Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам воинского учета

КМ Украины
Постановление КМ от 06.02.2019 № 74
действует с 14.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р. N 74

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про військові комісаріати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 389 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 42, ст. 1503; 2015 р., N 46, ст. 1487):

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Завданням військових комісаріатів відповідно до покладених обов'язків є керівництво військовим обліком призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ), проведення призову громадян на військову службу в мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів із числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.";

2) пункт 9 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"наповнення та уточнення бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних (далі - Реєстр);

здійснення контролю за достовірністю облікових даних Реєстру;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

3) абзац одинадцятий пункту 15 після слів "та на підприємствах" доповнити словами "(крім СБУ)".

2. У Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 171 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 812, N 36, ст. 1085):

1) підпункт 6 пункту 5 після слів "відношення особи до" доповнити словом "виконання";

2) підпункт 6 пункту 8 викласти в такій редакції:

"6) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов'язаного - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного; для військовослужбовця - посвідчення особи військовослужбовця;";

3) у пункті 9:

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) Міноборони - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (стосовно військовослужбовців Збройних Сил), військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки);";

доповнити пункт підпунктом 10 такого змісту:

"10) Служба зовнішньої розвідки - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (у разі перебування військовозобов'язаного на персонально-якісному обліку в Службі зовнішньої розвідки).".

3. У Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 99, ст. 3230):

1) у пункті 1 слова "виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад" замінити словами "виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад";

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Для забезпечення військового обліку створюється Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних - автоматизована інформаційна телекомунікаційна система, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних (призовників).";

3) у пункті 7 слово "дані" замінити словом "ознаки";

4) у пункті 8 слова "за погодженням з Міноборони" виключити;

5) у пункті 10:

абзац перший після слів "військового обліку" доповнити словами "(Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних)";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

від 501 до 2000 призовників і військовозобов'язаних - одна особа; від 2001 до 4000 призовників і військовозобов'язаних - дві особи; від 4001 до 7000 призовників і військовозобов'язаних - три особи; кожні наступні від 1 до 3000 призовників і військовозобов'язаних - по одній особі додатково.";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій.";

6) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Державні органи, підприємства, установи та організації (крім СБУ) в семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення військового обліку.";

7) абзац третій пункту 16 після слова "посвідчення" доповнити словом "військовозобов'язаного";

8) в абзаці першому пункту 17 цифри "18" замінити цифрами "17";

9) у пункті 18:

в абзаці другому слова "мирний та воєнний" замінити словами "мирний або воєнний";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.";

10) у пункті 24:

в абзаці четвертому слово "працівників" замінити словом "призовників";

у першому реченні абзацу дванадцятого слово "проведенням" замінити словом "проведення";

11) абзац перший пункту 25 після слів "військовий комісаріат" доповнити словами ", який організовує та веде військовий облік призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

12) абзац перший пункту 31 після слів "шляхом подвірного обходу" доповнити словами "відповідно до графіка звіряння, затвердженого рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";

13) абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

"33. У разі отримання розпорядження районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, визначення призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:";

14) пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком більш як три місяці.";

15) у пункті 37:

в абзаці п'ятому слово "первинного" замінити словом "персонального";

абзац восьмий після слів "місця роботи і посади та надсилання" доповнити словами "(у разі наявності)";

абзац дев'ятий після слів "до призовних дільниць" доповнити словами "(у разі їх наявності)";

в абзаці десятому слова "картками первинного обліку" замінити словами "обліковими даними";

в абзаці дванадцятому слово "проведенням" замінити словом "проведення";

16) абзац дев'ятий пункту 40 після слів "фактично проживає військовозобов'язаний" доповнити словами "із числа внутрішньо переміщених осіб";

17) у пункті 41:

абзац третій викласти в такій редакції:

"профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) - у підрозділі "склад";";

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації - найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому офіцер запасу перебуває на військовому обліку;

найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання - найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає офіцер запасу із числа внутрішньо переміщених осіб;

перебування на спеціальному обліку - номер переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для офіцерів запасу, які мають мобілізаційні розпорядження, - номер команди.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим;

18) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Військовозобов'язані протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку, до відповідного районного (міського) військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. На підставі відмітки військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) у військово-обліковому документі про виключення військовозобов'язаного з військового обліку в його особовій картці робиться відмітка "Виключений з військового обліку за віком".

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі та тимчасово не працюють, особисто прибувають до відповідного районного (міського) військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку.";

19) абзац третій пункту 45 після слів "про зміну облікових даних" доповнити словами "(у разі наявності)";

20) у пункті 46:

абзац перший після слова "розпорядженням" доповнити словом "голови", а після слова "або" - словом "рішення";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах інших регіонів, здійснюється шляхом надсилання до таких військових комісаріатів двох примірників копій особових карток П-2 або особистих карток державних службовців (розділи, в яких зазначено їх військово-облікові ознаки), а також копій військово-облікових документів. Після здійснення звіряння з обліковими даними військового комісаріату один примірник копії особової картки П-2 або особистої картки державного службовця повертається до підприємства з відміткою військового комісаріату "звірено ___ ____________ 20__ року", підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою.";

21) у пункті 47:

абзац перший викласти в такій редакції:

"47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов'язані:";

абзац другий після слів "у визначені ним строки" доповнити словами "та копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного районного (міського) військового комісаріату";

22) у пункті 50 слова "Навчальні заклади" замінити словами "Заклади освіти";

23) пункт 51 доповнити абзацом такого змісту:

"Генеральний штаб Збройних Сил проводить щороку до 1 березня аналіз стану військового обліку в Збройних Силах та за його результатами видає відповідний наказ.";

24) пункт 53 викласти в такій редакції:

"53. Місцеві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення зобов'язані:

повідомляти щомісяця до 5 числа районні (міські) військові комісаріати про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих (ліквідованих) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (у разі наявності) (додаток 6);

видавати щороку до 1 лютого розпорядження голів обласних, районних держадміністрацій, міських голів міст обласного значення про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі інформації обласних, районних (міських) військових комісаріатів про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік, пропозицій щодо проведення перевірок стану військового обліку та звірок облікових даних на наступний рік.

Розпорядженнями голів облдержадміністрацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та затверджуються плани проведення перевірок стану військового обліку. Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 10 лютого до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, доводяться до відома райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обласних військових комісаріатів.

Розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, затверджуються плани проведення перевірок районними (міськими) військовими комісаріатами стану військового обліку, плани звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ та організацій на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів. Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 20 січня до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, міст районного значення, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою, а відповідні розпорядження міських голів міст обласного значення - до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою.";

25) пункт 54 викласти в такій редакції:

"54. Командування Сухопутних військ Збройних Сил на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку органами військового управління та обласними військовими комісаріатами за минулий рік затверджують щороку до 10 лютого накази про стан військового обліку в органах військового управління та обласних військових комісаріатах за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також щодо поліпшення стану ведення військового обліку в органах військового управління та обласних військових комісаріатах. Витяги з наказів надсилаються до 20 лютого до Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома оперативних командувань.";

26) у пункті 56:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"організовують оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;";

в абзаці сьомому цифри "15" замінити цифрою "1";

абзац восьмий після слів "та організаціях" доповнити словами "(крім СБУ)";

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

"виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відповідно до покладених обов'язків.

Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться районними (міськими) військовими комісаріатами шляхом обліку персональних та службових даних призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим;

27) доповнити Порядок пунктом 561 такого змісту:

"561. Обласні військові комісаріати здійснюють:

постійну взаємодію з облдержадміністраціями щодо організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

керівництво військовим обліком призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ);

контроль та аналіз стану військово-облікової роботи в підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатах, методичне супроводження заходів з військового обліку призовників і військовозобов'язаних та видання щороку наказів щодо стану військового обліку;

інформування щороку до 20 січня відповідних облдержадміністрацій та надання пропозицій щодо поліпшення стану військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

проведення архівної роботи з питань проходження громадянами військової служби та надання інформації відповідно до вимог законодавства;

забезпечення взаємодії щодо ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відповідно до покладених обов'язків.

На підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних районними (міськими) військовими комісаріатами за минулий рік військові комісари обласних військових комісаріатів затверджують щороку до 25 січня накази про стан військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо поліпшення стану ведення військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах. Витяги з наказів до 1 лютого надсилаються до оперативних командувань.";

28) абзац п'ятий пункту 58 виключити;

29) пункт 59 доповнити абзацом такого змісту:

"за зверненням районних (міських) військових комісаріатів здійснюють інформування щодо наявності судимості або перебування під слідством призовників і військовозобов'язаних, які приймаються на військову службу за контрактом. ";

30) пункт 60 викласти в такій редакції:

"60. Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані, про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, смерті призовників і військовозобов'язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб (додаток 19).";

31) доповнити Порядок пунктами 651 і 652 такого змісту:

"651. Територіальні органи Держстату надають щороку до 1 грудня відповідним районним (міським) військовим комісаріатам інформацію про державні органи, підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідного району (міста).

652. Територіальні органи ДМС надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів та органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб віком від 17 до 60 років, які отримали громадянство України (додаток 18).";

32) пункт 73 викласти в такій редакції:

"73. Штаби оперативних командувань щороку до 1 березня затверджують плани перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ), який доводиться до відома відповідних керівників. Копії наказів надсилаються до 10 березня до Генерального штабу Збройних Сил.

Програма перевірки доводиться штабами оперативних командувань до відома державних органів, підприємств, установ та організацій не пізніше ніж за десять днів до її початку (додаток 27).";

33) абзац перший пункту 74 після слів "території України" доповнити словами "(крім СБУ)";

34) у пункті 76:

перше речення абзацу першого після слів "території України" доповнити словами "(крім СБУ)";

абзац другий після слова "комісаріатів" доповнити словами "(крім СБУ)";

35) абзац перший пункту 77 після слова "території" доповнити словами "(крім СБУ)";

36) перше речення пункту 78 після слів "міськими радами планів" доповнити словом "щороку";

37) перше речення пункту 81 викласти в такій редакції:

"81. Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами відповідно до планів, затверджених розпорядженнями голів райдержадміністрацій або рішеннями виконавчих органів міських рад, проводять перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";

38) пункт 82 викласти в такій редакції:

"82. Головами комісій з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня - заступник голови облдержадміністрації;

комісії районного рівня - заступник голови райдержадміністрації;

комісії міського рівня - заступник міського голови (у мм. Києві, Севастополі - заступник голови Київської, Севастопольської міськдержадміністрації відповідно).

До складу комісій включаються в обов'язковому порядку представники:

обласних, районних (міських) військових комісаріатів;

мобілізаційних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів з питань мобілізаційної роботи міських рад;

органів (підрозділів) поліції;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань охорони здоров'я;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань освіти та науки;

підприємств, установ і організацій інших галузей економіки за згодою.

Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, вручається підписаний відповідним керівником та завірений печаткою припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план його роботи.";

39) у пункті 83 слово "посвідчень" замінити словами "документів, що засвідчують особу";

40) пункт 85 викласти в такій редакції:

"85. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків зазначені керівники інформують у визначені в акті (журналі обліку результатів перевірки та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів) строки керівника органу, який проводив перевірку.";

41) у тексті Порядку:

слова "навчальний заклад" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "кадровий підрозділ" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "служби персоналу" у відповідному відмінку і числі;

слова "Виконавчий комітет", "виконавчий комітет" у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "Виконавчий орган", "виконавчий орган" у відповідному відмінку і числі;

слово "десятиденний", крім пункту 68, замінити словом "чотирнадцятиденний";

42) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

абзац другий пункту 1 після слова "комісаріатах" доповнити словами "(військовозобов'язані СБУ - у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ)";

абзаци третій, сьомий та дев'ятий пункту 1 та пункт 3 після слова "комісаріат" у всіх відмінках і формах числа доповнити словами "(орган СБУ)" у відповідному відмінку і числі;

у додатках 3 і 7 слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого органу";

додаток 19 викласти в такій редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і військовозобов'язаних, а також зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" повідомляємо про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних:

Порядковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку

Адреса місця проживання

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Зміни, які відбулися

Дата і номер актового запису про зміну цивільного стану

         ___________________________________
                      (найменування посади керівника органу
                          реєстрації актів цивільного стану)

_______________
            (підпис)

__________________________
                 (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20 __ р.

М. П.

____________
* Стосовно призовників зазначається - "призовник".";

у додатку 23 слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого органу";

у додатку 24 слова "найменування посади керівника" замінити словами "найменування посади військового комісара районного (міського) військового комісаріату, керівника";

у додатку 25 слова "Кадрові підрозділи" замінити словами "Служби персоналу";

у додатку 27:

в останньому абзаці пункту 5 слова і цифри "картотека карток П2 (П2ДС)" замінити словами і цифрою "картотека карток П2 (особових карток державних службовців)";

абзац третій пункту 6 після слова "(відрахування)" доповнити словом "поновлення";

у тексті додатка:

слова "кадровий підрозділ" у всіх відмінках замінити словами "служба персоналу" у відповідному відмінку;

слова "виконавчий комітет" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "виконавчий орган" у відповідному відмінку і числі;

у додатку 29 слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого органу".

____________

Опрос