Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере внешкольного образования и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой качества образования

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 06.03.2019 № 187
действует с 21.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 187

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, є:

строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти;

кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері позашкільної освіти здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

неналежна діяльність закладу позашкільної освіти

шкода, завдана здоров'ю людини

строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері позашкільної освіти

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

неналежне формування закладом позашкільної освіти контингенту здобувачів освіти

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти внаслідок порушення його права на отримання позашкільної освіти

незабезпечення закладом позашкільної освіти організації на належному рівні освітньої діяльності

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг

неналежне забезпечення закладу позашкільної освіти педагогічними працівниками

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю у закладі позашкільної освіти належного забезпечення педагогічними працівниками

відсутність у закладі позашкільної освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти, внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв'язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

неналежне управління закладом позашкільної освіти

моральна шкода, завдана здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти внаслідок неналежного управління закладом освіти

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері позашкільної освіти

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

неналежне формування закладом позашкільної освіти контингенту здобувачів освіти

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти внаслідок порушення його права на отримання позашкільної освіти

незабезпечення закладом позашкільної освіти організації на належному рівні освітньої діяльності

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти, пов'язані з отриманням додаткових платних освітніх послуг

неналежне забезпечення закладу позашкільної освіти педагогічними працівниками

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти, пов'язані з отриманням додаткових платних освітніх послуг, внаслідок неналежного забезпечення закладу позашкільної освіти педагогічними працівниками

відсутність у закладі позашкільної освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти, пов'язані з отриманням додаткових платних освітніх послуг, внаслідок відсутності у закладі освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

неналежне управління закладом позашкільної освіти

збитки, завдані здобувачеві освіти у сфері позашкільної освіти

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти

менше п'яти років

40

від п'яти до десяти років включно

25

більше десяти років

0

2.

Кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

відсутні порушення

0

від одного до трьох порушень включно

25

більше трьох порушень

40

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. N 911 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 76, ст. 3085).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. N 519 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. N 910 і 911" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 82, ст. 2331).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос