Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в перечень видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям

КМ Украины
Постановление КМ от 30.01.2019 № 82
действует с 15.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 82

Київ

Про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2083; 2003 р., N 40, ст. 2095; 2004 р., N 21, ст. 1448, N 51, ст. 3347; 2013 р., N 87, ст. 3217), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. N 1131, зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

1. У розділі "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, установок для розчищення водних об'єктів та установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.".

2. У розділі "Охорона і раціональне використання земель":

пункти 26, 29, 31, 33 і 35 викласти в такій редакції:

"26. Здійснення заходів щодо упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших не придатних для розорювання угідь.";

"29. Заходи, пов'язані з відтворенням лісів, створенням нових та реконструкцією існуючих полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об'єктів.";

"31. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.";

"33. Розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами.";

"35. Відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і відновлення сіножатей та пасовищ.".

3. У розділі "Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів":

1) доповнити розділ пунктом 461 такого змісту:

"461. Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам.";

2) у пункті 47 слова "міст і сіл" замінити словами "населених пунктів".

4. У розділі "Збереження природно-заповідного фонду":

доповнити розділ пунктами 571, 591, 621 і 661 такого змісту:

"571. Капітальний, поточний ремонт будівель (приміщень) установ природно-заповідного фонду.";

"591. Заходи щодо охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду та боротьби з браконьєрством (забезпечення працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України форменим одягом (крім установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства), відомчою зброєю та спеціальними засобами).";

"621. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду.";

"661. Ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду.".

5. У пункті 68 розділу "Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів" після слів "відходів виробництва" доповнити словами ", відходів розчищення зелених насаджень".

6. У розділі "Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища":

1) пункти 83 і 84 викласти в такій редакції:

83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і його територіальних органів.

84. Забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного спрямування та участь у заходах як сторони міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод, у тому числі сплата членських внесків.";

2) доповнити розділ пунктом 841 такого змісту:

"841. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.".

____________

Опрос