Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2019 № 212
действует с 16.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 212

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 593 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 67, ст. 2436; 2015 р., N 28, ст. 812, N 40, ст. 1218; 2016 р., N 99, ст. 3223), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу

1. Доповнити Положення пунктами 271 і 311 такого змісту:

"271. Особам начальницького складу забороняється під час проходження служби займатися підприємницькою або іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) діяльністю.";

"311. Курсанти під час навчання (проходження служби цивільного захисту) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, спеціальної та іншої техніки, приміщень і майна та прилеглої території закладу освіти цивільного захисту, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів із запобігання правопорушенням і виконання інших обов'язків служби цивільного захисту, а також можуть залучатися до участі в заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, не пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я.".

2. Пункт 38 виключити.

3. В абзаці третьому пункту 42 слова "характеристик з попередніх місць роботи чи навчання за останні три роки," виключити.

4. Пункт 175 викласти в такій редакції:

"175. Перед звільненням особи рядового і начальницького складу із служби цивільного захисту (крім осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначення (звільнення) яких здійснюється Кабінетом Міністрів України) безпосередні або прямі керівники (начальники) проводять з нею індивідуальну бесіду.

У ході бесіди роз'яснюється порядок звільнення, уточнюються підстави та строк звільнення, соціальний і правовий захист особи, можливість укладення контракту про перебування в резерві служби цивільного захисту, визначається військовий комісаріат, до якого буде направлено особу після звільнення для взяття на військовий облік. При цьому враховуються прохання особи, даються необхідні пояснення з питань, пов'язаних із звільненням, та в разі потреби видається направлення до лікарсько-експертної комісії для обстеження.

За наявності кількох підстав для звільнення особа рядового і начальницького складу обирає одну з них.

До участі в бесіді в разі потреби можуть залучатися фахівці кадрової, юридичної, фінансової та інших служб.

Зміст проведеної бесіди відображається в аркуші бесіди, що підписується особою, яка проводила бесіду, особою, яка звільняється, а також особами, які були присутні під час бесіди. У разі відмови особи рядового і начальницького складу підписати аркуш бесіди складається акт про таку відмову, який підписується особою, яка проводила бесіду, та особами, які були присутні під час бесіди. Аркуш бесіди долучається до матеріалів щодо звільнення та зберігається в особовій справі.

У разі коли під час бесіди особа, яка звільняється, порушує питання, що належать до повноважень прямих керівників (начальників), керівник (начальник), який проводив бесіду, доповідає про них старшому прямому керівникові (начальникові).".

5. У пункті 186 слова "у запас або у відставку" виключити.

6. У тексті Положення слова "вищий навчальний заклад" та "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "заклад вищої освіти" та "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі.

7. У додатках до Положення:

1) пункт 13 додатка 1 викласти в такій редакції:

"13. Дія цього Контракту припинена ___ ____________ 20__ р. у зв'язку з:
_____________________________________________________________________________________
                                               (підстави для припинення дії Контракту, обґрунтовані причини відмови
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    в укладенні нового контракту в разі
_____________________________________________________________________________________
                                                       звільнення особи рядового або начальницького складу з ініціативи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                керівництва, дата виключення особи
_____________________________________________________________________________________
                                           рядового чи начальницького складу з кадрів ДСНС, номер/дата наказу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади керівника органу чи підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                                                                              цивільного захисту, спеціальне звання)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.";

 

 

2) у додатку 2:

підпункт 5 пункту 1 після слів "на посадах" доповнити словом "молодшого,";

у тексті додатка слова "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос