженням перебування в Україні з будь-яких причин працівника дипломатичної служби та членів сім'ї є відмітки прикордонних служб про перетинання кордону в оформлених на їх ім'я службових або дипломатичних паспортах.

 

РОЗМІР
норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Найменування посади

Розмір норм компенсаційних виплат, відсотків

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації

100

Радник-посланник, заступник Глави місії України при міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Постійного представника України при міжнародній організації, Генеральний консул України, військовий представник - радник-посланник

95

Аташе з питань оборони, представник Міноборони при закордонній дипломатичній установі України

92

Консул України

90

Радник

89

Консул у консульській установі України

85

Перший секретар, військовий аташе, військово-повітряний аташе, військово-морський аташе, старший помічник представника Міноборони при закордонній дипломатичній установі України при міжнародній організації, заступник військового представника - перший секретар

79

Головний спеціаліст

78

Другий секретар, старший помічник аташе з питань оборони, помічник аташе з питань оборони, віце-консул у консульській установі України

74

Провідний спеціаліст

72

Третій секретар

69

Консульський агент у консульській установі України

67

Аташе, спеціаліст

65

Провідний документознавець, провідний інженер, провідний інспектор, референт, перекладач

62

Документознавець I категорії, інженер I категорії, інспектор I категорії, референт I категорії

59

Завідувач господарства, діловод, документознавець II категорії, інженер II категорії, інспектор II категорії, референт II категорії, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

56

Кухар, черговий комендант

48

Водій автотранспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

43

Двірник, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник та інший обслуговуючий персонал

33

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

 

РОЗМІР
надбавок до норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Найменування надбавки

Найменування посади

Розмір надбавки, відсотків

1. За виконання обов'язків за сумісництвом в інших державах, міжнародних організаціях та закордонних дипломатичних установах України

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Генеральний консул України, який за сумісництвом є Надзвичайним і Повноважним Послом України в одній державі або Представником України при міжнародній організації, Постійним представником України при міжнародній організації, Главою Місії України при міжнародній організації,
головний спеціаліст (фінансові питання), провідний спеціаліст (фінансові питання), спеціаліст (фінансові питання), який виконує обов'язки за сумісництвом додатково в одній закордонній дипломатичній установі

10

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Генеральний консул України, який за сумісництвом є Надзвичайним і Повноважним Послом України в одній державі або Представником України при міжнародній організації, Постійним представником України при міжнародній організації, Главою Місії України при міжнародній організації у двох та більше державах чи міжнародних організаціях,
головний спеціаліст (фінансові питання), провідний спеціаліст (фінансові питання), спеціаліст (фінансові питання), який виконує обов'язки за сумісництвом додатково у двох закордонних дипломатичних установах України

12,5

аташе з питань оборони, який виконує обов'язки за сумісництвом в одній державі

5

аташе з питань оборони, який виконує обов'язки за сумісництвом у двох та більше державах

7,5

2. За виконання представницьких функцій іншого з подружжя, який не працює та направлений за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби*

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації

30

Генеральний консул України

15

3. На кожну дитину віком до 18 років, яка направлена за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби**

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

5

4. За виконання обов'язків керівника закордонної дипломатичної установи за вакантною посадою відповідно до наказу МЗС

дипломатична посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

5

5. У зв'язку з перебуванням у державах, де склалася надзвичайна ситуація, що загрожує особистій безпеці та здоров'ю, з визначенням строку дії такої надбавки

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

10

6. У зв'язку з перебуванням у державах, де ведуться бойові дії, на час перебування на території цих держав***

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

50

____________
* Надбавка за виконання представницьких функцій іншого з подружжя, який не працює та направлений за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, виплачується у разі перебування такого подружжя за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби протягом року не менше ніж 183 календарних дні.

** Надбавка на кожну дитину віком до 18 років, яка відповідно до наказу МЗС направлена за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, виплачується для утримання дітей такого працівника або іншого з подружжя.

У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім'ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному місті держави перебування, надбавка на кожну дитину віком до 18 років виплачується лише одному з працюючих членів сім'ї - працівників закордонної дипломатичної установи України, посада якого передбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

*** Держави, віднесені до категорії Е Класифікатора складності проходження служби Комісії з міжнародної цивільної служби Організації Об'єднаних Націй, а також окремі міста держав, що віднесені до зазначеної категорії та в яких розміщені закордонні дипломатичні установи України.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. N 406)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 592; 2005 р., N 35, ст. 2122; 2017 р., N 82, ст. 2511; 2018 р., N 49, ст. 1710) пункти 3, 4, 6 і 7 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87; 2016 р., N 61, ст. 2086; 2017 р., N 61, ст. 1879, N 17, ст. 92):

1) абзаци п'ятий і шостий пункту 1 виключити;

2) додатки 3 і 4 до постанови виключити.

3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488; 2013 р., N 48, ст. 1712):

1) у першому реченні абзаца четвертого слова "та працівникам дипломатичної служби України, що направлені у довготермінове відрядження та отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті," виключити;

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі, коли працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, або працівники, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи України, або іноземці, призначені за контрактами на посади закордонної дипломатичної установи України, направляються у відрядження, то відшкодування добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, для відповідної держави не здійснюється.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1575 "Про упорядкування розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3058).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 73 "Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 380).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. N 744 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 82, ст. 2511).

____________

Опрос