Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.03.2019 № 318
действует с 01.05.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. N 318

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2019 р., але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2137; 2009 р., N 51, ст. 1737; 2011 р., N 62, ст. 2472; 2017 р., N 94, ст. 2858):

1) у постанові:

у назві та постановляючій частині слова "вивезення побутових відходів" замінити словами "поводження з побутовими відходами";

у вступній частині слова і цифри "Відповідно до статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виключити;

2) у Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і тексті Порядку слова "вивезення побутових відходів" замінити словами "поводження з побутовими відходами";

у пункті 1:

абзац другий після слів "правилами благоустрою," доповнити словами "розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів під час встановлення цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами таких відходів.";

у пункті 2:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слова "у здійсненні операцій поводження" замінити словами "у наданні послуг з поводження";

абзаци восьмий - десятий викласти в такій редакції:

"планований період - період тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 31 грудня);

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із наданням послуг з поводження з побутовими відходами, які групуються за статтями, визначеними цим Порядком, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, і складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

тарифи на послуги - вартість надання послуги з вивезення, перероблення та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, планованого прибутку;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"зміна тарифів - перегляд уповноваженим органом тарифу і його структури або коригування тарифів;

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективного поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення), який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері поводження з побутовими відходами щодо будівництва (реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єктів у зазначеній сфері з дотриманням екологічних норм, з відповідними розрахунками та техніко-економічними обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

інвестиційна складова - витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість.";

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. До розрахунку тарифів включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються під час обчислення об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств.";

у пункті 3 слова "прогнозних індексів цін підприємства" замінити словами "індексів зміни цін виробників промислової продукції";

в абзаці другому пункту 6 слова "цін підприємства" замінити словами "зміни цін виробників промислової продукції";

у пункті 7 слово "рік" замінити словами "планований період";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Тарифи на послуги визначаються окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні).

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Формування тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться суб'єктом господарювання окремо.";

пункти 12 - 21 викласти в такій редакції:

"12. До складу інших прямих витрат включаються:

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі надання послуг з вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів, що плануються з урахуванням фактичних витрат звітного та базового періоду, планів виконання планово-запобіжних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів;

інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді відповідно до вимог Податкового кодексу України.

13. До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з:

управлінням виробництва, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

охороною праці, дотриманням вимог техніки безпеки і охороною навколишнього природного середовища;

пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон;

послугами інших спеціалізованих підприємств, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

удосконаленням технології та організацією виробництва;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням побутових відходів, експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та іншими допоміжними виробництвами (обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);

сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів.

14. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі прямих витрат.

У разі провадження суб'єктом господарювання інших, крім діяльності з поводження з побутовими відходами, видів діяльності змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між усіма видами діяльності з визначенням витрат, які в цілому будуть віднесені до послуг з поводження з побутовими відходами, та витрат, які будуть віднесені до інших видів господарської діяльності. База розподілу визначається суб'єктом господарювання відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затвердженого Мінфіном.

15. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

оплатою праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, що розраховуються відповідно до пункту 11 цього Порядку;

відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

утриманням апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, охорона праці);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, опалення, освітлення, охорона);

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку;

розрахунково-касовим обслуговуванням та іншими послугами банків, наданими відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів, крім податків і зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості;

розв'язанням спорів у судах;

придбанням пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Адміністративні витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості та витрат із збуту.

16. До складу витрат із збуту включаються витрати, безпосередньо пов'язані із збутом таких послуг, зокрема з:

оплатою праці персоналу, відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплатою службових відряджень персоналу;

підготовкою та перепідготовкою персоналу;

оплатою інформаційних послуг;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

оплатою послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з поводження з побутовими відходами (у разі наявності укладених договорів);

придбанням канцелярських товарів і виготовленням розрахункових документів про оплату послуг;

оплатою послуг інформаційно-обчислювальних центрів;

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут послуг споживачам, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

17. Обсяг витрат із збуту визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

До витрат із збуту не включаються витрати, пов'язані із здійсненням суб'єктом господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, абонентського обслуговування у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

18. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю з надання послуг, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат із збуту.

19. До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

собівартість реалізованих виробничих запасів.

Інші витрати з операційної діяльності розподіляються між послугами та в розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості з урахуванням витрат із збуту.

20. До фінансових витрат включаються витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, позиками, витрати, за договором фінансового лізингу (оренди) та інші витрати, пов'язані із запозиченнями (кредитами, позиками), для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за тими договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з органами місцевого самоврядування.

Фінансові витрати враховуються під час розрахунку повної собівартості для тієї послуги, для якої здійснювалися запозичення для забезпечення надання послуг.

21. Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми необхідних запозичень (кредитів/позик) та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток.

Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої з уповноваженими органами в установленому порядку.";

пункти 23 - 25 виключити;

у пункті 33 слова "витрати із здійснення капітальних вкладень" замінити словами "планований прибуток";

пункти 34 - 36 виключити;

розділ V виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138; 2011 р., N 39, ст. 1610, N 89, ст. 3238):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "вивезення побутових відходів" замінити словами "поводження з побутовими відходами";

2) Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПРАВИЛА
надання послуг з поводження з побутовими відходами

1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах (далі - послуги).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

3. Послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб'єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, що додається.

4. Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 351 Закону України "Про відходи".

6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр.

Одиниця виміру обсягу надання послуг з поводження з побутовими відходами встановлюється органом місцевого самоврядування.

7. Під час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити:

правила надання послуг;

графік вивезення відходів;

тарифи на надання послуг;

інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

8. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

9. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами".

Оплата послуг здійснюється не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інше.

10. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про:

об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі запровадження роздільного збирання відходів - об'єм роздільно зібраних корисних компонентів побутових відходів не враховується);

тарифи на надання послуг;

суму, що підлягає сплаті.

11. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.

12. Перевірка якості послуг проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг".

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

_________________________
(найменування населеного пункту)

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                         (назва документа, дата і номер)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                               (найменування органу)
(далі - виконавець), з однієї сторони, і ____________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної або
_____________________________________________________________________________________,
                                     юридичної особи, яка є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна,
                                         або за згодою власника інша особа, яка користується об'єктом нерухомого майна,
                                                                    або юридична особа, що об'єднує споживачів у будівлі)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                       (назва документа, дата і номер)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування органу)
(далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (назва, дата та номер акта про визначення
_____________________________________________________________________________________
                                                                        виконавця послуг з вивезення побутових відходів)
та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених
_____________________________________________________________________________________
                                                        (назва, дата та номер акта про затвердження правил благоустрою
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      та схеми санітарного очищення населеного пункту)

Перелік послуг

2. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними, ремонтними і рідкими відходами.

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за _______________________________ схемою.
                                                                                                                        (контейнерною, безконтейнерною - зазначити)

4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні ________________ контейнери
             (кількість)
місткістю ____ куб. метрів, що належать __________________________________________________
                                                                                                                                               (споживачеві,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  виконавцеві - зазначити)
у тому числі для роздільного збирання, зокрема таких побутових відходів:
полімерні відходи - ____________________________________________________________________
                                                                                                                           (кількість)
контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать _______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
скло - _____________ контейнерів місткістю __________ куб. метрів,
                       (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
папір - _____________ контейнерів місткістю _____________ куб. метрів,
                           (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                              (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
кольорові метали - ______________ контейнерів місткістю ______________ куб. метрів,
                                                    (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                 (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
органічна речовина, що є у складі побутових відходів, - __________________________ контейнерів
                                                                                                                                                      (кількість)
місткістю _____________ куб. метрів, що належать __________________________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                      (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
вторинна сировина, що є у складі побутових відходів, - _______________
                                                                                                                                        (кількість)
контейнерів місткістю ______________ куб. метрів, що належать ______________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                         (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
небезпечні відходи у складі побутових відходів - ______________
                                                                                                                        (кількість)
контейнерів місткістю ______________ куб. метрів, що належать ______________________________
                                                                                                                                                                                  (назва
_____________________________________________________________________________________
                                                         та місцезнаходження підприємства, що одержало ліцензію на
______________________________________________________________________________________.
                                                      здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з _________ до ________ години.

5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов'язаний з __________ до ___________ години та/або з __________ до ___________ години виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовується __________ контейнерів
                                                                                                                                                                                 (кількість)
місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких споживачем відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям за адресою _________________________________________________________.

Контейнери належать __________________________________________________________________.
                                                                                                      (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Завантаження відходів здійснюється:
твердих ______________________________________________________________________________,
                                                                                              (споживачем, виконавцем - зазначити)
великогабаритних і ремонтних ___________________________________________________________.
                                                                                                                (споживачем, виконавцем - зазначити)

8. Виконавець вивозить:
рідкі відходи __________________________________________________________________________,
                                                                                             (строк або за заявкою споживача - зазначити)
але не рідше ніж один раз на шість місяців;
великогабаритні і ремонтні відходи _______________________________________________________
                                                                                                                                  (строк або за заявкою
______________________________________________________________________________________.
                                                                                             споживача - зазначити)

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимоги до якості послуг

10. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов'язки споживача

11. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

12. Споживач зобов'язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

6) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

11) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов'язки виконавця

13. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п'яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального споживача про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

14. Виконавець зобов'язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб'єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N _____ тариф на вивезення 1 куб. метра (тонни) відходів становить:

твердих _____ гривень за 1 куб. метр (тонни);

великогабаритних _____ гривень за 1 куб. метр (тонни);

ремонтних _____ гривень за 1 куб. метр (тонни);

рідких _____ гривень за 1 куб. метр (тонни).

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

17. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

У разі застосування попередньої оплати послуг платежі вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень.

18. Послуги оплачуються ______________________________________________________________.
                                                                                               (готівкою або в безготівковій формі - зазначити)

19. Плата вноситься на розрахунковий рахунок
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (банківські реквізити)
через ________________________________________________________________________________.
                                                                          (найменування банківської установи або виконавця)

20. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

21. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   (назва документа, яким підтверджується надання пільг)

Відповідальність сторін за порушення договору

22. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг".

За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі _____ відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 17 цього договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі _____ відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до договору

24. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

Форс-мажорні обставини

25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

26. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

27. Договір укладається строком на один рік.

28. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

29. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 28 цього договору;

смерті фізичної особи - споживача (виконавця);

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов'язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

Прикінцеві положення

30. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

31. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

____________________
        (підпис споживача)

Реквізити сторін

Споживач

Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи, паспортні дані

_________________________________________
(найменування юридичної особи,
що діє на підставі документа

_________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий);

_________________________________________
(назва, ким і коли затверджений), відомості

_________________________________________
найменування юридичної особи, що діє на підставі
документа

_________________________________________
про державну реєстрацію та банківські реквізити)

_________________________________________
(назва, ким і коли затверджений),
відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

 

Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи

Місцезнаходження
юридичної особи

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,

_________________________________________
номер будинку та квартири)

_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер ____________________

Ідентифікаційний код ______________________

Ідентифікаційний код __________________

 

Підписи сторін

Споживач

Виконавець

_________________________________________
М. П. (за наявності печатки)

________________________________________".
М. П. (за наявності печатки)

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1173 "Питання надання послуг з вивезення побутових відходів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 89, ст. 3238):

1) у вступній частині слова і цифри "статті 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виключити;

2) у Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про відходи".";

в абзаці третьому пункту 3 цифри "21" замінити цифрою "8";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб'єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України "Про співробітництво територіальних громад" (далі - організатор конкурсу).";

у пункті 5:

абзац шостий підпункту 4 виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України "Про житлово-комунальні послуги";";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами: розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Межі певної території, де планується надавати послуги з поводження з побутовими відходами, визначає організатор конкурсу;";

абзац шостий підпункту 8 викласти в такій редакції:

"- відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів джерел утворення побутових відходів;";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.";

в абзаці другому пункту 28 слова ", а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо" виключити;

у пункті 31 слова і цифру "відповідно до типового договору, наведеного у додатку 2" виключити;

у пункті 32 слова "протягом десяти днів після" замінити словами "не пізніше ніж за два місяця до";

3) додаток 2 до Порядку виключити.

____________

Опрос