Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента относительно требований к экодизайну для простых приемников цифрового телевидения

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 27.02.2019 № 156
действует с 15.09.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 156

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

Загальна частина

1. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення (далі - Технічний регламент) установлює вимоги до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення.

Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення.

2. У Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) активний режим/режими - стан, у якому пристрій під'єднаний до джерела живлення від електромережі та активована принаймні одна з основних функцій, що забезпечує заплановану роботу пристрою;

2) другий тюнер - частина простого приймача цифрового телебачення, придатна для автономного запису, що дає можливість переглядати іншу програму;

3) обумовлений доступ - контрольована провайдером послуга з трансляції цифрового сигналу, яка потребує підписки на таку послугу;

4) простий приймач цифрового телебачення - автономний пристрій, який незалежно від інтерфейсів використовується:

під час перетворення відкритих цифрових сигналів трансляції стандартної (SD) або високої чіткості (HD) в аналогові сигнали трансляції, придатні для аналогового телебачення або радіо;

без функції обумовленого доступу (CA);

без функції запису на основі зйомних носіїв у форматі бібліотеки стандартних програм.

Простий приймач цифрового телебачення має такі додаткові функції та/чи компоненти, які не обов'язкові для простого приймача цифрового телебачення з мінімальними технічними характеристиками:

функцію перенесення в часі та запису з використанням інтегрованого жорсткого диска;

функцію перетворення прийому сигналу трансляції високої чіткості (HD) на вихідний сигнал високої (HD) або стандартної чіткості (SD);

другий тюнер;

5) режим очікування - стан, коли простий приймач цифрового телебачення підключено до електромережі, його належне функціонування залежить від споживчої потужності електромережі і він виконує протягом невизначеного періоду часу функцію перемикання режимів та/або функцію з надання інформації або зазначення статусу робочого стану простого приймача цифрового телебачення;

6) функція автоматичного вимкнення електроживлення - функція перемикання активного режиму простих приймачів цифрового телебачення на режим очікування після закінчення певного періоду активного режиму, що настає після останньої взаємодії користувача та/чи зміни каналу;

7) функція відображення інформації або стану - функція безперервної дії, що забезпечує відображення інформації чи стану пристрою, в тому числі годинника на його дисплеї;

8) функція перемикання режимів - функція, що забезпечує активацію інших режимів простого приймача цифрового телебачення, в тому числі активного режиму, шляхом переведення простого приймача цифрового телебачення за допомогою пульта дистанційного управління, внутрішніх сенсорів, таймера у стан, в якому можливе використання його додаткових функцій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про стандартизацію", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

3. Вимоги до екодизайну для простого приймача цифрового телебачення встановлені в додатку 1 до Технічного регламенту.

Оцінка відповідності

4. Оцінка відповідності простих приймачів цифрового телебачення вимогам Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Державний ринковий нагляд

5. Перевірка відповідності простих приймачів цифрового телебачення під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 2 до Технічного регламенту.

Орієнтовні еталонні показники

6. Орієнтовні еталонні показники простих приймачів цифрового телебачення з характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 3 до Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

7. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення та Технічного регламенту наведено в додатку 4 до Технічного регламенту.

 

ВИМОГИ
до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

1. Через один рік після набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення (далі - Технічний регламент) прості приймачі цифрового телебачення, які введені в обіг, не повинні виходити за межі обмежень щодо споживання електроенергії:

 

Режим готовності

Активний режим

Простий приймач цифрового телебачення

1 Вт

5 Вт

Допустиме відхилення для відображення функції в режимі очікування

+1 Вт

 

Допустиме відхилення для перетворення HD сигналів

 

+3 Вт

Вимоги, передбачені цим додатком, не стосуються простих приймачів цифрового телебачення з інтегрованим жорстким диском та/чи другим тюнером.

2. Через три роки після набрання чинності Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення, які введені в обіг, не повинні виходити за межі таких обмежень щодо споживання електроенергії:

 

Режим готовності

Активний режим

Простий приймач цифрового телебачення

0,5 Вт

5 Вт

Допустиме відхилення для відображення функції в режимі очікування

+0,5 Вт

 

Допустиме відхилення для жорсткого диска

 

+6 Вт

Допустиме відхилення для другого тюнера

 

+1 Вт

Допустиме відхилення для перетворення HD сигналів

 

+1 Вт

3. Через один рік після набрання чинності Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення повинні мати режим очікування.

4. Через один рік після набрання чинності Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення повинні мати функцію автоматичного вимкнення електроживлення або подібну функцію з такими характеристиками:

автоматичним перемиканням з активного режиму в режим очікування після менш як трьох годин активного режиму після останньої взаємодії користувача та/чи зміна каналу з попередженням за 2 хвилини до переходу в режим очікування;

автоматичним вимкненням електроживлення, що встановлюється за замовчанням.

5. Споживання електроенергії, зазначене у пунктах 1 та 2 цього додатка, розраховується точною та відтворюваною процедурою вимірювання, яка враховує загальновизнані сучасні методики вимірювань.

6. Для оцінки відповідності технічна документація повинна містити таку інформацію про:

1) для режиму очікування та активного режиму:

споживання електроенергії у Вт, показники якої округлюються до другого десяткового знака, включаючи інформацію про споживання різними додатковими функціями та/чи компонентами;

використану методику вимірювання;

відрізок часу вимірювання;

опис вибору чи програмування режиму для пристрою;

послідовність дій для досягнення режиму, в якому пристрій автоматично змінює режими;

примітки стосовно експлуатації пристрою;

2) тестові показники для вимірювань:

температуру навколишнього середовища;

випробувальну напругу у В і частоту у Гц;

загальне гармонічне викривлення системи електропостачання;

коливання напруги електроживлення під час випробувань;

інформацію та документацію щодо застосування приладів, установки та електричних кіл, використаних для електричного випробування;

вхідні сигнали в радіочастотах (RF - для цифрового наземного мовлення) або в проміжних частотах (IF - для супутникового мовлення);

аудіо- та відеотестові сигнали, описані в транспортному потоці стандарту цифрового стиснення аудіо- та відеосигналів MPEG-2;

налаштування елементів керування.

До технічної документації не включаються вимоги до приладів, які живляться від простих приймачів цифрового телебачення та призначені для прийому сигналів трансляції, зокрема наземної антени, супутникового блока з низьким рівнем шуму (LNB) або будь-якого кабельного чи телекомунікаційного модема.

7. Виробники повинні забезпечити наявність у споживачів, які користуються простими приймачами цифрового телебачення, інформації щодо електроживлення у Вт, показники якого округлюються до першого десяткового знака в режимі очікування та активному режимі простих приймачів цифрового телебачення.

 

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності простих приймачів цифрового телебачення вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду під час перевірки вимірюваних параметрів та не повинні застосовуватися виробником або імпортером для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації таких значень для досягнення відповідності або підвищення рівня продуктивності.

2. Перевірка відповідності простих приймачів цифрового телебачення вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один простий приймач цифрового телебачення для кожної моделі;

2) модель простого приймача цифрового телебачення вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені показники відповідають вимогам, установленим у Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить показників, які є більш сприятливими для виробника або імпортера;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки простого приймача цифрового телебачення показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці 1 цього додатка;

3) якщо результатів, зазначених в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду обирають три додаткові прості приймачі цифрового телебачення тієї самої моделі для перевірки. Модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для таких приймачів середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці 1 цього додатка;

5) якщо результату, зазначеного в підпункті 4 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювання та розрахунків, наведені в додатку 1 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці 1 цього додатка, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, що встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця 1

Допустимі похибки

Параметри

Допустима похибка

Обсяг споживання електроенергії становить більш як 1 Вт

не повинна перевищувати зазначене значення більш як на 10 відсотків

Обсяг споживання електроенергії становить менш як або дорівнює 1 Вт

не повинна перевищувати зазначене значення більш як на 0,1 Вт

 

ОРІЄНТОВНІ
еталонні показники для простих приймачів цифрового телебачення

Еталонними показниками для простих приймачів цифрового телебачення, що надані на ринку на дату набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення, є:

для простих приймачів цифрового телебачення без будь-яких додаткових характеристик:

- активний режим - 4 Вт;

- режим очікування, за винятком функції відображення - 0,25 Вт;

- режим вимкнено - 0 Вт;

для простих приймачів цифрового телебачення з інтегрованим жорстким диском:

- активний режим - 10 Вт;

- режим очікування за винятком функції відображення - 0,25 Вт;

- режим вимкнено - 0 Вт.

Зазначені еталонні показники встановлені на основі простих приймачів цифрового телебачення з базовою конфігурацією, функцією автоматичного переходу до режиму готовності та із жорстким вимикачем.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

Положення Регламенту Комісії (ЄС)

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

пункт 1

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 2

Пункт 1 статті 2

абзац сьомий пункту 2

Пункт 2 статті 2

абзац п'ятнадцятий пункту 2

Пункт 3 статті 2

абзац шістнадцятий пункту 2

Пункт 4 статті 2

абзац четвертий пункту 2

Пункт 5 статті 2

абзац третій пункту 2

Пункт 6 статті 2

абзац другий пункту 2

Пункт 7 статті 2

абзац п'ятий пункту 2

Пункт 8 статті 2

абзац шостий пункту 2

Стаття 3

пункт 3

Стаття 4

пункт 4

Стаття 5

пункт 5

Стаття 6

пункт 6

Стаття 7

пункт 7

Стаття 8

 

Стаття 9

 

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 46 такого змісту:

"46. Прості приймачі цифрового телебачення

постанова Кабінету Міністрів України від
27 лютого 2019 р. N 156 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення"

Держпродспоживслужба".

____________

Опрос