Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов Государственной экологической инспекцией

КМ Украины
Постановление КМ от 06.03.2019 № 182
действует с 22.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 182

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 686).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Держекоінспекцією, належать:

1) провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог;

2) категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля;

3) види порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

4) кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

5) кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

6) кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності") у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у діяльності суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Навколишнє природне середовище (04)

настання екологічно-небезпечного впливу на земельні ділянки, наслідки якого не ліквідуються

погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище

провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог*
категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля*

забруднення та засмічення земель

погіршення якісного стану земель

види порушень вимог законодавства у сфері охорони
навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

господарське використання деградованих і малопродуктивних земель, які є екологічно небезпечними та економічно неефективними, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію та які є небезпечним для здоров'я та перебування людей

погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище

використання земельної ділянки за відсутності державної реєстрації прав на неї

погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище

недотримання режиму використання територій, що підлягають особливій охороні

погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище

недотримання режиму використання прибережних захисних смуг уздовж морів, пляжних зон прибережних захисних смуг

знищення прибережних захисних смуг уздовж морів, пляжних зон прибережних захисних смуг

недотримання режиму використання водоохоронних зон

забруднення, засмічення, вичерпання, знищення об'єктів рослинного і тваринного світу, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм

користування ділянкою надр за відсутності спеціального дозволу на користування надрами

пошкодження родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації
знищення або пошкодження геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків

нездійснення утилізації, знешкодження або безпечного захоронення відходів переробки (шламу, пилу, стічних вод тощо)

забруднення навколишнього природного середовища

нездійснення тимчасового збереження та визначення порядку обліку відходів виробництва, що містять корисні компоненти

знищення або пошкодження геологічних об'єктів
знищення об'єктів рослинного і тваринного світу

забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами під час користування надрами

накопичення хімічних і радіоактивних речовин у водоймах і ґрунтах
отруєння об'єктів рослинного і тваринного світу

пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи

погіршення якісного стану водних ресурсів
шкода, заподіяна водним біоресурсам
руйнування екосистеми водного об'єкта

невпровадження водозберігаючих технологій, зокрема оборотних систем водопостачання, а також нездійснення водоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів

нераціональне використання та виснаження водних ресурсів
шкода, заподіяна водним біоресурсам

порушення умов дозволу на спеціальне використання, а саме недотримання лімітів забору та використання води

перевищення лімітів забору та використання води
неекономне використання водних ресурсів

порушення умов скидання зворотних вод у водні об'єкти

забруднення та засмічення водних ресурсів
порушення водоохоронного режиму
порушення біологічної рівноваги водойм
зниження здатності водних об'єктів до природного очищення

порушення правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

погіршення якісних та кількісних показників стічних вод
порушення режиму роботи каналізаційних мереж та очисних споруд
погіршення стану водних об'єктів у результаті забруднення, засмічення, інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, спричинити зменшення рибних запасів

недотримання правил використання об'єктів тваринного світу, порушення умов спеціального використання водних біоресурсів

виснажливе використання об'єктів тваринного світу, рибо-господарських водних об'єктів

порушення умов проведення дослідного та меліоративного лову

знищення водних біоресурсів

незаконне добування об'єктів тваринного світу

знищення об'єктів тваринного світу

порушення умов проведення робіт, пов'язаних з відтворенням об'єктів тваринного світу та водних біоресурсів

розповсюдження небезпечних захворювань об'єктів тваринного світу та водних біоресурсів
знищення об'єктів аборигенної фауни

нездійснення заходів з рибозахисту на водозаборах гідроспоруд

знищення водних біоресурсів

вилучення з природного середовища занесених до Червоної книги України об'єктів тваринного світу

знищення об'єктів тваринного світу та водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України

недотримання умов утримання диких тварин, занесених до Червоної книги України, в неволі або напіввільних умовах або використання диких тварин у видовищних заходах

незаконне використання об'єктів тваринного світу

накопичення відходів

забруднення земельних та водних ресурсів
забруднення атмосферного повітря
транскордонне забруднення водотоків

порушення умов транспортування відходів, передачі відходів

забруднення земельних та водних ресурсів
забруднення атмосферного повітря

порушення правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів

забруднення земельних та водних ресурсів
забруднення атмосферного повітря

порушення вимог щодо поводження з відходами

забруднення земельних та водних ресурсів
забруднення атмосферного повітря

здійснення викидів забруднюючих речовин понад встановлені норми або без відповідного дозволу

забруднення атмосферного повітря

експлуатація пилогазоочисного обладнання з порушенням вимог природоохоронного законодавства

забруднення атмосферного повітря

самовільне використання природних ресурсів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду та/або неналежне здійснення охорони об'єктів природно-заповідного фонду

знищення природних ресурсів природно-заповідного фонду та/або занесених до Червоної книги України об'єктів рослинного світу

порушення правил використання лісових ресурсів

виснажливе використання лісових ресурсів, деградація лісових насаджень

знесення та недостатнє відтворення зелених насаджень

зниження норми зелених насаджень на одного жителя населеного пункту до недопустимих показників

порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

забруднення навколишнього природного середовища

кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"*

кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених
статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності") у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

____________
* Якщо суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше показників, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

 

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог*

1) користування земельною ділянкою:

 

природно-заповідного фонду

30

оздоровчого призначення

29

рекреаційного призначення

26

лісогосподарського призначення

25

водного фонду

23

іншого призначення

15

2) користування надрами:

 

загальнодержавного значення

33

місцевого значення

25

3) експлуатація водосховища об'ємом:

 

5 млн. куб. метрів або більше

35

від 1 млн. до 5 млн. куб. метрів

29

4) експлуатація оборотної системи, проектною потужністю:

 

1 тис. куб. метрів на добу або більше

25

від 500 до 1 тис. куб. метрів на добу

20

до 500 куб. метрів на добу включно

10

5) здійснення скидів зворотних вод (стічних, шахтних кар'єрних, дренажних) у водні об'єкти

39

6) здійснення скидів стічних вод, утворених у процесі виробничої діяльності, у мережі централізованого водовідведення

21

7) забір та використання води об'ємом:

 

25 тис. куб. метрів на рік або більше

39

від 5 тис. до 25 тис. куб. метрів на рік

21

менше 5 тис. куб. метрів на рік

10

8) провадження діяльності, пов'язаної з об'єктами тваринного світу, занесеними до Червоної книги України

39

9) провадження діяльності, пов'язаної з утворенням хвостосховищ, шламонакопичувачів токсичних відходів:

 

I класу

39

II класу

32

10) провадження діяльності, пов'язаної з утворенням місць видалення відходів:

 

III класу небезпеки:

 

- 500 тонн на рік або більше

30

- від 50 до 500 тонн на рік

21

- до 50 тонн на рік

19

IV класу небезпеки:

 

- 5 тис. тонн на рік або більше

21

- від 1 тис. до 5 тис. тонн на рік

19

- до 1 тис. тонн на рік

10

11) перевезення небезпечних речовин

32

12) провадження діяльності, пов'язаної з пестицидами та агрохімікатами:

 

виробництво пестицидів або агрохімікатів

29

торгівля, зберігання або транспортування пестицидів або агрохімікатів

25

застосування пестицидів або агрохімікатів

30

утилізація, знищення або знешкодження пестицидів або агрохімікатів

39

13) утворення, збирання, сортування, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження та захоронення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):

 

I класу небезпеки:

 

- 10 тонн на рік або більше

39

- від 1 до 10 тонн на рік

35

- до 1 тонни на рік включно

25

II класу небезпеки:

 

- 100 тонн на рік або більше

34

- від 10 до 100 тонн на рік

24

- до 10 тонн на рік включно

19

III класу небезпеки:

 

- 500 тонн на рік або більше

21

- до 500 тонн на рік

17

14) провадження діяльності, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 

5 тис. тонн на рік або більше

39

від 1 тис. до 5 тис. тонн на рік

35

до 1 тис. тонн на рік включно

30

15) експлуатація спалювальних установок потужністю більше 50 МВт

33

16) експлуатація пилогазоочисних установок з коефіцієнтом корисної дії не менше 85 відсотків

35

17) наявність на території суб'єкта господарювання видів об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України

39

18) заготівля деревини:

 

постійними лісокористувачами:

 

- 20 тис. куб. метрів на рік або більше

38

- до 20 тис. куб. метрів на рік

21

іншими лісокористувачами:

 

- 5 тис. куб. метрів на рік або більше

25

- до 5 тис. куб. метрів на рік

18

19) переведення лісових культур першого класу якості у покриту лісом площу в обсязі 40 відсотків або менше загальної площі переведення лісових культур або переведення лісових культур нижче другого класу якості у покриту лісом площу

19

20) заготівля деревини під час здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів та санітарних вимог в обсязі більше 40 відсотків загального обсягу заготівлі, проведеної суб'єктом господарювання (крім рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства) або заготівля ділової деревини під час здійснення заходів з поліпшення стану лісів та санітарних вимог в обсязі більше 10 відсотків на окремій ділянці

15

21) утримання зелених насаджень у містах з населенням:

 

від 5 тис. до 150 тис. осіб

19

більше 150 тис. осіб

31

22) провадження іншої діяльності

10

2. Категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля*

1) перша категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля

27

2) друга категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля

21

3. Види порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

1) використання водних ресурсів понад виділені квоти

15

2) порушення права державної власності на надра

15

3) використання дослідного та меліоративного лову для незаконного вилучення водних біоресурсів

14

4) порушення правил використання об'єктів тваринного світу

14

5) експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

13

6) порушення вимог щодо охорони об'єктів тваринного або рослинного світу, занесених до Червоної книги України

18

7) виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу

7

8) порушення вимог пожежної безпеки в лісах

18

9) порушення права державної власності на ліси

38

10) знищення або незаконне вилучення з природного середовища об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України

20

11) порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

20

12) самовільне захоплення водних об'єктів або самовільне водокористування, переуступка права водокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на води

39

13) забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища

39

14) порушення режиму провадження господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду

35

15) руйнування русел річок, струмків та водотоків або порушення природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій

39

16) введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або шкідливій дії вод

39

17) недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування

39

18) самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об'єктів)

39

19) забір води з порушенням планів водокористування, правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються

15

20) пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи

35

21) незаконне створення систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціоноване скидання зворотних вод

21

22) використання земель водного фонду не за призначенням

21

23) неповідомлення (приховування) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах

15

24) відмова від надання (приховування) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію

15

25) забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидання забруднюючих речовин із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених державних органів або з порушенням встановлених правил

39

26) проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством

39

27) неповідомлення адміністрації найближчого порту про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у разі скидання з метою поховання - органу, який видає дозволи на таке скидання, після або під час здійснення такого скидання

39

28) незаконне використання земель державного лісового фонду

20

29) порушення правил використання земель

18

30) інші порушення

9

4. Кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

п'ять або більше

5

три - чотири

4

два

2

одне

1

відсутність порушень

0

5. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"*

п'ять або більше

4

три - чотири

3

два

2

один

1

непроведення заходів

0

6. Кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності") у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду*

два або більше

15

один

10

відсутність випадків

0

____________
* Якщо суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше показників, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

____________

Опрос