Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.01.2019 № 80
редакция действует с 08.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. N 80

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2019 року N 478
,
від 26 червня 2019 року N 542
,
від 5 липня 2019 року N 570
,
від 14 серпня 2019 року N 701
,
від 27 листопада 2019 року N 965
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
від 6 травня 2020 року N 344

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

(У тексті Порядку слово "Міненерговугілля" в усіх відмінках замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 965)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекоенерго.

Одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - вугледобувні підприємства), а також державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів", що згідно з його статутом здійснює функції оперативно-розпорядчого замовника з нового будівництва шахт, підприємств у добувній та інших галузях промисловості, їх реконструкції, розширення та технічного переоснащення.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство або державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів", якщо вони визнані в установленому порядку банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство чи які перебувають у стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств та державного підприємства "Дирекція по будівництву об'єктів", щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам та державному підприємству "Дирекція по будівництву об'єктів" на безповоротній основі.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

3. Метою бюджетної програми є задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкта незавершеного будівництва шахти N 10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) повернення до державного бюджету коштів, виділених Мінекоенерго для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. N 570)

2) забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати;

3) здійснення у 2019 р. заходів з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у сумі 383613,6 тис. гривень;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 478,
від 26.06.2019 р. N 542
,
від 04.12.2019 р. N 1065)

4) оплату видатків за договорами постачання електричної енергії;

(пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. N 570
,
підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 701)

5) підтримку в безпечному та безаварійному стані шахти N 10 "Нововолинська" (оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта у безаварійному стані; оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта у безаварійному стані; охорона об'єкта будівництва, пов'язана з його утриманням у безпечному стані; експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утриманням об'єкта у безаварійному стані; оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво) у сумі до 73700 тис. гривень у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти N 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля".

Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374) і від 8 вересня 1997 р. N 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320).

(пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

5. Заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств затверджуються Мінекоенерго.

6. Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, без урахування штрафів і пені здійснюється відповідно до інвентаризації, що проводиться вугледобувними підприємствами, результати якої подаються Мінекоенерго, яке:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Якщо сума виділених бюджетних коштів є меншою, ніж обсяг заборгованості із заробітної плати працівникам та обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, Мінекоенерго розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами пропорційно визначеній заборгованості у тих періодах, в яких є заборгованість працівникам.

7. З метою визначення обсягу бюджетних коштів, необхідного для часткового покриття витрат, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Мінекоенерго методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, які спрямовані на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат товарної вугільної продукції, і подають їх на розгляд Мінекоенерго в установленому ним порядку.

8. Мінекоенерго:

1) розподіляє та затверджує в установленому порядку обсяги бюджетних коштів між вугледобувними підприємствами, якщо вартість товарної вугільної продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості, з урахуванням того, що вони не можуть перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства;

2) затверджує для кожного вугледобувного підприємства окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Мінекоенерго порядку, а саме:

обсяг видобутку рядового вугілля;

обсяг, вартість та витрати із собівартості товарної вугільної продукції.

Затверджений обсяг видобутку рядового вугілля та товарної вугільної продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв'язку з техногенними аваріями із зупинкою виробництва не менш як на п'ять робочих днів;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв'язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, щомісячні показники, а саме:

прогнозовану вартість товарної вугільної продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених Мінекоенерго.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю товарної вугільної продукції.

9. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi - річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi - загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.

10. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:

R1,2,3 = P х Z1,2,3,

де Z1,2,3 - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, тис. гривень.

11. Затверджений Мінекоенерго відповідно до підпункту 1 пункту 8 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

за умови, що вугледобувне підприємство отримало позитивний результат наростаючим підсумком від виробництва товарної вугільної продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі перевищення обсягу прогнозованих збитків від виробництва готової товарної вугільної продукції за результатами діяльності вугледобувного підприємства, крім вугледобувних підприємств, що видобувають вугілля на пластах крутого падіння, наростаючим підсумком за звітний квартал, шляхом зменшення виділення бюджетних коштів на 0,1 відсотка за кожний відсоток перевищення у наступних трьох місяцях за місяцем подання звітності.

У наступних кварталах державна підтримка вугледобувним підприємствам може бути відновлена до запланованих обсягів за умови неперевищення наростаючим підсумком показника збитків від виробництва товарної вугільної продукції;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації або на ліквідацію.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти Мінекоенерго здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів та соціальну підтримку працівників, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за програмою "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств".

(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

Коригування обсягу бюджетних коштів не здійснюється, якщо план виробництва товарної вугільної продукції не виконано з об'єктивних причин, зокрема у зв'язку із зупинкою виробництва не менш як на п'ять робочих днів.

12. Мінекоенерго:

перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам та державному підприємству "Дирекція по будівництву об'єктів" на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях;

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

подає не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами та державним підприємством "Дирекція по будівництву об'єктів";

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 344)

складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вугледобувних підприємств.

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос