Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, участвовавших в Революции Достоинства, а также членов их семей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 20.02.2019 № 206
редакция действует с 30.04.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2019 р. N 206

Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2020 року N 320

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 481 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей.

2. Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1991 р., N 3, ст. 15; 1994 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3107; 2017 р., N 22, ст. 605; 2018 р., N 35, ст. 1231), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" (далі - субвенція) є Мінветеранів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

3. Розпорядниками субвенції нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (крім м. Києва), об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною в порядку, встановленому законом (далі - місцеві органи соціального захисту населення).

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, які відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про кооперацію" шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється Мінветеранів пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, поданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 березня поточного року, за формою згідно з додатком.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація про яку складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 березня поточного року, з урахуванням черговості взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом, та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов'язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.

101. Регіональні органи соціального захисту населення подають Мінветеранів щомісяця не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про використання субвенції.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

11. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання субвенції.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання субвенції, а також контроль за цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та
Київської міської держадміністрацій у наданні грошової компенсації

__________________________________________________________________________
(найменування органу)

станом на 1 березня 20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові отримувача

Статус і категорія отримувача

Прізвища, імена та по батькові членів сім'ї загиблого (померлого) чи особи з інвалідністю,
на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація (з урахуванням заявника з інвалідністю)

Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї загиблого (померлого) чи особа з інвалідністю перебуває на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, та номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов

Найменування районного чи міського органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість одного кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості житла

Розмір площі житла, врахований під час розрахунку розміру грошової компенсації, кв. метрів

Загальна сума належної отримувачу грошової компенсації

Усього

_________
(посада)

___________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

 

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік) та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - отримувач грошової компенсації).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають сім'ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім'ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, статус яким надано відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону (далі - члени сім'ї загиблого (померлого), за категоріями у такій черговості (за відсутності отримувачів попередньої категорії):

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір'ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого (померлого) немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері (батька), якщо загибла (померла) особа на день смерті була розлучена або не була розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена (позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого);

3) категорія III - батьки загиблого (померлого);

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

(підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (померли);

7) категорія VII - дружина (чоловік) загиблої (померлої) особи, яка (який) на момент смерті особи була позбавлена (був позбавлений) батьківських прав стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого), у тому числі усиновлених особою, яка загинула (померла), або які не були позбавлені батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблою (померлою) особою, проживають окремо від дружини (чоловіка).

(підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи, які стали особами з інвалідністю I - II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, статус яким встановлено відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону (далі - особи з інвалідністю).

4. Грошова компенсація членам сім'ї загиблого (померлого) або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблих (померлих), передбачених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім'ї загиблого (померлого) та особам з інвалідністю надається один раз.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім'ї загиблого (померлого), особи з інвалідністю та членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі - комісія).

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

До складу комісії включаються представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об'єднують учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв Небесної Сотні (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

перевірка наявності в отримувача грошової компенсації відповідного статусу;

визначення категорії особи як члена сім'ї загиблого (померлого);

перевірка складу сім'ї;

перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім'ї загиблого (померлого), особи з інвалідністю та членів її сім'ї (для малолітніх за наявності);

перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім'ї загиблого (померлого), які мають право на грошову компенсацію;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у складі сім'ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла тощо);

визначення розміру грошової компенсації;

перевірка наявності майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, членів сім'ї загиблого (померлого) та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

перевірка факту про надання раніше отримувачу грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок коштів субвенції як члену сім'ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім'ї загиблого (померлого), особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа подають особисто до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення).

8. До заяви додаються копії:

документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;

посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю;

згоди (викладеної письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону, - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім'ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік.

(пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

Органом соціального захисту населення самостійно до заяви додаються:

копія переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ, до якого включено отримувача грошової компенсації;

копія списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики, до якого включено загиблого (померлого).

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

10. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

11. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

12. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

13. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

14. У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім'я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) наявність особи з інвалідністю у переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому МОЗ;

наявність загиблої (померлої) особи у списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики;

4) факт спільного або роздільного проживання із заявником малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого);

5) статус і категорія заявника;

6) члени сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із заявником відповідно до абзацу другого підпункту 3 пункту 21 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім'ї загиблого (померлого) за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням ступеня споріднення із загиблим (померлим);

8) факт перебування заявника та членів його сім'ї на квартирному обліку;

(підпункт 8 пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

9) інформація про те, що заявнику або членам його сім'ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація за рахунок коштів субвенції;

(підпункт 9 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

10) інформація про наявність майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

(пункт 14 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

15. Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

1) заявник не є членом сім'ї загиблого (померлого), визначеним в абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону;

2) особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пункті 10 частини другої статті 7 Закону;

3) заявника не включено до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ;

4) загиблу (померлу) особу, члени сім'ї якої подали заяву на отримання грошової компенсації, не включено до списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики;

5) заявник не перебуває на квартирному обліку;

(підпункт 5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

6) заявник є членом сім'ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім'ї цього ж загиблого (померлого), в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім'ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім'ї цього ж загиблого (померлого), який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сім'ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), і мають першочергове право на таку виплату;

(підпункт 7 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім'ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю за рахунок коштів субвенції;

(підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

9) заявник, а також всі члени сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, або таке нерухоме майно було відчужено протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

(пункт 15 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

10) подання недостовірних відомостей.

(пункт 15 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

16. Члени сім'ї загиблого (померлого), яким було відмовлено в призначенні грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сім'ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

17. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

18. Заявник має право оскаржити в суді рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації.

19. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації з урахуванням таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім'ї загиблого (померлого) за однією категорією з урахуванням загиблого (померлого) у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім'ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім'ї, зазначеного в абзаці п'ятому пункту 21 цього Порядку;

3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім'ю загиблого (померлого) за однією категорією або на сім'ю особи з інвалідністю;

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника).

При цьому враховується опосередкована вартість побудови 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі. У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за заявником зберігається черговість виплати грошової компенсації.

(абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 рази, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік - у 1,5 рази, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 рази.

20. Розмір грошової компенсації (ГК) розраховується за формулою:

ГК = ((13,65 х Nс) - Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Вг х Км + ПЗ,

(абзац перший пункту 20 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

де Nс - кількість членів сім'ї загиблого (померлого) за однією категорією або кількість членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп - жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім'ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);

(пункт 20 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Nп - кількість членів сім'ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв'язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів його сім'ї, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація;

(підпункт 2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок розміру грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім'ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї у різних населених пунктах.

До членів сімей осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні та неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки, що проживають разом із ними; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах повної загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років.

(абзац шостий пункту 21 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

22. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого (померлого), в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім'ї загиблого (померлого) і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому випадку приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого (померлого), а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому, якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) загиблого (померлого), до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

23. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім'ї загиблого (померлого), які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім'ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки загиблого (померлого), з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім'ї загиблого (померлого).

24. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

241. У разі змін у складі сім'ї заявник, якому призначено грошову компенсацію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовому вигляді орган соціального захисту населення про такі зміни (народження або смерть члена сім'ї, одруження/розірвання шлюбу, включення до складу сім'ї нових членів сім'ї тощо) та надати копії відповідних підтвердних документів.

У таких випадках розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією, якщо у день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною у складі сім'ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за часом взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім'ї.

У разі змін у складі сім'ї заявника внаслідок включення до її складу повнолітніх членів сім'ї, яких узято на квартирний облік після призначення заявнику грошової компенсації, заявник може подати нову заяву про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім'ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.

Якщо заявник або його законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміну у складі сім'ї, що спричинило виплату грошової компенсації у розмірі з розрахунку на померлу особу, або на особу, яка не є членом його сім'ї, заявник повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 19 і 20 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 241 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

25. Заявник може оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

26. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення ПАТ "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

27. Після відкриття спеціального рахунку заявник повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунку в уповноваженому банку.

28. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному в рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

29. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

30. Члени сім'ї загиблого (померлого) та особи з інвалідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про кооперацію" в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

31. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках, у разі інвестування в об'єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь (далі - договір), а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором.

У разі коли предметом договору є житловий будинок кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій він розміщений, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки.

Рахунок отримувача коштів грошової компенсації повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий у будь-якому банку відповідно до законодавства.

(пункт 31 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

32. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому зазначається про те, що житло набувається у власність заявника та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою подається також один примірник договору/договорів, в якому/яких повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.

(пункт 32 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

33. У разі укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у таких договорах повинна бути передбачена відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строків прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та надання документів щодо права власності на житло заявника після закінчення будівництва.

(пункт 33 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

331. Забудовники повинні відповідати таким критеріям:

щодо забудовників не порушено провадження у справі про банкрутство/забудовники не перебувають у стані припинення;

наявність документів, що надають право на виконання будівельних робіт відповідного об'єкта, що відповідають вимогам законодавства (повідомлення про початок виконання будівельних робіт/дозвіл на виконання будівельних робіт), або наявність сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

наявність документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій здійснюється будівництво відповідного житлового об'єкта, або договір суперфіцію;

строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 24 місяців з дати укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність".

(Порядок доповнено пунктом 331 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

34. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 30, 32 і 33 цього Порядку, протягом п'яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунку як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунку для перерахування.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

35. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунку заявника на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, яке відповідає встановленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

(підпункт 1 пункту 35 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

2) сума, належна до перерахування, є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім'ї загиблого (померлого) або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

36. У разі виявлення порушень вимог, установлених у пунктах 32 і 33, підпунктах 1 - 4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

(пункт 36 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

37. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно із договором або оскаржити у суді відмову органу соціального захисту населення.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

38. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не переказав кошти грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.

(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

39. У разі коли сума, визначена у договорі, перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунку заявника за договором лише після надходження або внесення на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

40. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

41. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, про що обов'язково зазначається в договорі.

(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

42. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

(пункт 42 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

43. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

44. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь) самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).

(пункт 44 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника у повному обсязі згідно з пунктом 20 цього Порядку) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру, також інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім'ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

46. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь) орган соціального захисту населення звертається до заявника із вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету.

(пункт 46 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

47. Кошти грошової компенсації у випадку, передбаченому пунктом 46 цього Порядку, повертаються заявником добровільно або у судовому порядку.

48. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів надсилає копію цієї довідки до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Ведення обліку звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації здійснюється за формою, затвердженою Мінветеранів.

(абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає Мінветеранів щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про житло, придбане заявником, за формою згідно з додатком.

(пункт 49 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

50. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про забезпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.

(Порядок доповнено пунктом 50 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю

______________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ___________ 20__ року

Подається _______________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім'я та по батькові отримувача (із зазначенням категорії отримувача)

Серія та номер паспорта громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті)

Члени сім'ї (із зазначенням ступеня споріднення)

Адреса, за якою розміщується житло (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири
(у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла,
тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла, тис. гривень

Номер і дата з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

Керівник

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 320)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

1. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:

"8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 10 - 14 частини другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим-двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".".

2. Пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:

"Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особами з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім'ї у:

1) переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;

2) списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики.".

____________

Опрос