Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание новых, строительно-ремонтные работы существующих дворцов спорта и завершение начатых в предыдущем периоде работ по строительству/реконструкции дворцов спорта

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 27.03.2019 № 268
действует с 05.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. N 268

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (далі - субвенція).

У цьому Порядку та умовах термін "палац спорту" означає спортивний комплекс, призначений для проведення спортивних заходів не менше ніж з чотирьох ігрових видів спорту.

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (далі - роботи).

5. Умовами надання субвенції є:

співфінансування у 2019 році з місцевих бюджетів та залучених на такі цілі інших джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж:

10 відсотків загальної вартості проекту будівництва нових палаців спорту та розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту;

50 відсотків загальної вартості проекту будівельно-ремонтних робіт існуючих палаців спорту;

наявність затверджених у встановленому порядку необхідних документів для виконання робіт, у тому числі проектно-кошторисної документації;

фактично виконані роботи з будівництва/реконструкції палаців спорту, що були розпочаті у попередньому періоді за рахунок коштів, розподілених згідно з розподілом обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту у 2018 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 450 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. N 1011);

надання гарантійного листа щодо своєчасного використання субвенції у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування збудованих/реконструйованих і відремонтованих палаців спорту.

6. До переліку об'єктів, роботи на яких планується виконати відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов (далі - перелік об'єктів), включаються такі об'єкти комунальної власності:

що мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку;

що мають затверджену в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію;

кількість глядацьких місць на яких становить не менше ніж 2500 для будівництва нових та не менше ніж 500 для будівельно-ремонтних робіт існуючих;

що повинні використовуватися для проведення спортивних заходів не менше ніж із чотирьох ігрових видів спорту;

що повинні враховувати вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

7. Пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об'єктів з відповідним обґрунтуванням подаються до Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади / виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад.

Зазначені пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.

8. Комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом, здійснюється розгляд пропозицій щодо формування переліку об'єктів у частині їх відповідності цим Порядку та умовам, визначаються обсяги надання субвенції.

Комісія має право щокварталу проводити повторні засідання для розгляду пропозиції щодо внесення змін до переліку об'єктів та обсягу надання субвенції за затвердженими об'єктами у разі:

звернення місцевих органів виконавчої влади / виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад з відповідними обґрунтуваннями щодо стану робіт та використання субвенції;

виявлення Мінмолодьспортом невідповідності дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі результатів аналізу звітів, визначених пунктом 15 цих Порядку та умов, або їх відсутності.

За результатами розгляду комісія протягом п'яти робочих днів вносить Міністрові молоді та спорту пропозиції щодо переліку об'єктів з урахуванням рівня обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел і дотримання вимог, визначених пунктами 5 - 7 цих Порядку та умов.

9. Внесення змін до переліку об'єктів та обсягу надання субвенції за об'єктами здійснюється у порядку, визначеному пунктами 8 і 10 цих Порядку та умов.

10. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

12. Проектна документація для об'єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

Титули об'єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320).

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінмолодьспорту звіт про використання бюджетних коштів, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, та стан виконання робіт за встановленою Міністерством формою.

16. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

17. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання субвенції та стан виконання робіт у розрізі об'єктів.

18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос