Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 10.04.2019 № 310
действует с 13.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2019 р. N 310

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству соціальної політики забезпечувати врахування видатків на фінансування заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, передбачених статтями 241, 26 та частиною другою статті 27 Закону України "Про зайнятість населення", під час складання кошторису Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346; 2010 р., N 98, ст. 3488; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2013 р., N 28, ст. 955, N 62, ст. 2222; 2017 р., N 27, ст. 785):

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

"Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення";

вступну частину викласти в такій редакції:

"Відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", статей 241, 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:";

абзаци третій - шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування;

Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю;

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету;";

2) у Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "організацій інвалідів" замінити словами "організацій осіб з інвалідністю";

в абзаці шостому пункту 3 слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

у тексті Порядку, крім пункту 1, слова "інвалідів" та "Мінпраці" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "Мінсоцполітики";

3) у Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

у пункті 1 слова "організацій інвалідів" замінити словами "організацій осіб з інвалідністю", слова "працевлаштування інвалідів" - словами "працевлаштування осіб з інвалідністю", а слова "центру зайнятості" - словами "базовому центру зайнятості";

у пункті 2:

в абзаці першому слово "Держкомстатом" замінити словом "Держстатом";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці подають до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця за формою, затвердженою Мінсоцполітики за погодженням із Держстатом. ";

в абзаці другому пункту 3 слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

у тексті Порядку, крім пункту 1, слова "інвалідів" та "Мінпраці" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "Мінсоцполітики";

4) у Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "працевлаштування інвалідів" замінити словами "працевлаштування осіб з інвалідністю";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарському об'єднанні та на підприємствах, що входять до його складу, здійснюється відповідно до інструкції, затвердженої Мінсоцполітики.";

у тексті Порядку, крім пункту 4, слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

5) у Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

у пункті 1 слова "організацій інвалідів" замінити словами "організацій осіб з інвалідністю";

в абзаці другому пункту 2 слова "Мінпраці" і "Держкомстатом" замінити відповідно словами "Мінсоцполітики" і "Держстатом";

в абзаці другому пункту 4 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

у тексті Порядку слова "працевлаштування інвалідів" замінити словами "працевлаштування осіб з інвалідністю";

6) у Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

у пункті 1 слова "працевлаштування інвалідів" замінити словами "працевлаштування осіб з інвалідністю";

у пункті 2:

в абзаці третьому підпункту 1 слова "професійно-технічних та вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти";

у підпункті 2 слова "реабілітацію інвалідів" замінити словами "реабілітацію осіб з інвалідністю";

у підпункті 4:

в абзаці другому слова "навчальних закладах" замінити словами "закладах освіти";

в абзаці третьому слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

у підпункті 5:

в абзаці другому слова "на одного інваліда" замінити словами "на одну особу з інвалідністю";

в абзаці шостому слова "навчальних закладах" замінити словами "закладах освіти";

в абзаці восьмому слова "реабілітації інвалідів" замінити словами "реабілітації осіб з інвалідністю";

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

"61) фінансування визначених статтями 241, 26 та частиною другою статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;";

у пункті 3:

в абзаці п'ятому слова "організацій інвалідів" замінити словами "організацій осіб з інвалідністю";

в абзаці шостому слова "Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики", а слова "організації інвалідів" - словами "організації осіб з інвалідністю";

в абзаці четвертому пункту 12 слова "працевлаштування інвалідів" замінити словами "працевлаштування осіб з інвалідністю";

у тексті Порядку, крім пункту 1, підпункту 2, абзацу восьмого підпункту 5 і підпункту 8 пункту 2, абзаців п'ятого і шостого пункту 3, абзацу першого пункту 5, абзацу четвертого пункту 7, пунктів 8 і 9, абзацу четвертого пункту 12, пункту 13, слово "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

7) у Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "організацій інвалідів" замінити словами "організацій осіб з інвалідністю", а слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" - словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

в абзаці другому пункту 10 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

у тексті Порядку, крім пункту 1, слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

2. У розділі "Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення" Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2426; 2013 р., N 63, ст. 2301; 2017 р., N 67, ст. 1982):

1) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Мінветеранів - щодо ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";";

2) в абзаці шістнадцятому слова "навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти", слова "територіальними органами Державної служби зайнятості" - словами "центрами зайнятості", а слова "територіальними органами Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції" - словом "Мінветеранів".

3. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 867; 2014 р., N 66, ст. 1843; 2015 р., N 80, ст. 2677; 2018 р., N 33, ст. 1159):

1) абзац п'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";";

2) абзац шостий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Особи, зазначені в абзаці п'ятому пункту 1 цього Порядку, подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації.".

4. У Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347 "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 39, ст. 1364; 2014 р., N 75, ст. 2127):

1) у пункті 3:

у підпункті 5 слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю";

у підпункті 6:

в абзаці третьому слово "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю";

в абзаці четвертому слова "інваліда з дитинства" замінити словами "особу з інвалідністю з дитинства", а слово "інваліда" - словами "особи з інвалідністю";

2) у пункті 11 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

3) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа осіб з інвалідністю, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.".

5. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. N 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 74, ст. 2443; 2017 р., N 100, ст. 3074):

1) у пункті 6:

в абзаці першому слова "інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому" замінити словами "особи з інвалідністю, що зареєстрована в установленому порядку як безробітна, якій";

абзац п'ятий після слів "узагальнені відомості" доповнити словами і цифрою "за формою згідно з додатком 3";

2) в абзаці першому пункту 21 слова "інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому" замінити словами "особи з інвалідністю, що зареєстрована в установленому порядку як безробітна, якій";

3) доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:

Вих. N ___________ від __________

ВІДОМІСТЬ
про виплату роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
за _____________ 20___ р.
(місяць)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів, якому подається відомість)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування регіонального центру зайнятості, який подає відомість)

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

Реквізити рахунка роботодавця для пере-
рахування компенсації

Прізвище, ім'я та по батькові праце-
влаштованої особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (щодо фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають про це відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта)

Дата працевлашту-
вання особи з інвалідністю

Нарахована заробітна плата працівника (основна та додаткова), гривень

Сума нарахова- ного єдиного внеску, гривень

Середній рівень заробітної плати, що склався в регіоні за попередній місяць, гривень

Сума компенсації роботодавцю витрат*, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________
* Розраховується як сума показників, зазначених у графах 7 та 8, але не може перевищувати суму показника, зазначеного у графі 9.

Сума компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів ____________ гривень.

Відомість подається до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності.

М. П.

Керівник

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________
                       (прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)".

____________

Опрос