Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента относительно требований к экодизайну для потребления электроэнергии внешними источниками питания в режиме без нагрузки и их среднего коэффициента полезного действия в активном режиме

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 27.02.2019 № 150
действует с 06.09.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 150

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550; 2018 р., N 8, ст. 305), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

перетворювачі напруги;

прилад безперебійного живлення;

зарядні пристрої для акумуляторних батарей;

перетворювачі галогенного освітлення;

зовнішні джерела живлення для медичного обладнання;

зовнішні джерела живлення, введені в обіг не пізніше 2025 року, як замінні частини для ідентичних зовнішніх джерел живлення, які введені в обіг не пізніше першого року після набрання чинності цим Технічним регламентом, за умови, що запасна або замінна частина чи його упаковка чітко вказують на первинний продукт, для якого така частина буде використовуватися.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

активний режим - режим, в якому вхід із зовнішнього джерела живлення під'єднаний до основного джерела живлення, а вихід - до навантаження;

прилад безперебійного живлення - пристрій, який забезпечує автоматичне підтримання енергії, коли електрична енергія з основного джерела знижується до недопустимого рівня напруги;

ефективність в активному режимі - співвідношення енергії, виробленої зовнішнім джерелом живлення в активному режимі, та вхідної потужності, необхідної для її вироблення;

зарядний пристрій для акумуляторних батарей - пристрій, який безпосередньо приєднується до знімного акумулятора через вихідний інтерфейс;

заявлена виробником вихідна потужність (P0) - вихідна потужність, визначена виробником за стандартних номінальних умов;

зовнішнє джерело живлення - пристрій, який відповідає всім таким критеріям:

- призначений для перетворення змінного струму на вході з основного джерела живлення в низьковольтний постійний або змінний струм на виході;

- здатний перетворювати одночасно лише одну вихідну напругу постійного або змінного струму;

- планується використовувати з окремим пристроєм, що становить основне навантаження;

- фізично відокремлений від пристрою, що становить основне навантаження;

- приєднується до пристрою, що складає основне навантаження через рухоме або жорстке штекерно-гніздове електричне з'єднання, кабель, шнур чи інший провід;

- заявлена виробником вихідна потужність, що не перевищує 250 Вт;

- планується використовувати з електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням відповідно до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах "очікування", "вимкнено" та мережевому режимі "очікування";

низьковольтне зовнішнє джерело живлення - зовнішнє джерело живлення із заявленою виробником вихідною потужністю, що не перевищує 6 В, та вихідним струмом - 550 мА або більше;

перетворювач галогенного освітлення - зовнішнє джерело живлення, яке використовується з особливо низьковольтними вольфрамовими галогенними лампами;

перетворювач напруги - пристрій, що перетворює 230 В джерела вихідної напруги на 110 В із властивостями, подібними до властивостей основного джерела напруги;

режим без навантаження - режим, в якому вхід із зовнішнього джерела живлення приєднаний до основного джерела живлення, а вихід не приєднаний до основного навантаження;

середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі - середнє значення коефіцієнта корисної дії в активному режиму при 25, 50, 75 і 100 відсотках заявленої виробником вихідної потужності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про стандартизацію" та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі, які вводяться в обіг, визначені у додатку 1.

Оцінка відповідності

5. Оцінка відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі вимогам цього Технічного регламенту проводиться шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведеної відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 p., N 80, ст. 2678).

Державний ринковий нагляд

6. Перевірка відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 2.

Орієнтовні еталонні показники

7. Орієнтовні еталонні показники споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі з найкращими характеристиками, які введені в обіг, встановлені в додатку 3.

Таблиця відповідності

8. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення та цього Технічного регламенту наведено в додатку 4.

 

ВИМОГИ
до екодизайну

Споживання електроенергії в режимі без навантаження та середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі

1. Через один рік після набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі:

споживання електроенергії в режимі без навантаження не повинно перевищувати 0,50 Вт;

середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі не повинен бути менший за:

0,5 · P0, для P0 < 1 Вт;

0,09 · ln (P0) + 0,5, для 1 Вт Ј P0 Ј 51 Вт;

0,85, для P0 > 51 Вт.

2. Через два роки після набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі:

споживання електроенергії в режимі без навантаження не повинно перевищувати таких значень:

Межа, заявлена виробником вихідної потужності

Зовнішні джерела живлення "змінний струм - змінний струм", крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення

Зовнішні джерела живлення "змінний струм - постійний струм", крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення

Низьковольтні зовнішні джерела живлення

P0 Ј 51 Вт

0,5 Вт

0,3 Вт

0,3 Вт

P0 > 51 Вт

0,5 Вт

0,5 Вт

 

середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі не повинен бути менший за такі значення:

Межа, заявлена виробником вихідної потужності

Зовнішні джерела живлення "змінний струм - змінний струм" та "змінний струм - постійний струм", крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення

Низьковольтні зовнішні джерела живлення

P0 Ј 1 Вт

0,480 · P0 + 0,14

0,497 · P0 + 0,067

1 Вт < P0 Ј 51 Вт

0,063 · ln (P0) + 0,622

0,075 · ln (P0) + 0,561

P0 > 51 Вт

0,87

0,86

Вимірювання

3. Споживання електроенергії в режимі без навантаження та середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі повинні бути встановлені за допомогою сучасних методик вимірювання.

Інформація, яка повинна надаватися виробниками

Для проведення оцінки відповідності технічна документація повинна містити таку інформацію:

Заявлена величина

Опис

Середньоквадратичний вихідний струм (мА)

виміряний за режимів навантаження 1 - 4

Середньоквадратична вихідна напруга (В)

Активна вихідна потужність (Вт)

Середньоквадратична вхідна напруга (В)

виміряний за режимів навантаження 1 - 5

Середньоквадратична вхідна потужність (Вт)

Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень

Коефіцієнт реальної потужності

Спожита потужність (Вт)

розрахований за режимів навантаження 1 - 4, вимріяний за режиму навантаження 5

Ефективність

розрахований за режимів навантаження 1 - 4

Середній коефіцієнт корисної дії

середній арифметичний коефіцієнт корисної дії за режимів навантаження 1 - 4

Відповідні режими навантаження наведено нижче

Відсоток заявленого виробником вихідного струму:

Режим навантаження 1

100 відсотків ± 2 відсотки

Режим навантаження 2

75 відсотків ± 2 відсотки

Режим навантаження 3

50 відсотків ± 2 відсотки

Режим навантаження 4

25 відсотків ± 2 відсотки

Режим навантаження 5

0 відсотків (режим без навантаження)

 

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності зовнішніх джерел живлення вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або підвищення рівня продуктивності.

2. Перевірка відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає одне зовнішнє джерело живлення для кожної моделі;

2) модель зовнішнього джерела живлення вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені показники відповідають вимогам, встановленим в Технічному регламенті;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки зовнішнього джерела живлення показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткових зовнішніх джерела живлення тієї самої моделі такого ж виробника для проведення перевірки;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для трьох зовнішніх джерел живлення середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювання та розрахунків, наведені в додатку 1 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри

Допустимі похибки

Режим без навантаження

не більш як на 0,1 Вт

Середнє арифметичне значення коефіцієнта корисної дії в режимах навантаження 1 - 4 відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту

не більш як на 5 відсотків

 

ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ

Режим без навантаження

1. Найнижче споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження:

0,1 Вт або менше для P0 Ј 90 Вт;

0,2 Вт або менше для 90 Вт < P0 Ј 150 Вт;

0,4 Вт або менше для 150 Вт < P0 Ј 180 Вт;

0,5 Вт або менше для P0 > 180 Вт.

Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі

2. Найкращий наявний коефіцієнт корисної дії в активному режимі:

0,09 · ln (P0) + 0,680, для 1 Вт Ј P0 Ј 10 Вт;

0,89, для P0 > 10 Вт.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі

Положення Регламенту Комісії (ЄС)

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

пункт 1

Пункт 2 статті 1

пункт 2

Абзац перший статті 2

абзац двадцятий пункту 3

Абзац другий статті 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац шостий пункту 3

Пункт 2 статті 2

абзац п'ятнадцятий пункту 3

Пункт 3 статті 2

абзац шістнадцятий пункту 3

Пункт 4 статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 5 статті 2

абзац четвертий пункту 3

Пункт 6 статті 2

абзац сімнадцятий пункту 3

Пункт 7 статті 2

абзац п'ятий пункту 3

Пункт 8 статті 2

абзац вісімнадцятий пункту 3

Пункт 9 статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 10 статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 3

Пункт 11 статті 2

абзац дев'ятнадцятий пункту 3

Стаття 3

пункт 4

Стаття 4

пункт 5

Стаття 5

пункт 6

Стаття 6

пункт 7

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Стаття 9

 

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 51 такого змісту:

"51. Зовнішні джерела живлення

постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 150 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі"

Держпродспоживслужба".

____________

Опрос