Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, участвовавших в Революции Достоинства, а также членов их семей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 20.02.2019 № 206
редакция действует с 13.08.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2019 р. N 206

Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2020 року N 320
,
від 11 серпня 2021 року N 845

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 481 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей.

2. Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1991 р., N 3, ст. 15; 1994 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3107; 2017 р., N 22, ст. 605; 2018 р., N 35, ст. 1231), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими цим пунктом (далі - квартирний облік).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" (далі - субвенція) є Мінветеранів.

3. Розпорядниками субвенції нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцеві органи соціального захисту населення).

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, які відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, особам з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється Мінветеранів в обсязі, передбаченому у державному бюджеті на відповідний рік, пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, поданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 березня поточного року, за формою згідно з додатком.

Під час розподілу субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва враховується обов'язкова виплата грошової компенсації на одного отримувача грошової компенсації з урахуванням норм пунктів 4 і 19 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 24, ст. 845), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. N 845.

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація про яку складена за формою згідно з додатком на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 березня поточного року, з урахуванням норм, визначених пунктом 4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 24, ст. 845), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. N 845.

Якщо у кількох отримувачів грошової компенсації однакова дата рішень виконавчих комітетів районних, міських, районних в містах, селищних, сільських рад про взяття на квартирний облік в межах м. Києва або в межах однієї області, черговість виплати грошової компенсації визначається з урахуванням дати подання ними заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами.

Субвенція розподіляється регіональними органами соціального захисту населення між місцевими органами соціального захисту населення на отримувача грошової компенсації, якими відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання у відділенні АТ "Ощадбанк".

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджетів територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов'язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Регіональні органи соціального захисту населення подають щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду Мінветеранів інформацію про використання субвенції.

12. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 25 числа наступного місяця зведений звіт про використання субвенції.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про потребу у наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

__________________________________________________________________________
(найменування регіонального органу соціального захисту населення)

станом на 1 березня 20__ р.

Прізвище, ім'я та по батькові (за його наявності) заявника

Статус і категорія заявника, дата встановлення I - II групи інвалідності

Прізвища, імена та по батькові (за його наявності) членів сім'ї заявника, на яких розраховується грошова компенсація, з урахуванням загиблого (померлого), у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім'ї, із зазначенням ступеня споріднення

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація
(у тому числі, з урахуванням заявника з інвалідністю)

Найменування населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, та дата і номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного чи міського органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість 1 кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра житла

Розмір площі житла, врахований під час розрахунку розміру грошової компенсації, кв. метрів

Витрати, пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло, тис. гривень

Загальна сума належної отримувачу грошової компенсації, тис. гривень

Дата подання заяви про призначення грошової компенсації та дата і номер рішення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності)

(Порядок та умови із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.08.2021 р. N 845)

 

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону (далі - отримувач грошової компенсації), та які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 цього Порядку (далі - квартирний облік), та інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім'ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (далі - загиблий (померлий), статус яким надано відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону (далі - члени сім'ї загиблого (померлого), за категоріями у такій черговості (за відсутності отримувачів попередньої категорії):

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір'ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого (померлого) немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері (батька), якщо загибла (померла) особа на день смерті була розлучена або не була розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена (позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого);

3) категорія III - батьки загиблого (померлого);

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (померли);

7) категорія VII - дружина (чоловік) загиблої (померлої) особи, яка (який) на момент смерті особи була позбавлена (був позбавлений) батьківських прав стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого), у тому числі усиновлених особою, яка загинула (померла), або які не були позбавлені батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблою (померлою) особою, проживають окремо від дружини (чоловіка);

8) категорія VIII - утриманці особи загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи, які стали особами з інвалідністю I - II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, статус яким встановлено відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону (далі - особи з інвалідністю).

4. Грошова компенсація членам сім'ї загиблого (померлого) або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі, за винятком випадків, визначених абзацами сьомим і восьмим пункту 18 цього Порядку, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблих (померлих), передбачених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

Якщо особі встановлено II групу інвалідності, яка настала внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації визначається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки медико-соціальної експертної комісії.

Членам сім'ї загиблого (померлого) з числа малолітніх та неповнолітніх дітей, яким грошову компенсацію було призначено до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. N 320 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 206" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 37, ст. 1218), черговість виплати грошової компенсації визначається за датою прийняття рішення про призначення грошової компенсації.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім'ї загиблого (померлого), особи з інвалідністю та членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім'ї загиблого (померлого) та особам з інвалідністю надається один раз.

5. Для розгляду подання про виплату грошової компенсації за пропозицією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюється комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі - комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.

До складу комісії включаються представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об'єднують учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв Небесної Сотні (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

проведення перевірки наявності в отримувача грошової компенсації статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, встановленого відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону (далі - статус члена сім'ї загиблого), та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, встановленого відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону (далі - статус особи з інвалідністю внаслідок війни);

визначення категорії особи як члена сім'ї загиблого (померлого);

проведення перевірки складу сім'ї;

проведення перевірки наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім'ї загиблого (померлого), особи з інвалідністю та членів її сім'ї;

проведення перевірки факту спільного або роздільного проживання членів сім'ї загиблого (померлого), які мають право на грошову компенсацію;

проведення перевірки наявності майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення членів сім'ї загиблого (померлого) та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

проведення перевірки факту про надання раніше отримувачу грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів як члену сім'ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні/виплаті грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у майновому стані, у складі сім'ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла, у зв'язку з втратою статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо);

скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами;

визначення розміру грошової компенсації;

визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо отримувач грошової компенсації або його законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім'ї, втрату статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку;

прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім'ї отримувача грошової компенсації, на якого розраховано грошову компенсацію (далі - уповноважений член сім'ї) у зв'язку із смертю отримувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено.

7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім'ї загиблого (померлого), особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа подають в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Заява та необхідні документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг.

Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи, які надсилаються органу соціального захисту за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. У паперовому вигляді ці документи передаються органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

Органи соціального захисту населення (центри надання адміністративних послуг) можуть забезпечувати складення заяви в електронній формі, її друк та надання заявнику, його законному представнику або уповноваженій особі для перевірки та підписання.

8. До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або за технічної можливості паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";

посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2018 р., N 68, ст. 2294), що підтверджує статус члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону, - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім'ї на квартирний облік;

довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.

Інформаційну довідку про зареєстровані після 31 грудня 2012 р. речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім'ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Інформацію про наявність/відсутність у заявника та членів сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на незакінчене будівництвом житло та про те, що заявнику не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів як члену сім'ї загиблого (померлого), або як особі з інвалідністю заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Органом соціального захисту населення самостійно до заяви додаються:

копія переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ, до якого включено отримувача грошової компенсації;

копія списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики, до якого включено загиблого (померлого).

За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.

9. Орган соціального захисту населення обстежує протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

10. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення вносить протягом десяти робочих днів до комісії подання про виплату грошової компенсації.

Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі сім'ї, втрату статусу члена сім'ї загиблого або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни орган соціального захисту населення вносить протягом п'яти робочих днів до комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компенсації.

11. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і у присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення.

Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, орган соціального захисту населення повідомляє протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про такі зміни структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій та Мінветеранів.

12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови у призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

13. У рішенні комісії зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за його наявності) заявника;

2) прізвище, ім'я та по батькові (за його наявності) законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) наявність особи з інвалідністю у переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому МОЗ;

4) наявність загиблої (померлої) особи у списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики;

5) факт спільного або роздільного проживання із заявником малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого);

6) статус і категорія заявника;

7) члени сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із заявником відповідно до абзацу шостого пункту 20 цього Порядку;

8) кількість осіб із членів сім'ї загиблого (померлого) за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із загиблим (померлим), враховуючи загиблого (померлого), якщо його включено в розрахунок грошової компенсації;

9) факт перебування заявника та членів його сім'ї на квартирному обліку;

10) інформація про те, що заявнику або членам його сім'ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів;

11) інформація про наявність майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

14. Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

1) член сім'ї загиблого (померлого) не належить до членів сім'ї, визначених в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону;

2) особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пункті 10 частини другої статті 7 Закону;

3) особу з інвалідністю не включено до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ;

4) загиблу (померлу) особу, члени сім'ї якої подали заяву про отримання грошової компенсації, не включено до списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики;

5) заявник не перебуває на квартирному обліку;

6) заявник є членом сім'ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім'ї цього ж загиблого (померлого), в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім'ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім'ї цього ж загиблого (померлого), який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сім'ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім'ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів;

9) заявник, а також всі члени сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР (на кожного члена сім'ї), яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

10) подання недостовірних відомостей.

15. Члени сім'ї загиблого (померлого), яким було відмовлено в призначенні грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 14 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сім'ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.

16. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної/перерахованої йому грошової компенсації, підстави відмови у призначенні/виплаті грошової компенсації, перегляді рішення, скасуванні попереднього рішення, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

17. Заявник має право оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

18. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім'ї загиблого (померлого) за однією категорією з урахуванням загиблого (померлого) у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім'ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім'ї, зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку;

3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім'ю загиблого (померлого) за однією категорією або на сім'ю особи з інвалідністю;

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника).

При цьому враховується опосередкована вартість побудови 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі. У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за заявником зберігається черговість виплати грошової компенсації.

У разі незабезпечення протягом поточного бюджетного року виплати грошової компенсації в повному обсязі у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за бажанням заявника, якому виплата грошової компенсації здійснюється у поточному році, грошова компенсація може бути виплачена без проведення такого перерахунку, що підтверджується його заявою.

Сума доплати до перерахованого комісією розміру грошової компенсації у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла може бути виплачена заявнику у наступному бюджетному році, якщо заявником не придбано житло.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 до 300 тис. - у 1,25 раза.

19. Розмір грошової компенсації (ГК) розраховується за такою формулою:

ГК = ((13,65 х Nс) - Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Вг х Км + ПЗ,

де Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп - жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім'ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);

Nп - кількість членів сім'ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці дев'ятому пункту 18 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації.

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв'язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

20. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) копії рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім'ї, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) копії рішення про взяття на квартирний облік членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація;

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок розміру грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім'ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї у різних населених пунктах.

До членів сімей осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні та неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки, що проживають разом із ними; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах повної загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років.

21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації членам сім'ї загиблого (померлого) комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі копії рішення про взяття їх на квартирний облік.

Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого (померлого), в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім'ї загиблого (померлого) і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому разі приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого (померлого), а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому, якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) загиблого (померлого), до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

22. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім'ї загиблого (померлого), які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім'ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки загиблого (померлого), з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім'ї загиблого (померлого).

23. У разі змін у майновому стані, у складі сім'ї, втрати статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку заявник, якому призначено грошову компенсацію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовому вигляді орган соціального захисту населення про такі зміни (набуття заявником та членами його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення, після призначення грошової компенсації, державної реєстрації народження або смерті члена сім'ї, державної реєстрації шлюбу/розірвання шлюбу, включення до складу сім'ї нових членів сім'ї тощо) та надати копії відповідних підтвердних документів.

У такому разі рішення про призначення грошової компенсації підлягає перегляду комісією, якщо у день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною у складі сім'ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за часом взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім'ї.

У разі змін у складі сім'ї заявника внаслідок включення до її складу повнолітніх членів сім'ї, яких узято на квартирний облік після призначення заявнику грошової компенсації, заявник може подати нову заяву про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім'ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.

Якщо заявник або його законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім'ї, втрату статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку, що спричинило виплату грошової компенсації без наявності правових підстав або у розмірі, визначеному без урахування жилої площі, яка перебуває у власності заявника (членів його сім'ї, які включені в розрахунок грошової компенсації), з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім'ї, заявник повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 18 і 19 цього Порядку.

Особам з інвалідністю та членам сім'ї загиблого (померлого), яким призначено грошову компенсацію, її виплата здійснюється відповідно до рішення комісії про призначення грошової компенсації незалежно від зміни групи інвалідності та категорії отримувача грошової компенсації після прийняття рішення.

24. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

У разі здійснення комісією перерахунку розміру грошової компенсації за нововиявленими обставинами, у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла тощо заявник надає уповноваженому банку копію відповідного рішення комісії.

25. Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

26. Орган соціального захисту населення після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

27. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

28. Члени сім'ї загиблого (померлого) та особи з інвалідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

29. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором.

У разі коли предметом договору є житловий будинок, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій він розміщений, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

Рахунок отримувача коштів грошової компенсації повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий у будь-якому банку відповідно до законодавства.

30. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому зазначається про те, що житло набувається у власність заявника та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою подається також один примірник договору/договорів, в якому/яких повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

31. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 28 і 30 цього Порядку, надає протягом п'яти робочих днів заявникові письмову згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

32. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, яке відповідає встановленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

2) сума, належна до перерахування, є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім'ї загиблого (померлого) або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.

33. У разі виявлення порушень вимог, установлених у пунктах 28, 30 і 32 цього Порядку, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

34. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно з договором або оскаржити у суді відмову органу соціального захисту населення.

35. Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:

втрата заявником статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

придбання заявником та/або членами сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житлового приміщення в населених пунктах, розташованих на підконтрольній Україні території, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР (на кожного члена сім'ї), укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь після призначення грошової компенсації;

зняття заявника з квартирного обліку.

36. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не переказав кошти грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.

37. У разі смерті отримувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено, грошова компенсація виплачується уповноваженому члену сім'ї на підставі заяви, копії документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім'ї, копії свідоцтва про смерть та згоди довільної форми від інших членів сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Заяву та документи, передбачені абзацом першим цього пункту, уповноважений член сім'ї особисто подає органу соціального захисту населення (у тому числі через центр надання адміністративних послуг), який протягом п'яти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації уповноваженому члену сім'ї.

Якщо кошти грошової компенсації були перераховані на спеціальний рахунок отримувача грошової компенсації, орган соціального захисту населення звертається до уповноваженого банку з проханням повернути кошти із спеціального рахунка отримувача грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

Рішення щодо виплати уповноваженому члену сім'ї призначеної грошової компенсації приймається комісією з урахуванням норм, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення щодо виплати уповноваженому члену сім'ї грошової компенсації надсилає йому копію рішення.

Після отримання копії рішення комісії уповноважений член сім'ї звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунку. До заяви додається копія рішення комісії.

Після відкриття спеціального рахунка уповноважений член сім'ї повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення.

Виплата грошової компенсації уповноваженому члену сім'ї здійснюється з урахуванням норм, зазначених у пунктах 18 (щодо здійснення перерахунку розміру грошової компенсації у разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла), 23 (в частині змін у майновому стані), 26, 28 - 32, і 34 цього Порядку, із збереженням черговості виплати грошової компенсації.

Положення цього пункту поширюються на випадки, коли смерть заявника відбулася до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. N 845 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 206".

38. У разі коли сума, визначена у договорі, перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження або внесення на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

39. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

40. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, про що обов'язково зазначається в договорі.

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

41. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

42. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

43. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).

44. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру.

Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім'ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації, та не пізніше ніж через три робочих дні після її отримання надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

45. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла орган соціального захисту населення звертається до заявника із вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету.

46. Кошти грошової компенсації у випадку, передбаченому пунктом 45 цього Порядку, повертаються заявником добровільно або у судовому порядку.

47. У разі відчуження житла (квартири, житлового будинку із земельною ділянкою, на якій він розташований), придбаного за рахунок коштів грошової компенсації, яке перебувало у власності заявника та членів його сім'ї, на яких було виплачено грошову компенсацію, менше трьох років, кошти отриманої грошової компенсації підлягають поверненню до державного бюджету.

Орган соціального захисту населення щороку, протягом трьох років з дня отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

48. Орган соціального захисту населення здійснює ведення обліку звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації за формою, затвердженою Мінветеранів.

49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінветеранів інформацію про житло, придбане заявником, за формою згідно з додатком.

50. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про забезпеченість житлом членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю

______________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ___________ 20__ р.

Подається _______________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім'я та по батькові (за його наявності) отримувача (із зазначенням категорії отримувача)

Серія та номер паспорта громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті)

Члени сім'ї (із зазначенням ступеня споріднення)

Адреса, за якою розміщується житло (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири
(у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла,
тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла, тис. гривень

Номер і дата з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

Керівник

__________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

___ __________ 20__ р.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.08.2021 р. N 845)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

1. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:

"8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 10 - 14 частини другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим-двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".".

2. Пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:

"Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особами з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім'ї у:

1) переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;

2) списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики.".

____________

Опрос