Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.03.2019 № 267
действует с 03.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. N 267

Київ

Про затвердження Порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку

Відповідно до частини дев'ятнадцятої статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення шляхом конкурсного відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку (далі - претенденти).

2. Конкурсний відбір претендентів розпочинається шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про його проведення.

3. Визначення претендентів здійснюється конкурсною комісією, утвореною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 175 "Про затвердження складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку" (далі - комісія).

4. Голова комісії та його заступник обираються на засіданні комісії з числа її членів простою більшістю голосів.

5. Голова комісії організовує її роботу, скликає засідання комісії та головує на них.

6. У разі неможливості виконання головою комісії своїх повноважень або в разі його відсутності повноваження голови комісії здійснює його заступник.

7. Основними завданнями комісії є:

прийняття рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів та визначення дати його проведення;

проведення перевірки претендентів на відповідність вимогам, встановленим Законом України "Про банки і банківську діяльність";

затвердження критеріїв оцінювання кандидатів;

розгляд та перевірка поданих документів, проведення співбесід та інтерв'ю з кандидатами;

визначення шляхом конкурсного відбору претендентів та підготовка подання Кабінетові Міністрів України щодо їх призначення;

підготовка пропозицій щодо умов цивільно-правових договорів, розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, претендентів.

8. Формою роботи комісії є засідання. Кількість засідань обумовлюється потребою у прийнятті рішень комісії.

9. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менше чотирьох членів комісії.

10. Члени комісії беруть участь у засіданні особисто. Член комісії може брати участь у засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.

11. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів, оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні. Думка представників міжнародних фінансових організацій, які беруть участь в роботі комісії з правом дорадчого голосу, викладена в письмовій формі, додається до протоколу засідання.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як три члени комісії.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює секретаріат, що утворюється у кількості не менше трьох осіб за рішенням комісії. Представники міжнародних організацій можуть надавати консультаційну підтримку в роботі секретаріату комісії.

13. Особи, що призначені до складу секретаріату, не є членами комісії.

14. Секретаріат:

забезпечує організацію роботи комісії;

забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів;

подає на затвердження комісії критерії оцінювання кандидатів, відібраних компанією з добору персоналу для підготовки та організації визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, визначеною на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. N 159 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 22, ст. 755) (далі - компанія);

взаємодіє з компанією з метою забезпечення виконання її основних завдань;

приймає, розглядає пропозиції компанії щодо проведеного нею відбору кандидатів та перевіряє подані документи;

здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні комісії.

15. До конкурсного відбору допускаються виключно кандидати, відібрані на умовах конкурсу компанією.

16. Компанія подає на розгляд комісії список кандидатів з наданням підтвердних відомостей та коментарів щодо сильних і слабких сторін, описів кар'єри та досвіду, детальних звітів про оцінку компетенцій, про придатність для виконання конкретного кола обов'язків у наглядовій раді та їх колективної придатності, в тому числі відомості про перевірку незалежності і письмові заяви про відсутність конфлікту інтересів кандидатів.

17. Комісія розглядає на своєму засіданні подані компанією пропозиції та документи щодо кандидатів, заслуховує їх та за результатами розгляду готує Кабінетові Міністрів України висновки та подання щодо призначення відібраних претендентів. Комісія може розглянути та заслухати пропозиції будь-яких кандидатів, серед яких компанія проводила конкурс.

18. За відсутності можливості безпосередньої участі кандидата, відібраного компанією, в засіданні комісії розгляд його кандидатури може здійснюватися в режимі відеоконференції.

19. Рішення про призначення незалежних членів наглядової ради державного банку приймається Кабінетом Міністрів України на підставі подання та копії протоколу комісії щодо визначення претендентів.

20. Кабінет Міністрів України протягом п'яти робочих днів з дня отримання подання комісії призначає незалежних членів наглядової ради державного банку з числа претендентів, поданих комісією.

21. У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена або всього складу наглядової ради державного банку комісія зобов'язана протягом одного місяця з дня припинення повноважень визначити претендентів на заміщення вакантних посад незалежних членів наглядової ради державного банку з числа сформованого списку кандидатів, відібраних компанією за конкурсом згідно з абзацом четвертим пункту 4 Порядку проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. N 159.

22. У разі неможливості визначення претендентів відповідно до пункту 21 цього Порядку оголошується проведення нового конкурсного відбору кандидатів згідно з Порядком проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. N 159.

____________

Опрос