Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере законодательно регулируемой метрологии и определяется периодичность осуществления Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей плановых мероприятий метрологического надзора за законодательно регулируемыми средствами измерительной техники, находящимися в эксплуатации, и количеством фасованного товара в упаковках

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 06.03.2019 № 185
редакция действует с 01.01.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 185

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2021 року N 1123

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, є:

вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх трьох років, що передують плановому.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері законодавчо регульованої метрології здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час провадження таких видів діяльності:
забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян;
здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
здійснення контролю безпеки умов праці;
здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів

смерть людини
шкода, завдана здоров'ю людини

вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології
наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх трьох років, що передують плановому

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання топографо-геодезичних, картографічних і гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою;

моральна шкода, завдана споживачам

 

проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)
фактична кількість фасованого товару в упаковці не відповідає його номінальній кількості, зазначеній на упаковці

моральна шкода, завдана споживачам

 

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання топографо-геодезичних, картографічних і гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою; проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)

збитки, завдані споживачам

 

фактична кількість фасованого товару в упаковці не відповідає його номінальній кількості, зазначеній на упаковці

збитки, завдані споживачам

 

4. Навколишнє природне середовище (О4)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час здійснення контролю стану навколишнього природного середовища

шкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок понаднормованого викиду (скидання) забруднюючих речовин у зв'язку з недостовірними результатами вимірювань

 

5. Національна безпека держави (О5)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством

шкода, завдана інтересам держави у зв'язку з недостовірними результатами вимірювань

 

6. Інші суспільні інтереси (О6)

застосування суб'єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час обчислення сум податків і зборів, податкового та митного контролю

недоотримання податків до державного та місцевих бюджетів у зв'язку з недостовірними результатами вимірювань

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. N 1123)

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології*

забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян;
здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
здійснення контролю стану навколишнього природного середовища;
здійснення контролю безпеки умов праці;
здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів

41

виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою;
проведення торговельно-комерційних операцій та розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)

31

фасування товарів в упаковки

21

обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
виконання робіт, пов'язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
виконання робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
виконання робіт, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів

11

здійснення продажу фасованих товарів в упаковках

10

2. Наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх трьох років, що передують плановому

порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки;
порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки;
фальсифікація засобів вимірювання;
порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки;
невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду

31

відсутність протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології

0

____________
* У разі коли суб'єкт господарювання одночасно може бути віднесений до двох або більше показників критерію, застосовується показник із найбільшою кількістю балів.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. N 1123)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1058 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3520).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 515 "Про внесення зміни до пункту 7 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1805).

3. Пункт 30 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос