Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы формирования размеров платы за осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных, финансируемого операторами рынка

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.02.2019 № 148
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 148

Київ

Деякі питання формування розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку, що додається.

2. Внести до підпункту 1 пункту 2 Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1167 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 86, ст. 2904), такі зміни:

1) в абзаці дев'ятому слова "супровідних" та "на підконтрольні вантажі" виключити;

2) абзац одинадцятий виключити.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
формування розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку

1. Цей Порядок визначає механізм формування розмірів плати за здійснення Держпродспоживслужбою, її територіальними органами та уповноваженими особами державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку.

2. Дія цього Порядку поширюється на такі заходи державного контролю:

здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, крім державного контролю, що здійснюється в межах щорічного плану державного моніторингу;

здійснення передзабійного та післязабійного огляду відповідно до законодавства;

здійснення позапланових заходів державного контролю, крім позапланових заходів, що проводяться:

- за зверненням фізичної особи про порушення оператором ринку її законних прав, якщо за результатами здійснення зазначених заходів такі порушення не було підтверджено;

- на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, якщо за результатами здійснення зазначених заходів така невідповідність не була підтверджена.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

4. Розміри плати за здійснення заходів державного контролю, сформовані відповідно до цього Порядку, затверджуються Мінекономіки разом з Мінфіном.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

5. Калькуляції розміру плати за здійснення заходів державного контролю оприлюднюються щороку на офіційному веб-сайті Мінекономіки та розміщуються на інформаційних стендах у доступних для відвідувачів місцях територіальних органів Держпродспоживслужби та установ, що належать до сфери її управління.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

6. Вартість лабораторних досліджень (випробувань), що проводяться в рамках заходу державного контролю в уповноважених лабораторіях, визначається відповідно до цього Порядку.

7. У разі зміни вартості однієї із складових витрат, що може спричинити зміну розміру плати за здійснення заходу державного контролю більш як на 20 відсотків, проводиться перерахування розміру плати згідно з пунктами 11 - 12 цього Порядку шляхом коригування лише тих складових розміру плати, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

8. Зміни однієї із складових витрат приймаються до уваги лише у разі, коли вони виникли з причин, які не залежать від територіальних органів Держпродспоживслужби, установ, що належать до сфери її управління, та уповноважених осіб, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.

9. Під час формування розмірів плати за здійснення заходів державного контролю витрати групуються відповідно до методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності.

До складу зазначеного розміру плати включають:

прямі витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю (далі - прямі витрати на оплату праці);

прямі матеріальні витрати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням заходів державного контролю (далі - прямі матеріальні витрати);

інші прямі витрати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням заходів державного контролю (далі - інші прямі витрати);

постійні витрати, які розподіляються між об'єктами витрат з використанням розподілу видатків (далі - постійні витрати).

10. Розмір плати за здійснення заходів державного контролю визначається за такими формулами:

1) визначення розміру плати за здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, здійснюється за такими формулами окремо для виду вантажу (об'єкта контролю/партії):

РПКван = В + Л,

де РПКван - вартість здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї;

В - вартість здійснення заходу державного контролю;

Л - вартість проведення простих досліджень (випробувань);

В = Пзп + Пм + Пінв + Пв,

де Пзп - прямі витрати на оплату праці;

Пм - прямі матеріальні витрати;

Пінв - інші прямі витрати;

Пв - постійні витрати;

Пзп = Взп ґ Ч,

де Взп - витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю, за одну хвилину;

Ч - час здійснення заходу державного контролю;

Пм = Вк,

де Вк - вартість канцелярських товарів;

Пінв = Впод,

де Впод - витрати на сплату податків та інших платежів, які є обов'язковими згідно із законом, нарахованих під час оплати праці;

Пв = КОМ + ТОП + Від + ЕОВ,

де КОМ - витрати на комунальні послуги та енергоносії;

ТОП - витрати на технологічне та технічне обслуговування приладів, обладнання;

Від - видатки на службові відрядження;

ЕОВ - експлуатаційно-ремонтні витрати приладів, обладнання, приміщень та орендна плата;

2) розмір плати за здійснення передзабійного (післязабійного) огляду визначається окремо для кожної тварини:

РПКпот = В + Л,

де РПКпот - вартість здійснення передзабійного (післязабійного) огляду;

В - вартість здійснення заходу державного контролю;

Л - вартість проведення простих досліджень (випробувань).

У разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри про наявність невідповідності під час здійснення передзабійного (післязабійного) огляду розмір плати визначається за такою формулою:

Поппо = РПКпот + Злаб,

де Поппо - витрати у разі виникнення обґрунтованої підозри під час здійснення передзабійного (післязабійного) огляду на невідповідність;

Злаб - витрати на заходи для визначення обґрунтованої підозри або виявлення невідповідності та лабораторні дослідження в рамках державного контролю, що здійснюються в уповноважених лабораторіях:

Злаб = Вд + Влаб,

Вд = Тз + Втран.,

Тз = Взп х Ч,

Втран. = Кпал х В1лп + Вє,

де Вд - витрати на встановлення остаточного діагнозу (відбір зразків, транспортування зразків до лабораторії);

Влаб - витрати на проведення лабораторних досліджень (на наявність інфекційних захворювань, встановлення залишків та інших забруднюючих речовин, відповідність мікробіологічним критеріям), що дорівнюють собівартості;

Тз - витрати на відбір зразків;

Взп - витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю, за одну хвилину;

Ч - час здійснення заходу державного контролю;

Втран - транспортні витрати;

Кпал - витрати пального (у літрах);

В1лп - вартість 1 літра пального (у гривнях);

Вє - експлуатаційні витрати транспортного засобу;

3) розмір плати за здійснення позапланових заходів державного контролю визначається за такою формулою:

РПКпзк = В + Л,

де РПКпзк - вартість здійснення позапланових заходів державного контролю;

В - вартість здійснення заходу державного контролю;

Л - вартість проведення простих досліджень (випробувань);

В = Пзп + Пм + Пінв + Пв,

де Пзп - прямі витрати на оплату праці;

Пм - прямі матеріальні витрати;

Пінв - інші прямі витрати;

Пв - постійні витрати;

Пзп = Взп х Ч,

де Взп - витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю, за одну хвилину;

Ч - час здійснення заходу державного контролю;

Пм = Вк,

де Вк - вартість канцелярських товарів;

Пінв = Впод,

де Впод - витрати на сплату податків та інших платежів, які є обов'язковими згідно із законом, нарахованих під час оплати праці;

Пв = КОМ + ТОП + Від + ЕОВ,

де КОМ - витрати на комунальні послуги та енергоносії;

ТОП - витрати на технологічне та технічне обслуговування приладів, обладнання;

Від - видатки на службові відрядження;

ЕОВ - експлуатаційно-ремонтні витрати приладів, обладнання, приміщень та орендна плата.

11. Індекс зміни вартості однієї із складових витрат визначається за такою формулою:

  

,

де Із - індекс зміни вартості;

Вен - нова вартість однієї із складових;

Вс - вартість одиниці складової, врахована під час формування розмірів плати, які потребують коригування.

12. Скоригована вартість складової визначається за такою формулою:

Пс = П ґ Із,

де Пс - скоригована вартість однієї із складових;

П - вартість будь-якої складової, що зазнає змін;

Із - індекс зміни вартості.

____________

Опрос