Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере погребения и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) местными государственными администрациями

КМ Украины
Постановление КМ от 13.02.2019 № 96
действует с 19.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. N 96

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання, є:

забезпечення утримання місць поховань;

види діяльності, що провадяться суб'єктом господарювання у сфері поховання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання;

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері поховання проводяться місцевими держадміністраціями з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

7. У разі коли за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), але не менш як протягом останніх трьох років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього та незначного ступеня ризику, та протягом останніх п'яти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері поховання, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (01)

неналежна організація діяльності у сфері поховання;
недотримання вимог законодавства у сфері поховання

шкода, завдана здоров'ю людини

наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

надання послуг у сфері поховання неналежної якості;
безпідставна відмова в укладенні договору-замовлення про надання ритуальних послуг

моральна шкода, завдана замовнику ритуальних послуг

види діяльності, що провадяться суб'єктом господарювання у сфері поховання
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання
наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

недотримання вимог стандартів, інших нормативних документів у сфері поховання під час виготовлення намогильних споруд та склепів, облаштування місць поховань на кладовищі

майнова шкода, завдана замовнику ритуальних послуг

види діяльності, що провадяться суб'єктом господарювання у сфері поховання
наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

4. Навколишнє природне середовище (04)

наявність випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха на об'єктах сфери поховання

шкода навколишньому природному середовищу

забезпечення утримання місць поховань
наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

5. Інші суспільні інтереси (06)

незабезпечення рівних умов для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
незабезпечення конфіденційності інформації про померлого;
незабезпечення наочної інформації громадянам суб'єктом господарювання у сфері поховання щодо вимог до порядку оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого

створення умов для суспільної непокори;
непоінформованість населення щодо дотримання законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб'єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності

наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв*

Кількість балів

1. Забезпечення утримання місць поховань

недотримання вимог до розміщення та облаштування місця поховання:

 

кладовище

41

крематорій

35

колумбарій

10

недотримання вимог щодо:

 

експлуатації кладовищ, інших місць поховань,

21

реєстрації поховань,

20

обліку намогильних споруд на місці поховань

10

недотримання вимог законодавства щодо утримання та охорони місць поховань

10

2. Види діяльності, що провадяться суб'єктом господарювання у сфері поховання:

копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили);

20

кремація тіл померлих;

20

монтаж та демонтаж намогильної споруди під час організації підпоховання в існуючу могилу;

10

поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, в землю;

10

замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу

5

3. Наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері поховання за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю) та проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику

10

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері поховання за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю)

5

відсутність порушень вимог законодавства у сфері поховання за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю), а також протягом періоду часу від дати проведення такого заходу до дати проведеного поточного планового заходу державного нагляду (контролю)

0

4. Наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання протягом п'яти років

10

настання негативних наслідків внаслідок порушень вимог законодавства у сфері поховання, виявлених за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю), протягом двох років

30

відсутність негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання

0

____________
* Якщо суб'єкт господарювання можна одночасно віднести до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

____________

Опрос