Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовку научных кадров и финансовую поддержку развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.04.2019 № 326
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. N 326

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку, що додається.

2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 906 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 75, ст. 3033);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 606 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 906" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2647).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмою "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку" (далі - бюджетні кошти), зокрема в частині виконання державних цільових програм у сфері реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Одержувачем бюджетних коштів є Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, що належить до сфери управління Мінекономіки.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою фінансування діяльності, спрямованої на формування організаційного та програмно-апаратного комплексу моніторингових та інших заходів, необхідних для підготовки та прийняття рішень Мінекономіки у сфері стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони, зокрема передбачених державними цільовими програмами у сфері реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення таких заходів:

створення, впровадження та супроводження уніфікованої системи стратегічного планування розвитку оборонно-промислового комплексу;

створення та супроводження системи безперервного забезпечення наукових установ, виробничих підприємств та органів державної влади інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки;

науково-методичне і методологічне супроводження процедури оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці;

створення, впровадження та супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони;

закупівлю програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп'ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних), робіт з його створення та послуг з встановлення та налаштування;

реформування системи державного управління на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності у цій сфері;

підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони, створення умов для зміцнення виробничого потенціалу і потужностей оборонно-промислового комплексу з метою розгортання власного виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

видання друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони;

оплату праці та закупівлю товарів, робіт і послуг.

5. Одержувач бюджетних коштів може залучати суб'єктів господарювання, а також інші науково-дослідні установи для здійснення заходів, передбачених пунктом 4 цього Порядку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Діяльність щодо здійснення заходів з формування організаційного та програмно-апаратного комплексу моніторингових та інших заходів, необхідних для підготовки та оперативного прийняття рішень Мінекономіки у сфері стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони, пов'язана з державною таємницею, провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. План організації здійснення заходів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, затверджується Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки за погодженням з Мінекономіки.

11. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки подає Мінекономіки щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформацію про стан використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос