Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 г. N 214

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2019 № 208
действует с 29.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 208

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 214

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 214 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 29, ст. 1029) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 214

1. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слово "загиблих" виключити, а слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю";

2) у пункті 4 слова і цифри "загиблих" та "(далі - сім'ї загиблих та особи з інвалідністю I - II груп із числа учасників бойових дій на території інших держав)" виключити, а слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю";

3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно потребі у наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації та надана станом на 1 квітня поточного року.";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Казначейство подає щомісяця до 25 числа Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми субвенції та касові видатки у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і міського бюджету м. Києва.";

5) додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

_____________________________________________________________
(найменування регіонального органу соціального захисту населення)

станом на 1 березня 20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові заявника

Статус і категорія заявника

Прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю I - II груп, на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку між ними

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація (у тому числі заявників, які є учасниками бойових дій на території інших держав)

Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, чи особа з інвалідністю перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та дата і номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість 1 кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра житла

Кількість кв. метрів за нормою забезпечення згідно з Житловим кодексом Української РСР

Загальна сума належної заявнику грошової компенсації

Дата і номер рішення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

".

2. У Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слово "загиблих" виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які перебувають на квартирному обліку, за категоріями в такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір'ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства, які мають свої сім'ї;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та/або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).";

3) в абзаці дев'ятому пункту 6 слова "попереднього року" замінити словами "п'яти років, що передують даті подання заяви про виплату грошової компенсації";

4) пункт 30 після слів "території України" доповнити словами ", крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування";

5) у пункті 31:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо предметом договору є приватний будинок, грошова компенсація може спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу приватного будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Рахунок одержувача коштів повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.";

6) пункт 32 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі придбання приватного будинку подається також один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про придбання земельної ділянки заявником.";

7) у пункті 34 слова і цифри "установленими пунктами 32 і 33" замінити словами і цифрами "установленими пунктами 30, 32 і 33";

8) у пункті 36 слова і цифри "зазначених у пунктах 32 і 33" замінити словами і цифрами "зазначених у пунктах 30, 32 і 33";

9) абзац перший пункту 41 після слів "власності на житло" доповнити словами ", земельну ділянку, на якій розміщено житло,";

10) пункт 42 викласти в такій редакції:

"42. Уповноважений банк має право переказувати суму, визначену в договорі, у повному обсязі та не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних з купівлею житла, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законом податків і зборів.

У разі придбання житла разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій розміщено житло.";

11) у пункті 49 слова "інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих та осіб з інвалідністю" замінити словами "інформацію про житло, придбане членами сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю";

12) у тексті Порядку:

слово "загиблий" у всіх відмінках замінити словами "особа, яка загинула (пропала безвісти), померла," у відповідному відмінку;

13) назву додатка до Порядку викласти в такій редакції:

"ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю
".

____________

Опрос