Идет загрузка документа (254 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании государственного учреждения "Всеукраїнський молодіжний центр" и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 20.03.2019 № 246
действует с 29.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. N 246

Київ

Про утворення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства молоді та спорту щодо утворення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр", розмістивши її по вул. Еспланадній, 17, у м. Києві.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству молоді та спорту розробити та затвердити до 1 травня 2019 р. Положення про державну установу "Всеукраїнський молодіжний центр".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544) доповнити розділом XXXVIII такого змісту:

"

Найменування посади

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

XXXVIII. Молодіжні центри державної та комунальної форми власності

1. Державна установа "Всеукраїнський молодіжний центр"

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

19

Керівник (начальник) відділу

15 - 16

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

9 - 12

2. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

16 - 18

Керівник (начальник) відділу

14 - 15

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

8 - 12

3. Районні, міські, районні в місті, селищні, сільські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

14 - 15

Керівник (начальник) відділу

13 - 14

Професіонали та фахівці

Фахівець

8 - 12

".

2. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917; 2016 р., N 23, ст. 919; 2017 р., N 26, ст. 738; 2018 р., N 25, ст. 899, N 31, ст. 1091, N 46, ст. 1610), цифри і слова "2017 та 2018 роках" замінити цифрами і словом "2017 - 2019 роках".

3. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. N 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 15, ст. 542; 2016 р., N 21, ст. 828; 2018 р., N 25, ст. 899):

1) в абзаці п'ятому підпункту 2 цифри і слова "2017 та 2018 роках" замінити цифрами і словом "2017 - 2019 роках";

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, службові відрядження в межах України, оренда приміщень та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телефонного зв'язку, користування Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщення, забезпечення його охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, здійснення обов'язкових платежів до бюджету).".

4. Пункт 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1447), доповнити підпунктом 71 такого змісту:

"71) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр";".

5. У додатках до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 148 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 21, ст. 828; 2018 р., N 72, ст. 2440):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

196828,8

8824,8

15145,5

53728,5

62862,9

56267,1

Місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

66488,01

Інші джерела

13613,31

2323,8

2289,51

2750

3000

3250

Усього

488324,69

58512,52

66636,23

111121,08

126049,75

126005,11

";

2) у додатку 2:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

кількість залученої молоді, осіб

144756

19356

23281

28761

35892

37466

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, форумів, тренінгів, конкурсів з метою виконання програми "Молодіжний працівник" з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

3490

250

460

940

940

900

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

4145,5

222,7

142,8

1280

1250

1250

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

1500

300

300

300

300

300

 

Вінницька

 

474,59

69

80,1

92,85

107,7

124,94

Волинською

1500

100

200

300

400

500

 

Волинська

 

100

10

15

20

25

30

Дніпропетровською

2500

500

500

500

500

500

 

Дніпропетровська

 

25

5

5

5

5

5

Донецькою

5600

1000

1100

1100

1200

1200

 

Донецька

 

318

60

62

64

66

66

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

15000

1000

2000

3000

4000

5000

 

Запорізька

 

172,52

30

32,1

34,35

36,75

39,32

Івано-Франківською

77000

10000

12000

15000

20000

20000

 

Івано-Франківська

 

647,2

123,6

119,5

130,4

133,7

140

Київською

2440

340

400

500

560

640

 

Київська

 

500

100

100

100

100

100

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

 

Кіровоградська

 

40

6

7

8

9

10

Луганською

750

150

150

150

150

150

 

Луганська

 

8,05

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

Львівською

1100

150

200

200

250

300

 

Львівська

 

110

15

20

20

25

30

Миколаївською

75

15

15

15

15

15

 

Миколаївська

 

35

5

6

7

8

9

Одеською

1210

190

220

245

265

290

 

Одеська

 

1410

185

225

280

340

380

Полтавською

150

30

30

30

30

30

 

Полтавська

 

50

10

10

10

10

10

Рівненською

1000

150

200

200

200

250

 

Рівненська

 

300

40

48

58

70

84

Сумською

820

100

120

150

200

250

 

Сумська

 

60

12

12

12

12

12

Тернопільською

1000

200

200

200

200

200

 

Тернопільська

 

150

20

25

30

35

40

Харківською

500

100

100

100

100

100

 

Харківська

 

750

100

120

150

180

200

Херсонською

105

5

10

20

30

40

 

Херсонська

 

20

3

3

4

5

5

Хмельницькою

250

50

50

50

50

50

 

Хмельницька

 

25

5

5

5

5

5

Черкаською

1000

100

150

200

250

300

 

Черкаська

 

261,28

27,11

36,3

48,75

64,52

84,6

Чернівецькою

1000

100

150

200

250

300

 

Чернівецька

 

500

100

100

100

100

100

Чернігівською

130

26

26

26

26

26

 

Чернігівська

 

60

10

11

12

13

14

Київською міськдержадміністрацією

14136

2500

2700

2835

2976

3125

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1829,24

323,5

349,4

366,8

385,14

404,4

 

Разом

 

11991,38

1483,52

1535,81

2839,76

2987,42

3144,87

 

у тому числі

державний бюджет

4145,5

222,7

142,8

1280

1250

1250

місцеві бюджети

7845,88

1260,82

1393,01

1559,76

1737,42

1894,87

кількість модулів, штук

 

 

 

 

 

 

2) включення до програми "Молодіжний працівник" з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій модуля щодо застосування гендерного підходу до розв'язання проблем молоді у різних сферах

Мінсоцполітики

інші джерела

 

 

 

 

 

 

кількість діючих установ, що працюють з молоддю

18

18

18

18

18

18

3) проведення аналізу існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, та розвитку на їх базі молодіжних центрів, у тому числі Всеукраїнського молодіжного центру у м. Києві, виходячи з потреби конкретного регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1

1

1

1

1

1

 

Вінницька

 

2063,15

300

348

403,68

468,27

543,2

Волинська

1

1

1

1

1

1

 

Волинська

 

4090

750

750

820

870

900

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

1

1

1

1

1

1

 

Донецька

 

700

 

100

150

200

250

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

1

1

1

1

1

1

 

Закарпатська

 

3587,5

717,5

717,5

717,5

717,5

717,5

Запорізька

2

2

2

2

2

2

 

Запорізька

 

11761,28

1939,95

2085,44

2318,26

2570,99

2846,64

Івано-Франківська

1

1

1

1

1

1

 

Івано-Франківська

 

2574

415,4

466,2

516,8

537,5

638,1

Київська

1

1

1

1

1

1

 

Київська

 

5000

900

950

1000

1050

1100

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

1

1

1

1

1

1

 

Львівська

 

2500

400

450

500

550

600

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

1

1

1

1

1

1

 

Одеська

 

1600

520

275

230

285

290

Полтавська

1

1

1

1

1

1

 

Полтавська

 

2235

447

447

447

447

447

Рівненська

1

1

1

1

1

1

 

Рівненська

 

3514,5

702,9

702,9

702,9

702,9

702,9

Сумська

1

1

1

1

1

1

 

Сумська

 

5209,12

700

840

1008

1209,6

1451,52

Тернопільська

1

1

1

1

1

1

 

Тернопільська

 

1250

150

200

250

300

350

Харківська

1

1

1

1

1

1

 

Харківська

 

13500

2000

2500

2800

3000

3200

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

1

1

1

1

1

1

 

Черкаська

 

2372,25

406,12

441,1

474,36

507,57

543,1

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

1

1

1

1

1

1

 

Чернігівська

 

600

100

110

120

130

140

в м. Києві

1

1

1

1

1

1

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

10691,46

1890,6

2041,9

2144

2251,2

2363,76

 

Разом

 

73248,26

12339,47

13425,04

14602,5

15797,53

17083,72

 

у тому числі

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

90

18

18

18

18

18

 

 

місцеві бюджети

73248,26

12339,47

13425,04

14602,5

15797,53

17083,72

кількість залученої молоді, що візьме участь у відповідно облаштованих наметових таборах, осіб

116335

21720

22592

23301

23930

24792

4) забезпечення розвитку неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у регіонах України, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Вінницька

 

806,66

300

100

116

134,56

156,1

Волинською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Волинська

 

600

90

90

120

140

160

Дніпропетровською

300

60

60

60

60

60

 

Дніпропетровська

 

43

7

8

8

10

10

Донецькою

8800

1500

1700

1800

1800

2000

 

Донецька

 

1850

300

350

400

400

400

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

700

120

130

140

150

160

 

Закарпатська

 

995

135

160

190

230

280

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

Київською

2420

340

400

480

560

640

 

Київська

 

550

110

110

110

110

110

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

 

Львівська

 

233,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

Миколаївською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Миколаївська

 

200

30

35

40

45

50

Одеською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Одеська

 

1500

200

250

300

350

400

Полтавською

500

100

100

100

100

100

 

Полтавська

 

100

20

20

20

20

20

Рівненською

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

4500

300

600

900

1200

1500

 

Сумська

 

1972,02

265

318

381,6

457,92

549,5

Тернопільською

3500

700

700

700

700

700

 

Тернопільська

 

100

30

10

15

20

25

Харківською

360

50

60

70

80

100

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

450

50

100

100

100

100

 

Херсонська

 

25

5

5

5

5

5

Хмельницькою

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

Черкаською

4627

700

798

910

1037

1182

 

Черкаська

 

522,9

60,1

76,93

98,48

126,05

161,34

Чернівецькою

500

100

100

100

100

100

 

Чернівецька

 

75

11

13

15

17

19

Чернігівською

1500

300

300

300

300

300

 

Чернігівська

 

950

150

170

190

210

230

Київською міськдержадміністрацією

10178

1800

1944

2041

2143

2250

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

392,7

71,1

74,6

78,3

82,3

86,4

 

Разом

 

10916,03

1830,95

1837,28

2134,13

2404,58

2709,09

 

у тому числі

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

10916,03

1830,95

1837,28

2134,13

2404,58

2709,09

кількість залученої молоді, осіб

241492

31421

39256

53141

56908

60766

5) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, наметових таборів, походів, зборів походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікації молоді у межах України і за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

4590

 

 

1730

1435

1425

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1720

 

 

570

550

600

Національною академією медичних наук

31000

 

1000

10000

10000

10000

 

Національна академія медичних наук

 

102,75

 

 

34,25

34,25

34,25

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

150

30

30

30

30

30

 

Вінницька

 

481,4

70

81,2

94,2

109,3

126,7

Волинською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Волинська

 

170

30

30

35

35

40

Дніпропетровською

379

79

75

75

75

75

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

31000

6000

6000

6200

6300

6500

 

Донецька

 

250

50

50

50

50

50

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

9600

100

1500

2000

2500

3500

 

Запорізька

 

370,71

64,35

68,85

73,68

78,83

85

Івано-Франківською

5100

600

800

1000

1200

1500

 

Івано-Франківська

 

137,2

20

32,4

23

24,3

37,5

Київською

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

750

150

150

150

150

150

 

Луганська

 

8,05

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

Львівською

400

80

80

80

80

80

 

Львівська

 

26,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Миколаївською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Миколаївська

 

140

20

20

30

30

40

Одеською

400

80

80

80

80

80

 

Одеська

 

25

5

5

5

5

5

Полтавською

500

100

100

100

100

100

 

Полтавська

 

25

5

5

5

5

5

Рівненською

5

2

1

1

1

 

 

Рівненська

 

150

20

24

29

35

42

Сумською

84000

10000

15000

17000

20000

22000

 

Сумська

 

186,04

25

30

36

43,2

51,84

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

1000

200

200

200

200

200

 

Харківська

 

730

100

120

140

170

200

Херсонською

1200

100

100

200

300

500

 

Херсонська

 

140

20

20

30

30

40

Хмельницькою

500

100

100

100

100

100

 

Хмельницька

 

50

10

10

10

10

10

Черкаською

1280

200

240

260

280

300

 

Черкаська

 

105,31

12,11

15,49

19,83

25,39

32,49

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

500

100

100

100

100

100

 

Чернігівська

 

40

4

6

8

10

12

Київською міськдержадміністрацією

14138

2500

2700

2835

2977

3126

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

905,6

121,7

146

175,2

210,3

252,4

 

Разом

 

5763,56

584,07

670,85

1375,07

1462,48

1671,09

 

у тому числі

державний бюджет

1822,75

 

 

604,25

584,25

634,25

місцеві бюджети

3940,81

584,07

670,85

770,82

878,23

1036,84

кількість доповідей, одиниць

5

1

1

1

1

1

6) підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України про становище молоді в Україні

 

державний бюджет

503,8

87,7

86,1

105

110

115

Мінмолодьспорт

державний бюджет

503,8

87,7

86,1

105

110

115

Національна академія наук

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість досліджень, одиниць

5

1

1

1

1

1

7) проведення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1117,5

138,2

142,3

237

250

350

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

7

1

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Разом

 

1124,5

139,2

143,8

238,5

251,5

351,5

 

у тому числі

державний бюджет

1117,5

138,2

142,3

237

250

350

місцеві бюджети

7

1

1,5

1,5

1,5

1,5

кількість моніторингів, одиниць

3

 

 

1

1

1

8) здійснення опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики

Мінмолодьспорт

державний бюджет

490

 

 

120

170

200

облдержаміністрації:

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

місцевий бюджет

200

30

35

40

45

50

Сумська

місцевий бюджет

372,08

50

60

72

86,4

103,68

Чернівецька

місцевий бюджет

70

10

12

14

16

18

 

Разом

 

1132,08

90

107

246

317,4

371,68

 

у тому числі

державний бюджет

490

 

 

120

170

200

місцеві бюджети

642,08

90

107

126

147,4

171,68

кількість опитуваної молоді, осіб

14138

2500

2700

2835

2977

3126

9) проведення опитувань, соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи з молоддю

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

223,2

30

36

43,2

51,8

62,2

кількість залученої молоді, осіб

151446

25210

39904

27255

28799

30278

10) створення європейського інструменту "Молодіжний паспорт" для презентації знань, досвіду і кваліфікації молодої особи для підвищення її соціальної мобільності

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

290

 

 

65

90

135

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

327

 

 

77

100

150

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

Волинською

100000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Волинська

 

140

10

20

30

30

50

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Донецька

 

50

10

10

10

10

10

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

6000

500

1000

1000

1500

2000

 

Івано-Франківська

 

27

 

12

 

 

15

Київською

2240

340

400

440

500

560

 

Київська

 

550

110

110

110

110

110

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

500

100

100

100

100

100

 

Львівська

 

239,75

47,95

47,95

47,95

47,95

47,95

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

 

Миколаївська

 

42

5

7

9

10

11

Одеською

700

50

50

100

200

300

 

Одеська

 

50

10

10

10

10

10

Полтавською

100

20

20

20

20

20

 

Полтавська

 

50

10

10

10

10

10

Рівненською

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

23500

1000

15000

2000

2500

3000

 

Сумська

 

334,87

45

54

64,8

77,76

93,31

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

700

50

50

100

200

300

 

Херсонська

 

50

10

10

10

10

10

Хмельницькою

2200

400

400

400

500

500

 

Хмельницька

 

75

15

15

15

15

15

Черкаською

3966

600

684

780

889

1013

 

Черкаська

 

105,31

12,11

15,49

19,83

25,39

32,49

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

Київською міськдержадміністрацією

750

50

100

150

200

250

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

390

50

70

80

90

100

 

Разом

 

2430,93

335,06

391,44

493,58

546,1

664,75

 

у тому числі

державний бюджет

327

 

 

77

100

150

місцеві бюджети

2103,93

335,06

391,44

416,58

446,1

514,75

кількість моніторингів, одиниць

1

 

 

 

1

 

11) розроблення методології моніторингу реалізації проектів та заходів Програми

Мінмолодьспорт разом з іншими установами та організаціями
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

проекти, охоплені моніторингом, відсотків

60

 

 

 

25

35

12) здійснення моніторингу реалізації проектів та заходів Програми та надання методичних рекомендацій щодо їх удосконалення

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1050

 

 

 

450

600

кількість порядків, одиниць

1

 

 

 

1

 

13) розроблення та затвердження порядку виконання програми "Молодіжний працівник"

Мінмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

 

кількість Всеукраїнських молодіжних центрів

1

 

 

 

1

 

14) забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр", виходячи з потреби конкретного регіону, з метою вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3500

 

 

 

3500

 

Разом за завданням 3

 

111883,74

16919,97

18233,32

22077,74

27878,81

26773,9

 

державний бюджет

12956,55

448,6

371,2

2423,25

6414,25

3299,25

місцеві бюджети

98927,19

16471,37

17862,12

19654,49

21464,56

23474,65

інші джерела";

 

 

 

 

 

 

пункт 9 викласти в такій редакції:

"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України"

кількість дітей та молоді, осіб

31547

 

8547

9000

14000

 

проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами

Мінмолодьспорт

державний бюджет

17000

 

5000

5000

7000

 

Разом за завданням 9

 

31547

 

8547

9000

14000

 

 

 

 

17000

 

5000

5000

7000

 

";

позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

"Усього за Програмою

 

488324,69

58512,52

66636,23

111121,08

126049,75

126005,11

у тому числі

державний бюджет

196828,8

8824,8

15145,5

53728,5

62862,9

56267,1

місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

66488,01

інші джерела

13613,31

2323,8

2289,51

2750

3000

3250";

3) у додатку 3:

пункти 3 і 9 викласти в такій редакції:

"

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

усього

Значення показників

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

чисельність працівників, що працюють з молоддю, із числа державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій, що брали участь у програмі "Молодіжний працівник"

осіб

144756

19356

23281

28761

35892

37466

кількість діючих установ, що працюють з молоддю, у тому числі державна установа "Всеукраїнський молодіжний центр"

одиниць

19

18

18

18

19

18

кількість досліджень/опитувань/ моніторингів про становище молоді в Україні, одиниць

одиниць

14

1

2

3

4

4

";

"

9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України"

чисельність дітей та молоді, що залучені до виконання заходів молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України"

осіб

17547

 

8547

9000

14000

 

".

6. Пункт 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739; 2017 р., N 94, ст. 2855) після слів "працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту" доповнити словами "; працівників державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр".

7. У Типовому положенні про молодіжний центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 3, ст. 116, N 80, ст. 2679):

1) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Мережа центрів в Україні складається з центру всеукраїнського рівня, що належить до сфери управління Мінмолодьспорту (далі - Всеукраїнський молодіжний центр), Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських (далі - регіональні центри), районних, міських, районних у містах, селищних, сільських центрів (далі - місцеві центри).";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Засновниками центрів (далі - засновники) державної форми власності може бути Мінмолодьспорт, комунальної форми власності - органи місцевого самоврядування, приватної форми власності - юридичні та/або фізичні особи.";

3) доповнити Типове положення пунктами 71 і 82 такого змісту:

"71. Основними завданнями Всеукраїнського молодіжного центру є:

1) сприяння створенню та розвитку центрів в Україні;

2) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності центрів;

3) організація та проведення міжнародних та всеукраїнських заходів з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні молодіжної роботи та задоволення потреб молоді;

4) вивчення, проведення аналізу та впровадження на всеукраїнському рівні кращих міжнародних практик, інноваційних форм і методів роботи з молоддю та підвищення рівня якості роботи центрів;

5) організація процесу присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснення моніторингу за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом.";

"82. Всеукраїнський молодіжний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз діяльності центрів, оцінку потреб молоді та стан забезпечення якості наданих центрами послуг;

2) готує пропозиції Мінмолодьспорту щодо розвитку мережі центрів;

3) сприяє обміну досвідом та налагодженню співпраці між центрами;

4) вивчає, аналізує та впроваджує на всеукраїнському рівні інноваційні форми і методи роботи з молоддю;

5) здійснює заходи з метою підвищення рівня якості роботи центрів;

6) організовує та проводить міжнародні та всеукраїнські заходи з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні роботи з молоддю та задоволення потреб молоді, у тому числі здійснює навчання працівників центрів з метою підвищення якості надання ними послуг;

7) поширює інформацію про наявні можливості для молоді та забезпечує такою інформацією центри шляхом проведення інформаційних кампаній, видання поліграфічної продукції, виготовлення і розміщення просвітницьких роликів та соціальної реклами, у тому числі через засоби масової інформації та соціальні мережі;

8) впроваджує у центрах кращі міжнародні практики та стандарти європейської молодіжної політики відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

9) організовує процес присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснює моніторинг за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом;

10) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяльності центрів та проведеної роботи в молодіжній сфері і подає їх Мінмолодьспорту;

11) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

12) здійснює міжнародне молодіжне співробітництво щодо розвитку мережі центрів.".

____________

Опрос