Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации

КМ Украины
Постановление КМ от 06.02.2019 № 191
редакция действует с 28.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р. N 191

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 14

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, належать:

кількість видів телекомунікаційних послуг;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 14)

абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.01.2020 р. N 14)

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження виду діяльності у сфері телекомунікацій;

кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік;

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому.

(абзац шостий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 14)

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій проводяться НКРЗІ з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на чотири роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому проводився захід державного нагляду (контролю).

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері телекомунікацій, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

несвоєчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ) та/або рухомого (мобільного) зв'язку

смерть людини, шкода, заподіяна здоров'ю людини, через неможливість доступу до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику екстрених та спеціальних служб

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

невідповідність показників якості телекомунікаційних послуг встановленим показникам

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

порушення цілісності і сталості телекомунікаційної мережі загального користування внаслідок порушення Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 8 грудня 2005 р. N 155

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

розповсюдження спаму

моральна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

незабезпечення правильності застосування тарифів

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

нарахування абонентної плати за період відсутності телекомунікаційної послуги

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

несплата штрафу за перевищення строків усунення пошкодження телекомунікаційної мережі

матеріальна шкода, заподіяна споживачеві телекомунікаційної послуги

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Національна безпека держави (О5)

порушення цілісності і сталості телекомунікаційної мережі загального користування внаслідок порушення Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 8 грудня 2005 р. N 155

ненадання телекомунікаційних послуг структурним підрозділам Міноборони, СБУ, МВС, Національної поліції, державних органів, відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сферах національної безпеки і оборони

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

порушення Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 5 липня 2012 р. N 324

несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних мереж

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

незабезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом

загроза національній безпеці держави

кількість видів телекомунікаційних послуг
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій
кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Інші суспільні інтереси (О6)

 

 

 

Публічні фінанси

рефайл

збитки, завдані операторам телекомунікацій

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

Використання обмеженого ресурсу

незадіяння номерного ресурсу або його частини в строки, встановлені в дозволі, та/або використання номерного ресурсу не за призначенням

неефективне використання обмеженого ресурсу України

кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому

(додаток 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 14)

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість видів телекомунікаційних послуг

1) 14 та більше видів телекомунікаційних послуг

25

2) від чотирьох до 13 видів телекомунікаційних послуг

10

3) від одного до трьох видів телекомунікаційних послуг

5

2. Кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій

1) 50 та більше відсотків

10

2) менше ніж 50 відсотків

5

3. Кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік

1) більше 7 млн. ліній

35

2) від 100 тис. до 7 млн. (включно) ліній

25

3) менше 100 тис. ліній

5

4. Кількість невиконаних в установлені строки приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до
15 жовтня року, що передує плановому

1) три і більше приписів

30

2) два приписи

15

3) один припис

5

4) відсутність приписів або їх виконання в установлені строки

0

(додаток 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 14)

____________

Опрос