Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам координации интегрированного управления границами

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 30.01.2019 № 83
редакция действует с 06.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 83

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 лютого 2020 року N 151

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова міжвідомчої робочої групи

Голова Державної прикордонної служби, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Голова Державної митної служби, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Держприкордонслужби, секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра фінансів

Голова Держпродспоживслужби

Заступник Командувача Повітряних Сил Збройних Сил

Заступник Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови Державної міграційної служби

Заступник командувача Національної гвардії

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Начальник управління взаємодії з Державною прикордонною службою МВС

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Члени Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом (за згодою)

Члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

Представники міжнародних організацій та установ (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 151)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами

1. Міжвідомча робоча група з питань координації інтегрованого управління кордонами (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції міжвідомчої робочої групи;

2) підготовка з урахуванням міжнародних стандартів пропозицій щодо:

формування державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами та порядку здійснення заходів щодо її реалізації;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань у сфері інтегрованого управління кордонами;

підвищення ефективності діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами з питань, що належать до її компетенції;

3) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності заходів і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) проводить аналіз звітів про стан виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з реалізації концептуальних і планувальних документів з питань інтегрованого управління кордонами;

4) за результатами проведеного аналізу бере участь у розробленні:

проекту стратегії інтегрованого управління кордонами, якою визначатимуться стан справ, коло суб'єктів, основні напрями та завдання щодо міжвідомчого та міжнародного співробітництва в реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами, а також перелік показників проведення моніторингу та оцінки їх успішності;

проекту плану заходів з реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами, який передбачатиме проведення заходів з облаштування державного кордону;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції (рекомендації) щодо удосконалення порядку здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами;

6) інформує громадськість про стан здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за згодою), а також народних депутатів України (за згодою);

3) утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань;

4) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж два рази на рік.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи та комунікаційну підтримку з її членами забезпечує її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Питання, що розглядаються на засіданнях міжвідомчої робочої групи, вносяться головою робочої групи та її членами.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш ніж половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та/або рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Адміністрація Держприкордонслужби.

____________

Опрос