Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления социальной поддержки многодетным семьям

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 13.03.2019 № 250
редакция действует с 31.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 250

Київ

Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 року N 765
,
від 24 грудня 2019 року N 1101
,
від 20 травня 2020 року N 386
,
від 1 червня 2020 року N 586
,
 від 22 липня 2020 року N 632
(яка застосовується з
1 липня 2020 року),
від 2 вересня 2020 року N 853
(яка застосовується з
1 вересня 2020 року),
від 28 жовтня 2020 року N 1035

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити з 1 квітня 2019 р. виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

2. Затвердити Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, що додається.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

4. Установити, що для громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 р. включно за наданням допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, зазначена допомога призначається з 1 квітня 2019 р. на умовах, визначених Порядком, затвердженим пунктом 2 цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (далі - допомога).

2. Покриття витрат на виплату допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

3. Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

4. Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги (далі - заявник).

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

5. Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

6. Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.

7. Для призначення допомоги за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.)

посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім'ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 765)

свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналів).

Заяви про призначення допомоги, до яких додаються необхідні документи (далі - заяви з необхідними документами), приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв'язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

(абзаци четвертий і п'ятий замінено шістьма абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати
 відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим
,
абзаци четвертий - дев'ятий пункту 7 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

У разі звернення одного з батьків дитини за призначенням допомоги орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення зазначеної допомоги.

У разі, коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї подається довідка багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, видана структурним підрозділом районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 765)

Якщо заявник виявив бажання отримати послугу з призначення допомоги під час надання комплексної послуги "єМалятко", орган соціального захисту населення призначає допомогу на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії, відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 66, ст. 2257; 2020 р., N 10, ст. 384).

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 386)

У такому разі орган соціального захисту населення призначає допомогу без подання заявником посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї або довідки багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, а також інших документів, передбачених цим пунктом.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 386)

8. Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

9. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі, коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

10. Допомога призначається у розмірі 1700 гривень.

11. Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;

влаштування дитини на повне державне утримання;

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

зарахування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);

(пункт 11 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
 яка застосовується з
01.09.2020 р.,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;

втрати статусу багатодітної сім'ї;

подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами другим - сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб або посадовою особи територіальної громади.

(абзац тринадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення її виплати, зобов'язаний у десятиденний строк повідомити про це органу соціального захисту населення.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 386,
від 01.06.2020 р. N 586,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.)

Для підтвердження даних про смерть отримувача допомоги або дитини використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін'юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
 яка застосовується з
01.09.2020 р.)

111. Виплата допомоги поновлюється багатодітній сім'ї у разі продовження строку дії посвідчень або довідки багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (якщо діти або особи віком від 18 до 23 років навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) за умови, що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує чотирьох місяців.

(Порядок доповнено пунктом 111 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.)

12. Виплата допомоги проводиться шляхом перерахування коштів через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта" за місцем проживання отримувача або на його особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.)

13. У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

14. На кожного отримувача допомоги органом соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.

15. Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.

151. Якщо багатодітною сім'єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення допомоги, внаслідок чого надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення:

визначають обсяг коштів, які підлягають поверненню, з місяця призначення допомоги та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану багатодітної сім'ї;

повідомляють отримувачу допомоги про обсяг коштів, які підлягають поверненню, та строки їх повернення.

Суми коштів, які підлягають поверненню, повертаються:

отримувачем допомоги самостійно;

за згодою отримувача допомоги у повному обсязі за рахунок наступних виплат допомоги;

за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок наступних виплат допомоги у розмірі, що не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються в судовому порядку.

(Порядок доповнено пунктом 151 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
 яка застосовується з
01.07.2020 р.)

16. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в Казначействі та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256

Зміни втратили чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1101)

____________

Опрос