Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента относительно требований к экодизайну безсальниковых автономных циркуляционных насосов и безсальниковых циркуляционных насосов, интегрированных в устройстве

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 27.02.2019 № 153
редакция действует с 14.05.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 153

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 листопада 2020 року N 1097

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.

Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 р. щодо імплементації Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

циркуляційні насоси для питної води, за винятком тих, що стосуються інформаційних вимог, визначених в абзаці п'ятому пункту 2 додатка 1;

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. N 1097)

циркуляційні насоси, інтегровані в пристрої та введені в обіг не пізніше 1 січня 2029 р. для заміни ідентичних циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої та введених в обіг не пізніше 12 вересня 2022 р., за винятком тих, що стосуються інформаційних вимог, визначених в абзаці шостому пункту 2 додатка 1.

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. N 1097)

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

автономний циркуляційний насос - циркуляційний насос, призначений для функціонування незалежно від пристрою;

безсальниковий циркуляційний насос - циркуляційний насос з ротором, безпосередньо з'єднаним з робочим колесом, та з ротором, зануреним у перекачуване середовище;

корпус насоса - частина насоса, призначена для підключення до трубопроводу системи опалення або вторинного контуру розподільчої системи охолодження;

пристрій - пристрій, що генерує та/або передає енергоносій;

циркуляційний насос - насос з робочим колесом, номінальною гідравлічною потужністю від 1 Вт до 2500 Вт, призначений для використання в системах опалення або вторинних контурах розподільчої системи охолодження;

циркуляційний насос для питної води - циркуляційний насос, який спеціально розроблений з метою використання для рециркуляції питної води;

циркуляційний насос, інтегрований у пристрій, - циркуляційний насос, призначений для роботи як частина пристрою, який має принаймні одну з таких конструктивних характеристик:

корпус насоса сконструйований для монтажу та використання всередині пристрою;

сконструйований таким чином, що швидкість його дії регулюється пристроєм, в який він вмонтований;

сконструйований з такими захисними характеристиками, що не передбачають роботи насоса в автономному режимі (за класами ISO IP);

визначений як комплектувальна деталь, передбачена для використання у складі пристрою під час експертизи типу або нанесення знака відповідності технічним регламентам.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про стандартизацію" та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, установлені в додатку 1.

5. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою методів вимірювань, проведених згідно з вимогами, визначеними в пункті 1 додатка 2.

6. Методика розрахунку індексу енергоефективності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, наведена у пункті 2 додатка 2.

Оцінка відповідності

7. Оцінка відповідності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804.

Державний ринковий нагляд

8. Перевірка відповідності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники

9. Орієнтовними еталонними показниками для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, є EEI Ј 0,2.

Таблиця відповідності

10. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 р. щодо імплементації Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, та цього Технічного регламенту наведено в додатку 4.

 

ВИМОГИ
до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Вимоги до енергоефективності

1. Через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої (далі - Технічний регламент), безсальникові автономні циркуляційні насоси та безсальникові циркуляційні насоси, інтегровані в пристрої, повинні мати індекс енергоефективності (EEI) не більший за 0,23, розрахований відповідно до пункту 2 додатка 2 до Технічного регламенту.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. N 1097)

Вимоги до інформації про продукт

2. Через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. N 1097)

індекс енергоефективності безсальникових автономних циркуляційних насосів, розрахований за методикою відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, зазначається в таблиці з технічними даними та на упаковці таких насосів, а також у технічній документації продукту таким чином: "EEI Ј 0, [xx]";

на безсальникових автономних циркуляційних насосах та безсальникових циркуляційних насосах, інтегрованих у пристрої, зазначається така інформація: "Орієнтовним еталонним показником для циркуляційних насосів з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, є EEI Ј 0,2.";

для сміттєпереробних підприємств надається інформація про специфіку демонтажу, переробки або утилізації компонентів та матеріалів безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, після завершення їх строку експлуатації;

для циркуляційних насосів для питної води на упаковці і в технічній документації зазначається така інформація: "Цей циркуляційний насос є придатним лише для питної води.";

на циркуляційних насосах, інтегрованих у пристрої та введених в обіг не пізніше 1 січня 2029 р. для заміни ідентичних циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої та введених в обіг не пізніше 12 вересня 2022 р., або на їх упаковці має бути чітко зазначено, для якого пристрою (пристроїв) вони призначені.

(абзац шостий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. N 1097)

Виробники надають інформацію щодо встановлення, використання та технічного обслуговування циркуляційного насоса з метою мінімізації його впливу на навколишнє середовище.

Інформація, зазначена у цьому розділі, розміщується у вільному доступі на веб-сайтах виробників циркуляційних насосів і ніщо не повинно зменшувати її видимість.

 

МЕТОДИ
вимірювань та методика розрахунку індексу енергоефективності

Методи вимірювань

1. Для цілей забезпечення відповідності та перевірки відповідності циркуляційних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої (далі - Технічний регламент), вимірювання проводяться із застосуванням надійної, точної та відтворюваної процедури вимірювань, яка враховує загальновизнані сучасні методики вимірювань, зокрема методики, встановлені у національних стандартах, відповідність яким надає презумпцію відповідності циркуляційних насосів вимогам Технічного регламенту.

Методика розрахунку індексу енергоефективності

2. Під час вимірювань для безсальникових автономних циркуляційних насосів з корпусами вони розглядаються як цільний комплект.

Для безсальникового автономного циркуляційного насоса, що не має корпусу, проводиться таке вимірювання, як для безсальникового автономного циркуляційного насоса з корпусом насоса, ідентичним до того, для встановлення в якому насос призначений.

Безсальникові циркуляційні насоси, інтегровані у пристрої, демонтуються з пристрою, а вимірювання показника енергоефективності проводиться з еталонним корпусом насоса.

Вимірювання для циркуляційного насоса без корпусу, що призначений для інтеграції у пристрої, проводиться з еталонним корпусом насоса.

При цьому еталонний корпус насоса - корпус насоса, що постачається виробником із впускним та випускним отворами на одній осі і призначений для підключення до трубопроводу системи опалення або вторинного контуру розподільчої системи охолодження.

3. Якщо циркуляційний насос має більше ніж одне налаштування режиму напору та подачі перекачуваного середовища, вимірювання проводиться за максимальних налаштувань.

Під напором (H) розуміється висота напору, яку створює циркуляційний насос у даній робочій точці, метрів.

Під подачею (Q) розуміється об'ємна кількість рідини, що подається насосом за одиницю часу через його вихідний переріз (куб. метрів за годину).

4. Методика розрахунку індексу енергоефективності (EEI) для циркуляційних насосів є такою:

1) знаходиться точка, у якій значення Q · H є максимальним, і визначається значення напору та подачі у цій точці: Q100 % та H100 %;

2) обчислюється гідравлічна потужність циркуляційного насоса під час перекачування рідини у заданій робочій точці Phyd (Вт) за такою формулою:

 ,

де k - константа, яка залежить від застосованої рідини і визначається як добуток показника щільності застосованої рідини і стандартного значення прискорення вільного падіння (9,812 метра за секунду);

3) обчислюється еталонна потужність за такою формулою:

 , 1 Вт Ј Phyd Ј 2500 Вт,

де Pref - еталонна потужність (Вт) циркуляційного насоса при заданих напорі та подачі.

Під еталонною потужністю розуміється співвідношення гідравлічної потужності до енергоспоживання циркуляційного насоса з урахуванням залежності між розміром та ефективністю роботи циркуляційного насоса;

4) визначається крива еталонного регулювання як лінія між точками:

  

  ;

5) обирається налаштування режиму циркуляційного насоса, за якого гарантується, що він на обраній кривій досягає максимальної точки. Для циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, необхідно дотримуватися кривої еталонного регулювання шляхом налаштування кривої системи та швидкості циркуляційного насоса.

Під кривою системи розуміється співвідношення між подачею та напором (H = f(Q)) в результаті тертя у системі опалення або розподільчій системі охолодження, як представлено на графіку:

  ;

6) вимірюються потужність, що споживається циркуляційним насосом у заданій робочій точці (P1), та напір (H) за таких значень подачі:

Q100 %, 0,75 · Q100 %, 0,5 · Q100 %, 0,25 · Q100 %;

7) розраховується потужність циркуляційного насоса (PL) за такими формулами:

  

  ,

де Href - напір на кривій еталонного регулювання за різних значень подачі;

8) обчислюється середньозважена потужність циркуляційного насоса (PL,avg) за такою формулою:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %,

де PL, XX %- потужність циркуляційного насоса за різних значень подачі, що отримуються в результаті вимірювання та цього профілю навантаження:

Подача
(відсотків)

Час
(відсотків)

100

6

75

15

50

35

25

44


  ;

9) обчислюється індекс енергоефективності за такою формулою:

 

де C20 % дорівнює 0,49;

CXX % - коефіцієнт перерахунку, який гарантує, що на час визначення коефіцієнта перерахунку лише XX відсотків циркуляційних насосів певного типу мають EEI Ј 0,2.

Індекс енергоефективності для циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, призначених для первинних контурів сонячних теплових систем та теплових насосів, обчислюється за такою формулою:

  

де C20 % дорівнює 0,49;

ns - швидкохідність насоса (обертів за хвилину), яка визначається за такою формулою:

  

де n100 % - швидкість обертання у цьому режимі, визначена при значеннях Q100 % та H100 %.

 

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності циркуляційних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або підвищення рівня продуктивності.

2. Перевірка відповідності циркуляційних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої (далі - Технічний регламент), проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один циркуляційний насос для кожної моделі;

2) модель циркуляційного насоса вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені показники відповідають вимогам, встановленим в Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить показників, які є більш сприятливими для виробника або імпортера;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки циркуляційного насоса показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результатів, зазначених в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду обирають три додаткових циркуляційних насоси тієї самої моделі для перевірки;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох циркуляційних насосів середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювання та розрахунків, наведені в додатку 2 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Параметри

Допустимі похибки

Індекс енергоефективності

значення не повинно перевищувати заявлену величину більше ніж на 7 відсотків

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Положення
Регламенту Комісії (ЄС)

Положення
Технічного регламенту

Частина перша статті 1

пункт 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац шостий пункту 3

Пункт 2 статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 3 статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 4 статті 2

абзац п'ятий пункту 3

Пункт 5 статті 2

абзац восьмий пункту 3

Пункт 6 статті 2

абзац сьомий пункту 3

Пункт 7 статті 2

абзац четвертий пункту 3

Стаття 3

пункти 4 - 6

Стаття 4

пункт 7

Стаття 5

пункт 8

Стаття 6

пункт 9

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

пункт 9

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 481 такого змісту:

"

481. Безсальникові автономні циркуляційні насоси та безсальникові циркуляційні насоси, інтегровані у пристрої

постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 153 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої"

Держпродспоживслужба

".

____________

Опрос