Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования, ведения и доступа к Единому государственному реестру случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.03.2019 № 234
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. N 234

Київ

Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 лютого 2020 року N 171

Відповідно до частини одинадцятої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що додається.

2. До запровадження Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі реєстрація заяв і повідомлень про насильство, внесення інформації про заходи, вжиті суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, визначеними статтею 6 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", до постраждалих осіб та кривдників, проводиться шляхом внесення відповідних відомостей до журналів реєстрації заяв (повідомлень) про вчинення насильства та узагальнення (зведення) даних журналів згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 658 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 69, ст. 2332).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Цей Порядок визначає процедуру формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі - Реєстр).

2. Реєстр - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передання), знеособлення і знищення визначених Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі - насильство).

Метою формування та ведення Реєстру є:

захист життєво важливих інтересів постраждалих осіб, зокрема дітей;

запобігання повторним випадкам насильства;

забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

облік випадків насильства, узагальнення та аналіз інформації про насильство;

надання комплексної та своєчасної допомоги постраждалим особам суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, визначеними статтею 6 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та статтею 71 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (далі - суб'єкти);

координація діяльності суб'єктів шляхом оптимізації інформаційної взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству.

3. Держателем Реєстру є Мінсоцполітики, яке здійснює:

розроблення нормативно-правової бази для функціонування Реєстру та його методичне забезпечення;

організацію взаємодії між інформаційними системами Мінсоцполітики, МВС, Офісу Генерального прокурора, ДСА, уповноважених органів з питань пробації та інформаційними системами інших центральних органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії насильству.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

Держатель Реєстру має право отримувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських формувань, інших органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, інформацію та документи, необхідні для забезпечення належного формування та ведення Реєстру. Документи та інформація, що містять персональні дані, надаються на підставах та в порядку, які визначені Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та цим Порядком.

4. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, визначене Мінсоцполітики, що належить до сфери його управління, яке:

здійснює заходи із створення, впровадження, супроводження програмного забезпечення Реєстру;

відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних Реєстру;

здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Реєстру, ведення обліку користувачів;

забезпечує проведення перевірки дотримання дисципліни та системи безпеки, навчання щодо внесення даних і користування Реєстром.

5. Реєстраторами Реєстру є працівники суб'єктів, зазначених у абзаці другому частини шостої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", зокрема:

працівники уповноважених структурних підрозділів Мінсоцполітики;

уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі місцевих держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

уповноважені особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, до функціональних обов'язків яких належить приймання та реєстрація заяв і повідомлень про вчинення насильства;

працівники уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

працівники служб у справах дітей (у частині випадків насильства, в яких кривдниками або постраждалими особами є діти);

керівники та уповноважені працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

6. Суб'єкти інформування - суб'єкти, які інформують реєстраторів про факти надходження заяв (повідомлень) про насильство, ухвалення судових рішень щодо насильства, згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 658 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 69, ст. 2332), для внесення відповідних даних до Реєстру.

Суб'єктами інформування є керівники та уповноважені працівники:

центрів соціально-психологічної допомоги, притулків для постраждалих осіб, центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, центрів надання соціальних послуг у громадах, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, інших закладів, установ та організацій, які надають соціальні послуги постраждалим особам;

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

закладів освіти;

установ (закладів) охорони здоров'я;

уповноважених органів з питань пробації;

органів прокуратури;

судів.

7. Користувачами Реєстру є особи, які мають право ознайомлюватися з даними, що містяться в Реєстрі:

працівники уповноважених структурних підрозділів Мінсоцполітики;

працівники уповноважених структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

заступники голів (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі місцевих держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

уповноважені особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, до функціональних обов'язків яких належать приймання та реєстрація заяв і повідомлень про вчинення насильства;

працівники уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

працівники служб у справах дітей (у частині випадків насильства, в яких кривдниками або постраждалими особами є діти);

уповноважені працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

судді.

8. Відомості про реєстраторів Реєстру, користувачів Реєстру та суб'єктів інформування вносяться до довідника організаційної структури Реєстру. Довідники користувачів Реєстру та реєстраторів Реєстру загальнодержавного та регіонального рівня ведуться адміністратором Реєстру, місцевого рівня - уповноваженими структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

9. Кадрові підрозділи (за наявності) або керівники (уповноважені працівники) суб'єктів у день підписання наказу про призначення або звільнення реєстраторів Реєстру, користувачів Реєстру або суб'єктів інформування письмово (електронною поштою) повідомляють про це адміністратору Реєстру або структурному підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідальному за ведення довідників зазначених відомств, для внесення до них змін про реєстраторів Реєстру та користувачів Реєстру.

Порядок надання та припинення доступу до даних Реєстру працівниками суб'єкта визначається внутрішнім наказом суб'єкта відповідно до Регламенту технічного доступу та взаємодії, затвердженого адміністратором Реєстру.

10. Обробка персональних даних, що вносяться до Реєстру, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та порядку обробки персональних даних, визначеного Мінсоцполітики.

Обробка персональних даних про особу, яка повідомила про вчинення насильства, або про постраждалу особу проводиться за згодою такої особи або її законного представника уповноваженими особами суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних". Під час надання такої згоди особа повинна бути поінформована про мету збору інформації, обсяг даних та осіб, що матимуть доступ до її персональних даних.

У разі коли постраждалою особою є дитина, така згода надається її батьками або іншими законними представниками, а якщо батьки (інші законні представники дитини) є кривдниками або ухиляються від захисту прав та інтересів дитини, - органом опіки та піклування.

Якщо постраждалою особою є недієздатна особа, така згода надається її законним представником, а якщо її законний представник є кривдником або ухиляється від захисту прав та інтересів недієздатної особи, - органом опіки та піклування.

Відмова особи, яка постраждала від насильства, щодо внесення даних про неї до Реєстру не є підставою для ненадання такій особі будь-якого виду допомоги, передбаченого законодавством.

11. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" і "Про соціальні послуги".

Формування та ведення Реєстру

12. Реєстр формується окремо за кожним випадком насильства шляхом внесення до нього відповідної інформації суб'єктами з урахуванням особливостей, передбачених частиною шостою статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

13. До Реєстру вносяться відомості (окремо за кожним випадком) про:

1) випадок насильства:

дата та час вчинення, місце вчинення, форма насильства, вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства, обставини вчинення насильства, первинне чи повторне вчинення насильства кривдником;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка повідомила про вчинення насильства щодо іншої особи, серія та номер паспорта або реквізити іншого документа, що посвідчує особу (за наявності), номер контактного телефону;

наявність дітей у постраждалої особи та кривдника, належність сім'ї постраждалої особи до тих, що перебувають у складних життєвих обставинах;

повідомлення уповноваженого підрозділу органів Національної поліції (дата, час, найменування підрозділу, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка прийняла повідомлення), у разі коли заяву (повідомлення) про вчинення насильства зареєстровано уповноваженою особою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради;

повідомлення службі у справах дітей (дата, час, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка прийняла повідомлення), у разі коли постраждалою особою або кривдником є дитина;

інформація про вжиття уповноваженим підрозділом органу Національної поліції заходів реагування;

інформація про органи (установи, заклади), залучені до реагування на випадок насильства;

інформація про внесення відомостей про випадок насильства до Єдиного реєстру досудових розслідувань та результати його розслідування (у тому числі за інформацією органів прокуратури);

інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб'єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

2) постраждалу особу та вжиті заходи з надання їй допомоги:

час і дата надходження заяви, повідомлення про вчинення насильства, прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер контактного телефону уповноваженої особи, що прийняла заяву (повідомлення), найменування та адреса відповідного суб'єкта;

прізвище, ім'я та по батькові постраждалої особи (законного представника), серія та номер паспорта або реквізити іншого документа, що посвідчує особу (за наявності), дата народження постраждалої особи, стать, адреса фактичного місця проживання (перебування), місце роботи, навчання (за наявності), номер контактного телефону;

у разі коли постраждалою особою є дитина, відомості про її законних представників: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса фактичного місця проживання (перебування), номер контактного телефону; ким вони є дитині (батьки, опікуни або піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу); якщо функції законного представника виконує дитячий заклад, в якому вона проживає, його реквізити; відомості про те, чи є законні представники (один з них) кривдниками, чи ухиляються від виконання батьківських обов'язків, чи ухиляються від захисту прав та інтересів дитини (у разі наявності); результати оцінки рівня безпеки; відомості про тимчасове влаштування дитини (у разі такого влаштування) до сім'ї родичів, знайомих, патронатного вихователя, закладу соціального захисту дітей;

категорія постраждалої особи (недієздатна, обмежено дієздатна, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з інвалідністю, одинока мати (батько) тощо);

відомості про потребу постраждалої особи в невідкладній медичній допомозі (так/ні, вжиті заходи, дата і номер виданого направлення, найменування закладу, установи);

відомості про потребу в невідкладній психологічній допомозі на безоплатній основі (так/ні, вжиті заходи, дата і номер виданого направлення, найменування закладу, установи);

реквізити (дата і номер) направлень до інших організацій, установ, закладів та їх найменування;

інформація про інші потреби постраждалої особи;

у разі коли постраждалою особою є дитина, інформація про її взяття службою у справах дітей на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

відомості про проведені оцінки потреб постраждалої особи, оцінку ризиків вчинення домашнього насильства (дата, органи, установи, що проводили);

відомості про затверджену програму для постраждалої особи (дата і номер), результати виконання;

інформація про надані постраждалій особі послуги: види (соціальні послуги, послуги медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі), строк надання, орган, установа, заклад, що надав послуги або допомогу, інформація про надання тимчасового притулку (строк, установа, заклад, що надали притулок);

відомості про відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров'ю постраждалої особи (дата подання позовної заяви, найменування суду, дата і номер рішення суду про стягнення збитків або відмову в їх стягненні, сума завданих збитків згідно з рішенням суду);

інформація про надання безоплатної правової допомоги постраждалій особі (найменування центру, опис наданої допомоги і дата її надання);

інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб'єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

3) кривдника:

прізвище, ім'я та по батькові кривдника, стать, дата народження, інформація про характер відносин між кривдником і постраждалою особою, мова спілкування з постраждалою особою, у тому числі відповідно до статті 3 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

адреса, місце роботи, навчання (за наявності), номер контактного телефону;

винесений уповноваженим підрозділом органу Національної поліції терміновий заборонний припис кривднику (дата, номер) і застосування передбачених приписом заходів;

взяття кривдника на профілактичний облік (дата і підстави взяття на облік) і зняття його з обліку;

направлення кривдника судом на проходження програми для кривдника (дата і номер рішення суду, строк реалізації програми);

результати проходження кривдником програми для кривдника;

кримінальне провадження, у якому кривднику оголошено підозру про вчинення факту насильства (дата і номер провадження, орган досудового розслідування) та результати досудового розслідування;

прийнята щодо кривдника судом постанова у справі про адміністративне правопорушення за фактом насильства (дата і номер, суб'єкт, що виніс постанову, вид постанови та адміністративного стягнення (у разі його призначення);

рішення суду у кримінальній справі щодо кривдника за фактом насильства (дата і номер, суд, що виніс рішення, вид запобіжного заходу, обмежувального заходу, кримінального покарання);

судові рішення про застосування (видачу або продовження) обмежувального припису (дата і номер судового рішення, найменування суду, що ухвалив рішення, строк застосування заходів);

строк закінчення відбування кримінального покарання кривдником (за даними уповноважених підрозділів органів Національної поліції - щодо кримінальних покарань у виді обмеження або позбавлення волі, за даними уповноважених органів з питань пробації - щодо кримінальних покарань, не пов'язаних з обмеженням або позбавленням волі, та щодо кривдників, звільнених від відбування покарання з випробуванням);

затверджена судом пробаційна програма для кривдника (за даними уповноважених органів з питань пробації);

інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб'єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

14. Відомості до Реєстру вносяться шляхом фіксації (введення) реєстратором Реєстру інформації за формами первинного обліку (обліковими картками), затвердженими Мінсоцполітики, та шляхом інформаційної взаємодії згідно з Регламентом технічного доступу та взаємодії, затвердженим адміністратором Реєстру.

15. Електронні примірники судових рішень і відомості, передбачені абзацом четвертим пункту 20 цього Порядку, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень у справах про адміністративні правопорушення та про притягнення осіб до кримінальної відповідальності за рішеннями суду, що набрали законної сили, надаються адміністратором Реєстру в електронній формі відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного ДСА та Мінсоцполітики.

16. Обмін інформацією, що міститься в Реєстрі та інформаційних системах МВС, Офісу Генерального прокурора, ДСА, уповноважених органів з питань пробації, інших центральних органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії насильству, відбувається шляхом інформаційної взаємодії згідно з відповідними наказами таких органів.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

17. Формування Реєстру розпочинається з моменту внесення до нього реєстратором Реєстру відповідних відомостей про надходження заяви, повідомлення про вчинення насильства або отримання інформації шляхом інформаційної взаємодії.

У Реєстрі автоматично фіксуються дані реєстратора, дата внесення інформації та присвоюється номер випадку. Факт реєстрації випадку настає з моменту підтвердження реєстратором Реєстру таких відомостей шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

18. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про постраждалу особу є:

отримання реєстратором Реєстру заяви чи повідомлення про вчинення насильства;

надходження до реєстратора Реєстру відомостей від суб'єкта інформування (після перевірки на предмет повторного внесення до Реєстру одного випадку різними реєстраторами Реєстру).

Відомості про постраждалу особу вносяться до Реєстру за наявності документа про її добровільну поінформовану згоду, крім випадків, передбачених законом (випадків вчинення насильства стосовно дітей і недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається).

Суб'єкт інформування подає:

заповнену форму повідомлення за підписом керівника суб'єкта інформування або його заступника про отримання заяви чи повідомлення про факт насильства та про вжиті заходи до постраждалої особи (надання медичної, психологічної допомоги тощо), затверджену Мінсоцполітики;

скановану копію заяви чи заяви у вигляді електронного документа постраждалої особи або повідомлення про вчинення насильства;

скановані копії інших документів або електронні документи щодо випадку насильства, надані постраждалою особою (її представником) або особою, яка повідомила про насильство (за наявності);

документи, що підтверджують надання послуг (допомоги), вжиті заходи.

Відомості надаються реєстратору Реєстру листом через систему електронного документообігу з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або на паперовому носії згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Відомості про отримання заяви чи повідомлення про вчинення насильства надсилаються (завантажуються з електронної системи документообігу) суб'єктом інформування реєстратору Реєстру з числа працівників уповноважених підрозділів органів Національної поліції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (перебування) постраждалої особи, відомості про вжиті заходи до постраждалої особи, випадок насильства стосовно якої внесено до Реєстру, - реєстратору Реєстру з числа уповноважених осіб районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад за місцем перебування постраждалої особи, а якщо кривдниками або постраждалими особами є діти, - реєстратору Реєстру з числа працівників відповідних служб у справах дітей.

19. Відомості до Реєстру вносяться реєстраторами Реєстру у встановлені строки:

відомості, передбачені абзацами третім і четвертим підпункту 1, абзацами другим - восьмим підпункту 2 пункту 13 цього Порядку, - невідкладно, але не пізніше ніж протягом доби з моменту подання заяви (повідомлення);

інформація про видані направлення до установ/закладів - не пізніше ніж протягом доби з моменту видачі направлення;

інформація про потреби постраждалої особи - протягом трьох робочих днів з дня проведення оцінки потреб;

дані про затверджену програму для постраждалої особи - не пізніше ніж протягом доби з моменту затвердження програми, відомості про виконання програми - протягом доби з моменту здійснення заходів, передбачених програмою;

інформація про надання постраждалій особі соціальних послуг, тимчасового притулку, безоплатної правової допомоги, взяття службою у справах дітей такої дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання від суб'єктів інформування відомостей про надання таких послуг (допомоги), поселення особи до притулку, взяття на облік;

інформація про винесені постанови у справі про адміністративне правопорушення за фактом насильства та винесені судові рішення, в тому числі про відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, - не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання постанови або рішення суду;

відомості, передбачені абзацами другим, третім, шостим і сьомим підпункту 1, абзацом другим підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, - не пізніше ніж протягом доби з моменту проведення перевірки інформації про випадок насильства згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

відомості, передбачені абзацом восьмим підпункту 1 пункту 13 цього Порядку, - не пізніше ніж протягом доби з моменту внесення відомостей про випадок насильства до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

відомості, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, - не пізніше ніж протягом доби з моменту надходження інформації до уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

відомості, отримані від суб'єктів інформування, - не пізніше ніж протягом доби з дня їх надходження та перевірки.

Уповноважені органи з питань пробації інформують уповноважені підрозділи органів Національної поліції на території відповідної адміністративної одиниці про кривдників, які засуджені до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням або обмеженням волі або звільнених від покарання з випробуванням.

Суб'єкти інформування для внесення до Реєстру інформації надсилають реєстраторам Реєстру:

відомості, передбачені абзацами четвертим і п'ятим підпункту 1, абзацами другим - восьмим, десятим - шістнадцятим підпункту 2 пункту 13 цього Порядку, - не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання заяви чи повідомлення про вчинення насильства, проведення оцінки потреб постраждалої особи, з дня початку та закінчення строку надання послуг (допомоги), поселення до притулку, внесення відомостей про випадок насильства до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

відомості, передбачені абзацом дванадцятим підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, - не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення строку відбування кримінального покарання кривдником;

електронні примірники судових рішень і відомості, зазначені в абзацах п'ятому, восьмому, дев'ятому та десятому підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, - у день їх виготовлення засобами автоматизованої системи документообігу суду.

20. Відомості, зазначені в абзацах другому - дев'ятому підпункту 2 пункту 13 цього Порядку, вносяться до Реєстру тим реєстратором Реєстру, до якого надійшли заява (повідомлення) про вчинення насильства або відомості від суб'єкта інформування.

Відомості, зазначені в абзацах четвертому і п'ятому підпункту 1, абзацах десятому - шістнадцятому підпункту 2, абзаці п'ятому підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, вносяться до Реєстру реєстраторами Реєстру з числа уповноважених осіб районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, до функціональних обов'язків яких належить приймання та реєстрація заяв і повідомлень про вчинення насильства, або працівників служб у справах дітей (у частині випадків насильства, в яких кривдниками або постраждалими особами є діти).

Відомості, зазначені в абзацах другому і третьому, шостому і сьомому підпункту 1, абзацах другому - четвертому, шостому, сьомому та одинадцятому підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, вносяться до Реєстру реєстраторами Реєстру з числа працівників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

Електронні примірники судових рішень і відомості, зазначені в абзацах п'ятому, восьмому - десятому підпункту 3 пункту 13 цього Порядку, формуються з автоматизованої системи документообігу суду.

21. Відомості про кривдника вносяться до Реєстру реєстратором Реєстру після підтвердження факту насильства, отримання листа в системі документообігу або отримання на паперовому носії згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

22. Редагування (зміна, оновлення чи доповнення) зафіксованих у Реєстрі відомостей проводиться шляхом внесення реєстратором Реєстру оновлених даних до відповідного пункту форми відомостей згідно з повноваженнями, зазначеними у пункті 20 цього Порядку, а також відповідно до письмового подання (в електронній або паперовій формі) суб'єктів інформування та користувачів Реєстру у разі виявлення неточностей, технічних помилок або неповноти інформації, про що в автоматичному режимі вноситься інформація до журналу дій користувачів.

23. Внесення відомостей до Реєстру та їх редагування (зміна, оновлення, доповнення або видалення) проводиться реєстраторами Реєстру з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

24. Персональні дані про особу, яка повідомила про вчинення насильства, зберігаються в Реєстрі протягом одного року з дня надходження відповідної інформації про вчинення насильства та в подальшому знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

Персональні дані про постраждалу особу зберігаються в Реєстрі протягом трьох років з дня вчинення насильства та в подальшому знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

Персональні дані про кривдника зберігаються в Реєстрі у разі:

відсутності кримінального провадження стосовно кривдника у зв'язку із вчиненням домашнього насильства, насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи, рішення суду про застосування обмежувального припису або накладення адміністративного стягнення, вироку суду про визнання кривдника винним у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи, що набрали законної сили, - протягом року з дня надходження відповідної інформації про вчинення насильства;

виправдувального вироку суду, що набрав законної сили, - до часу набрання чинності відповідним рішенням суду;

порушення кримінального провадження стосовно кривдника у зв'язку із вчиненням домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи - протягом періоду розслідування кримінального провадження;

ухвалення рішення суду, що набрало законної сили, про застосування обмежувального припису або накладення адміністративного стягнення - протягом трьох років із дня набрання чинності відповідним рішенням суду;

винесення вироку суду, що набрав законної сили, про визнання кривдника винуватим у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи з відбуванням покарання - протягом десяти років із дня закінчення строку відбування покарання;

винесення вироку суду, що набрав законної сили, про визнання кривдника винуватим у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи без відбування покарання - протягом десяти років із дня набрання чинності відповідним рішенням суду. Після закінчення зазначеного строку дані кривдника знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

У разі спростування факту вчинення насильства, а також після закінчення строку зберігання у Реєстрі персональних даних такі дані підлягають видаленню в порядку, встановленому законодавством.

Видалення даних здійснюється реєстратором Реєстру, яким внесено такі дані, або іншим реєстратором Реєстру, уповноваженим вносити дані про випадки насильства, вчинені на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом їх знищення у формах первинного обліку (облікових картках).

Конфіденційність використання даних Реєстру

25. Інформація, внесена до Реєстру, є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься в Реєстрі, здійснюються відповідно до законодавства.

У Реєстрі створюється комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

26. Інформація, що міститься у Реєстрі, надається тільки у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою особи, якої ця інформація стосується.

27. Доступ до відомостей та інформації, що міститься в Реєстрі, надається суб'єктам з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні довірчі послуги", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність" і за наявності визначених законом підстав.

28. Інформація з Реєстру може бути надана постраждалій особі (її законному представнику) відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" або суб'єктам у випадках, встановлених законом, виключно в інтересах такої особи з метою надання їй послуг (допомоги) в обсязі, що відповідає меті використання такої інформації. Інформація надається суб'єктам у випадках, встановлених законом, реєстратором Реєстру у формі витягу з Реєстру за формою, встановленою Мінсоцполітики.

29. Адміністратор Реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, які містяться в Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

30. Адміністратор Реєстру за кожним фактом порушення реєстраторами Реєстру порядку використанням засобів електронної ідентифікації, визначеного Регламентом технічного доступу та взаємодії, затвердженим адміністратором Реєстру, невідкладно вживає заходів до його блокування та повідомляє про це держателю Реєстру.

Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі

31. Право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають:

держатель Реєстру - у повному обсязі з урахуванням повноважень, визначених Законами України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Порядком взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, та цим Порядком;

працівники уповноваженого структурного підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо випадків насильства, постраждалих осіб та кривдників на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі місцевих держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - щодо випадків насильства, постраждалих осіб і кривдників на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

голови та уповноважені особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, голови та уповноважені особи виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - щодо випадків насильства, облік яких ведеться зазначеними уповноваженими особами;

керівники та працівники уповноважених підрозділів органів Національної поліції - щодо випадків насильства, облік яких ведеться зазначеними уповноваженими особами;

керівники та працівники служб у справах дітей - щодо випадків насильства, в яких кривдниками або потерпілими особами є діти;

судді - щодо випадків насильства, справи стосовно яких перебувають на розгляді суду, у тому числі про відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров'ю постраждалої особи.

Відомості у формі витягу з Реєстру можуть також надаватися:

керівникам та уповноваженим особам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, притулків для постраждалих осіб, центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, центрів надання соціальних послуг у територіальних громадах, інших закладів, установ та організацій, які надають соціальні послуги постраждалим особам, - щодо випадків, за якими постраждалим особам видано направлення до зазначених служб;

керівникам та уповноваженим працівникам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у тому числі адвокатам таких центрів) - щодо випадків, за якими постраждалим особам видано направлення до зазначених центрів;

прокурорам - щодо випадків насильства, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і за якими оголошено підозру кривднику;

керівникам і працівникам уповноважених органів з питань пробації - щодо випадків, за якими кривдників засуджено до кримінальних покарань, не пов'язаних із позбавленням або обмеженням волі, та накладено адміністративні стягнення;

службам у справах дітей - щодо позбавлення батьківських прав кривдника.

32. Доступ суб'єктів до Реєстру та можливість внесення до нього інформації надаються (припиняються) за заявою їх керівника або заступника керівника, поданою до уповноважених структурних підрозділів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, після ознайомлення та погодження з умовами, передбаченими Регламентом технічного доступу та взаємодії, затвердженим адміністратором Реєстру.

Доступ реєстраторів та користувачів Реєстру до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру, логіна та пароля, суб'єктів інформування Реєстру - з використанням логіна та пароля. Реєстратор Реєстру самостійно вчиняє дії, пов'язані з отриманням кваліфікованого електронного підпису в акредитованому центрі сертифікації ключів, логіни та паролі надаються адміністратором Реєстру.

33. Адміністратор Реєстру затверджує Регламент технічного доступу та взаємодії, забезпечує ознайомлення з ним реєстраторів Реєстру, користувачів Реєстру та суб'єктів інформування Реєстру.

34. У Реєстрі передбачається можливість пошуку та систематизації (групування) інформації за будь-якою категорією відомостей, зазначених у пункті 13 цього Порядку, за переліком реєстраторів Реєстру (їх групою), а також у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, на території яких вчинено насильство.

Контроль за внесенням даних до Реєстру та їх використанням

35. Керівники реєстраторів Реєстру, суб'єктів інформування, користувачів Реєстру всіх рівнів забезпечують у відомствах контроль за своєчасним внесенням достовірної та в повному обсязі інформації до Реєстру у строки, визначені Законами України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та цим Порядком, а також за своєчасним реагуванням на випадки насильства та є персонально відповідальними за виконання цих функцій.

36. Керівники уповноважених структурних підрозділів Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, територіальних органів Національної поліції забезпечують проведення систематичних перевірок внесення реєстраторами Реєстру до Реєстру відомостей про випадки насильства, повноту та своєчасність вжитих до них заходів з урахуванням вимог Законів України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та цього Порядку.

37. Реєстратор та суб'єкти інформування Реєстру відповідають за своєчасність, повноту та достовірність внесених до Реєстру відомостей згідно із законодавством. Реєстратори Реєстру, користувачі Реєстру та суб'єкти інформування зобов'язуються використовувати інформацію з Реєстру виключно для цілей, установлених законодавством.

38. Держатель Реєстру, адміністратор Реєстру, реєстратори Реєстру, користувачі Реєстру та суб'єкти інформування відповідають за порушення вимог цього Порядку, незаконне втручання в роботу Реєстру, а також за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься в Реєстрі, відповідно до законодавства.

____________

Опрос