Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.02.2019 № 141
действует с 01.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 141

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" (далі - бюджетні кошти).

2. Відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється шляхом реімбурсації лікарських засобів згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 135.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) реімбурсацію лікарських засобів суб'єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклали договори про реімбурсацію з НСЗУ (далі - суб'єкти господарювання);

2) оплату витрат, пов'язаних з технічним забезпеченням виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та реєстрації відпуску лікарських засобів через електронну систему охорони здоров'я.

5. Реімбурсація лікарських засобів здійснюється НСЗУ на підставі звітів про відпущені лікарські засоби, подані до НСЗУ в установленому законодавством порядку, на рахунки суб'єктів господарювання, зазначені у договорі про реімбурсацію лікарських засобів.

6. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення платежів здійснюються в установленому законодавством порядку. Органи Казначейства здійснюють реєстрацію бюджетних зобов'язань НСЗУ в межах річних планових показників, реєстрацію фінансових зобов'язань НСЗУ та оплату за договорами про реімбурсацію на підставі зведеного реєстру звітів, поданого НСЗУ до органів Казначейства за формою згідно з додатком. Інші підтвердні документи до органів Казначейства не подаються.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
звітів суб'єктів господарювання про лікарські засоби, відпущені за договорами про реімбурсацію лікарських засобів згідно з програмою "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" від  ____________ 20__ року
за _______________________________
(звітний період)

N

Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ

Найменування суб'єкта господарювання

Розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання

МФО банку

Номер звіту

Дата подання звіту

Сума оплати за звітом, гривень

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Голова НСЗУ

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Головний бухгалтер НСЗУ

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

____________

Опрос