Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой качества образования

КМ Украины
Постановление КМ от 06.03.2019 № 253
действует с 03.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 253

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, є:

строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюються Державною службою якості освіти з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі, коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою
якості освіти

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

недотримання закладом професійної (професійно-технічної) освіти вимог Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти

моральна шкода, завдана здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг

відсутність розроблених в установленому порядку правил прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти та недотримання вимог щодо формування груп здобувачів освіти

моральна шкода, завдана особі внаслідок порушення права на отримання професійної (професійно-технічної) освіти

неналежне забезпечення закладу професійної (професійно-технічної) освіти педагогічними працівниками

моральна шкода, завдана здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю у закладі професійної (професійно-технічної) освіти належного забезпечення педагогічними працівниками

відсутність у закладі професійної (професійно-технічної) освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

моральна шкода, завдана здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

незабезпечення закладом професійної (професійно-технічної) освіти належної організації освітнього процесу, навчально-виробничої, навчально-виховної та навчально-методичної діяльності

моральна шкода, завдана здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

невідповідність результатів внутрішнього проміжного, вихідного контролю, державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти фактичному рівню їх підготовки;
недотримання вимог законодавства щодо проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій та організації виробничої практики

моральна шкода, завдана здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

недотримання керівництвом закладу професійної (професійно-технічної) освіти вимог законодавства

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

недотримання закладом професійно-технічної освіти вимог Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти

збитки, завдані здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг

відсутність розроблених в установленому порядку правил прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти та недотримання вимог щодо формування груп здобувачів освіти

збитки, завдані особі внаслідок порушення права на отримання професійної (професійно-технічної) освіти

неналежне забезпечення закладу професійної (професійно-технічної) освіти педагогічними працівниками

збитки, завдані здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю у закладі професійної (професійно-технічної) освіти належного забезпечення педагогічними працівниками

відсутність у закладі професійної (професійно-технічної) освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

збитки, завдані здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

незабезпечення закладом професійної (професійно-технічної) освіти належної організації освітнього процесу, навчально-виробничої, навчально-виховної та навчально-методичної діяльності

збитки, завдані здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

невідповідність результатів внутрішнього проміжного, вихідного контролю, державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти фактичному рівню їх підготовки; недотримання вимог законодавства щодо проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій та організації виробничої практики

збитки, завдані здобувачеві професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

недотримання керівництвом закладу професійної (професійно-технічної) освіти вимог законодавства

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Показники критеріїв

Кількість балів

Строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

менше п'яти років

40

від п'яти до десяти років включно

25

більше десяти років

0

Кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

відсутні

0

не більше трьох років

25

більше трьох років

40

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 976).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 238 і від 30 березня 2011 р. N 311, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. N 523 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 82, ст. 2335).

3. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос