Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений во время создания, исследования и практического использования генетически модифицированных организмов в открытых системах Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

КМ Украины
Постановление КМ от 06.03.2019 № 198
действует с 21.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 198

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, є:

порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю).

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (01)

використання сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, але не внесених до Державного реєстру генетично модифікованих організмів

неконтрольований вплив на геном сільськогосподарських рослин

порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

порушення дотримання норм просторової ізоляції щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах

- " -

обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю)

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

неконтрольоване перехресне запилення сортів сільськогосподарських рослин, вільних від генетично модифікованих організмів, з сортами сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів

майнова шкода, завдана виробникам та споживачам сільськогосподарської продукції через небажане використання генетично модифікованих організмів

порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю)

3. Навколишнє природне середовище (04)

використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах

шкода, завдана навколишньому природньому середовищу через неконтрольоване вивільнення генетично модифікованих організмів

порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю)

використання генетично модифікованих організмів, внесених до Державного реєстру генетично модифікованих організмів, у відкритих системах

шкода, завдана навколишньому природньому середовищу через неконтрольоване вивільнення генетично модифікованих організмів

порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю)

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

за результатами останньої планової перевірки виявлено приховування або перекручування інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи навколишньому природному середовищу

19

за результатами останньої планової перевірки виявлено недотримання або порушення вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування, зберігання, реалізації генетично модифікованих організмів

19

за результатами останньої планової перевірки виявлено використання незареєстрованих генетично модифікованих організмів або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей)

10

за результатами останньої планової перевірки виявлено порушення правил утилізації, знищення генетично модифікованих організмів та інші порушення

5

за результатами останньої планової перевірки виявлено невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль)

5

2. Обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю) (визначається для насіння - за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук)

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація насіння сортів сільськогосподарських рослин становить:
для дрібнонасіннєвих культур - 0,2 тонни насіння та більше
для насіннєвої картоплі - 100 тонн та більше
для інших культур - 500 тонн та більше

6

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація садивного матеріалу сортів сільськогосподарських рослин становить 10 тис. штук та більше

6

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація насіння сортів сільськогосподарських рослин становить:
для дрібнонасіннєвих культур - від 0,1 тонни насіння, але менше 0,2 тонни насіння
для насіннєвої картоплі - від 30 тонн, але менше 100 тонн
для інших культур - від 5 тонн, але менше 500 тонн

9

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація садивного матеріалу сортів сільськогосподарських рослин становить від 5 тис. штук, але менше 10 тис. штук

9

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація насіння сортів сільськогосподарських рослин становить:
для дрібнонасіннєвих культур - від 0 тонн насіння, але менше 0,1 тонни насіння
для насіннєвої картоплі - від 0 тонн, але менше 30 тонн
для інших культур - від 0 тонн, але менше 5 тонн

6

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація садивного матеріалу сортів сільськогосподарських рослин становить від 0 тис. штук, але менше 5 тис. штук

6

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація насіння сортів сільськогосподарських рослин становить:
для дрібнонасіннєвих культур - 0 тонн насіння
для насіннєвої картоплі - 0 тонн
для інших культур - 0 тонн

1

протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), виробництво та/або реалізація садивного матеріалу сортів сільськогосподарських рослин становить 0 тис. штук

1

Примітка.

Дрібнонасіннєвою є культура, вага 1 тис. насінин якої становить менше 10 грамів.

Якщо суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до більше ніж одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

____________

Опрос