Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 06.02.2019 № 73

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р. N 73

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. N 2061 "Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2238; 2011 р., N 101, ст. 3710; 2013 р., N 83, ст. 3084):

1) у назві та тексті постанови слова "спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю" в усіх формах числа замінити словами "заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" у відповідному числі;

2) Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

Загальна частина

1. Це Положення визначає основні засади діяльності закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання усіх типів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (далі - заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю) є закладом освіти, який забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд. Учні (студенти) поєднують навчально-тренувальний процес із здобуттям відповідної освіти.

Заклад спеціалізованої освіти відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" є закладом фізичної культури і спорту.

Безперервний інтегрований освітній процес у закладі спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється на кількох або всіх рівнях освіти:

повної загальної середньої;

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої;

вищої.

Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю, що реалізує освітні програми на кількох рівнях освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Статус, організаційно-правова форма, тип закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу.

2. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, інтернати з частковим або повним утриманням здобувачів освіти, у тому числі за рахунок засновника.

3. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю, які діють одночасно на кількох рівнях освіти, можуть утворювати структурні підрозділи закладу: школу-інтернат, ліцей-інтернат спортивного профілю, коледж, які забезпечують виконання освітніх програм з видів спорту одночасно із здобуттям освіти відповідних рівнів.

Основними структурними підрозділами закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю можуть бути навчальна, навчально-спортивна, методична частини, виховна, медична, господарська частини, предметні комісії, факультети, кафедри, класи, спортивні відділення, навчально-спортивні бази, спортивні споруди (спортивні комплекси тощо), спортивно-оздоровчий табір, бібліотеки, інші підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності закладу.

4. Основою діяльності закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є безперервний навчально-тренувальний процес протягом року, який здійснюється на основі сучасної методики тренування із застосуванням технічних засобів і відновлювальних заходів на базі освоєння тренувальних і змагальних навантажень.

5. Утворення, реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюються в установленому законодавством порядку.

6. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань відповідно до компетенції, визначеної Законами України "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт", спеціальними законами, установчими документами.

7. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю діє на підставі установчих документів, що розробляються відповідно до цього Положення, інших нормативно-правових актів та затверджуються його засновником відповідно до законодавства.

Реєстрація та внесення змін до установчих документів закладу здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

Засновником закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов'язків засновника.

Закладу освіти надається статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання за рішенням Мінмолодьспорту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8. Випускники закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю отримують відповідний документ про освіту.

9. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснює багаторічну спеціалізовану підготовку спортсменів з відповідних видів спорту, забезпечує організацію та проведення навчально-тренувальних занять, проведення навчально-тренувального процесу в умовах спортивно-оздоровчого табору, проводить спортивні заходи (навчально-тренувальні збори, спортивні змагання), бере участь у таких заходах, відряджає для участі у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, спортивних змаганнях) згідно з календарним планом спортивних заходів, затвердженим керівником закладу.

10. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю може проводити навчально-тренувальний процес та провадити спортивну діяльність на власній та/або орендованій навчально-спортивній базі, спортивних спорудах (спортивних комплексах тощо), у стаціонарних та/або тимчасових спортивно-оздоровчих таборах, користуватися іншими спортивними спорудами на договірній основі, а також спортивним обладнанням, інвентарем.

11. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю є юридичною особою, має бланк, печатку, штамп із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та установах банку.

12. Основними завданнями закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є:

пошук, відбір спортивно обдарованих дітей і молоді;

забезпечення, організація та проведення інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у спортивних змаганнях різного рівня;

створення учням (студентам) сприятливих умов для поєднання інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу та спортивної роботи з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії тощо;

підготовка спортсменів з олімпійських видів спорту, які здатні успішно брати участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях різного рівня;

запровадження системи безперервної та ступеневої освіти на різних рівнях освіти для перспективних і висококваліфікованих спортсменів;

проведення профорієнтаційної роботи з молоддю.

Типи та структура закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю

13. Закладами спеціалізованої освіти спортивного профілю можуть бути:

школа-інтернат спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти I - III або II - III ступенів спортивного профілю із специфічними умовами навчання або структурний підрозділ коледжу спортивного профілю, професійного коледжу спортивного профілю, який забезпечує здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну підготовку;

ліцей-інтернат спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти II - III ступенів спортивного профілю із специфічними умовами навчання, який забезпечує здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну підготовку;

професійний коледж (коледж) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю (заклад із специфічними умовами навчання), який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступеня молодшого спеціаліста. Професійний коледж спортивного профілю має право відповідно до ліцензії забезпечувати здобуття загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти і поглиблену спортивну підготовку;

коледж спортивного профілю - заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, і поглиблену спортивну підготовку.

Коледж спортивного профілю має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти.

14. Спортивні відділення закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю можуть бути базовими для комплектування і підготовки національних збірних команд України з видів спорту різних вікових категорій до участі у міжнародних змаганнях. На весь період підготовки збірних команд до зазначених спортивних відділень відряджаються спортсмени з інших закладів фізичної культури і спорту.

Відрядження таких спортсменів до базових закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється за рахунок організацій, які їх відряджають.

15. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю для провадження своєї статутної діяльності можуть на договірних засадах об'єднуватися з іншими юридичними особами, утворюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-спортивні та інші об'єднання, кожен з учасників яких зберігає статус юридичної особи.

Порядок комплектування учнівського та студентського складу закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю

16. Прийом на навчання до закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється на конкурсній основі з числа осіб, які виявили здібності в спорті, пройшли попередню підготовку в закладах фізичної культури і спорту та позашкільної освіти, і кваліфікованих спортсменів, які здатні поповнити збірні команди України з видів спорту.

17. Порядок зарахування до основного та змінного складу, відрахування та переведення учнів (студентів) до державного та комунального закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю затверджується Мінмолодьспортом.

18. Для забезпечення пошуку, відбору і прийому на навчання, профорієнтаційної роботи заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю може проводити навчально-тренувальні збори, вступні випробування (тестування), відбіркові спортивні змагання для спортсменів-кандидатів тривалістю залежно від специфіки виду спорту в межах загальної чисельності контингенту та затверджених асигнувань, відряджати вчителів з видів спорту (тренерів-викладачів) на спортивні змагання в межах України.

19. Загальна чисельність учнів (студентів) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю, їх розподіл за видами спорту та види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, установлюються засновником за погодженням з Мінмолодьспортом.

20. Наповнюваність навчальних класів у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю не може перевищувати 30 осіб.

Наповнюваність навчально-тренувальних груп та вимоги до спортивної підготовки для їх комплектування, норми тижневого навантаження навчально-тренувальної роботи для учнів (студентів) визначаються типовим навчальним планом з видів спорту, який затверджується Мінмолодьспортом.

Спеціалізація навчальних класів і навчально-тренувальних груп визначається закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю самостійно відповідно до затвердженої загальної чисельності учнів (студентів).

21. Невиконання учнями (студентами) вимог спортивної підготовленості, незасвоєння спортивної програми, систематичне порушення дисципліни, спортивного режиму, норм етики, правил внутрішнього розпорядку, а також наявність відхилення у стані здоров'я є підставою для відрахування із закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю за рішенням педагогічної ради закладу.

Організація освітнього, навчально-тренувального процесів та спортивної роботи

22. Освітню, виховну, навчально-тренувальну та спортивну діяльність заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю планує самостійно.

Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється за освітніми програмами, навчальними планами, індивідуальними навчальними планами. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю можуть мати освітню програму, розроблену для одного і кількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

Навчально-тренувальний процес, спортивна робота та підготовка спортсменів у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюються за типовим навчальним планом з видів спорту та відповідно до програм з видів спорту, розроблених всеукраїнськими спортивними федераціями з видів спорту та затверджених Мінмолодьспортом.

23. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за результатами навчання, структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, тривалість канікул, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладами спеціалізованої освіти спортивного профілю самостійно відповідно до затвердженої освітньої програми.

24. Навчально-тренувальний процес та спортивна робота є невід'ємними складовими роботи закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є: групові та індивідуальні навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, робота у спортивно-оздоровчих таборах, тренерська, інструкторська практика.

Основними формами спортивної роботи є участь учнів (студентів) у спортивних змаганнях різного рівня та суддівська практика.

У канікулярний період для забезпечення безперервності навчально-тренувальної та спортивної роботи, активного відпочинку учнів (студентів) організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі тощо, проводяться навчально-тренувальні збори, у тому числі за межами закладу, індивідуальні навчально-тренувальні заняття.

Під час проведення довготривалих навчально-тренувальних зборів за межами закладу до місць їх проведення в межах України можуть відряджатися вчителі з навчальних дисциплін та вихователі для забезпечення безперервності освітнього процесу.

25. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи є:

учні (студенти);

вчителі з видів спорту (тренери-викладачі);

психологи, медичні працівники, інші фахівці та працівники, які забезпечують організаційне та технічне супроводження підготовки учнів і студентів та їх участі у спортивних заходах;

директор та його заступники;

батьки учня (студента) або його законні представники.

26. Щоденна кількість навчально-тренувальних занять, їх тривалість, інші форми навчально-тренувальної роботи визначаються закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю самостійно відповідно до планів роботи, типового навчального плану з видів спорту, режиму роботи, розкладу освітніх занять (уроків) на тиждень, які складаються відповідно до санітарно-гігієнічних, лікарських і науково-педагогічних вимог та завдань спортивної підготовки.

27. Учні (студенти) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня відповідно до календарного плану спортивних заходів, який затверджується керівником закладу, у навчально-тренувальних зборах за рахунок асигнувань, передбачених на навчально-тренувальну та спортивну роботу.

Медичне обслуговування учнів (студентів) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю

28. З метою збереження здоров'я учнів (студентів) в умовах інтенсивної навчально-тренувальної та спортивної роботи медичні працівники закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю разом з територіальним лікарсько-фізкультурним диспансером здійснюють постійний медичний нагляд за станом їх здоров'я.

29. Для забезпечення медичного обслуговування учнів (студентів) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю, а також участі медичних працівників у відборі спортсменів для визначення стану їх функціональної підготовки, здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувального процесу, контролю за функціональним станом та фізичним розвитком учнів (студентів), здійснення лікувально-профілактичних і відновних заходів заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю може мати власний медико-відновний центр або медичну частину з необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним, лікувальним та медичним обладнанням, відновлювальним центром та штатом медичних працівників.

30. Медичне забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи у закладі спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених медичних обстежень, лікарсько-педагогічних спостережень, контролю за станом здоров'я учнів (студентів), організації раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних і системних заходів щодо відновлення функціонального стану організму спортсменів, перенесення ними значних фізичних навантажень та підвищення працездатності організму.

Управління закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю

31. Система управління закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю визначається Законом України "Про освіту", спеціальними законами, цим Положенням, установчими документами закладу.

Права і обов'язки засновника або уповноваженої ним особи щодо управління закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю визначаються відповідно до законодавства.

32. Безпосереднє управління діяльністю закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю державної або комунальної форми власності здійснюється керівником (директором), який призначається (звільняється) засновником у порядку, визначеному спеціальними законами та установчими документами закладу за погодженням з Мінмолодьспортом, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю відповідної галузі знань, мають стаж педагогічної роботи або роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.

Права і обов'язки, відповідальність керівника (директора) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначаються Законом України "Про освіту", спеціальними законами у сфері освіти та установчими документами закладу.

Керівник (директор) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю представляє заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України "Про освіту", спеціальними законами та установчими документами закладу.

33. Основним колегіальним органом управління закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є педагогічна (вчена) рада, яка утворюється у випадках і порядку, що передбачені спеціальними законами у сфері освіти залежно від типу закладу.

Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначаються законодавством та установчими документами закладу.

34. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є загальні збори (конференція) колективу закладу. Порядок обрання делегатів на загальні збори (конференцію) колективу закладу і прийняття рішень визначається установчими документами закладу.

Загальні збори (конференція) колективу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю:

обирають раду закладу, встановлюють її повноваження;

затверджують основні напрями діяльності закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю, обговорюють періодичні звіти керівника (директора) закладу;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

розглядають та схвалюють проект колективного договору.

35. Принцип колегіальності в управлінні закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється через раду закладу.

Рада закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про нагородження учнів (студентів), розглядає пропозиції, зауваження і скарги учасників освітнього, виховного, навчально-тренувального процесів, приймає відповідні рішення, заслуховує на своїх засіданнях основні питання організації освітнього, виховного, навчально-тренувального процесів тощо. Порядок виборів у раду закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначається установчими документами закладу.

36. У закладі спеціалізованої освіти спортивного профілю відповідно до установчих документів можуть утворюватися органи самоврядування працівників такого закладу, професійні спілки, органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та інші органи громадського самоврядування учасників освітнього та навчально-тренувального процесів, робочі та дорадчі органи: спортивно-методична рада, тренерська рада тощо, які мають повноваження, визначені законодавством та/або установчими документами закладу.

У закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю може утворюватись наглядова (піклувальна) рада. Наглядова (піклувальна) рада утворюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.

37. Штатна чисельність працівників закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначається в установленому порядку його засновником.

Штатний розпис державних і комунальних закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю затверджується керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів, затверджених Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю

38. Фінансово-господарська діяльність закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю провадиться відповідно до законодавства та установчих документів закладу.

39. Майно закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю належить йому на правах, визначених законодавством.

До майна закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю може належати нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, спортивні споруди (бази, комплекси, басейни, ігрові поля, спортивні зали, стадіони, майданчики, стайні тощо), спортивно-оздоровчі табори, комунікації, обладнання, транспортні засоби, у тому числі спеціальні, для навчально-тренувальної та спортивної роботи з урахуванням специфіки видів спорту, земельні ділянки та інші основні фонди та матеріальні цінності, необхідні йому для провадження установчої діяльності.

40. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю для провадження своєї основної діяльності має право придбавати та/або орендувати в установленому порядку необхідні приміщення, спортивні споруди, спортивне обладнання, інвентар, автотранспортні засоби, спеціальні транспортні засоби для супроводження і організації безпеки учнів (студентів) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю під час проведення та участі у спортивних заходах, у тому числі за кордоном, з урахуванням специфіки видів спорту, користуватись послугами підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, здавати в оренду власне майно.

Заклади спеціалізованої освіти можуть надавати платні послуги в порядку, визначеному законодавством.

Усі кошти, отримані від оренди нерухомого та рухомого майна державного чи комунального закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю, використовуються виключно на потреби такого закладу.

41. Порядок, умови та форми набуття закладами спеціалізованої освіти спортивного профілю прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

42. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних і комунальних закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю не підлягають вилученню, крім випадків, установлених законом. Об'єкти та майно державних і комунальних закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

43. Фінансування закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється за рахунок коштів відповідного державного або місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування.

Додатковими джерелами фінансування закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю можуть бути:

плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержані від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять до закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

44. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю самостійно використовує бюджетні кошти відповідно до кошторису, затвердженого в установленому порядку.

45. Учні (студенти) закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням за встановленими нормами, табельною парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем, отримують стипендії згідно із законодавством.

46. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю має право укладати з іншими закладами освіти, закладами фізичної культури і спорту, підприємствами, установами, організаціями договори про співробітництво та обміни спортивними делегаціями.

47. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю може мати власний валютний рахунок. Використання валютних надходжень регулюється законодавством.

48. Валютні та інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю для забезпечення його статутної діяльності відповідно до затвердженого кошторису та законодавства.

Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю

49. Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю має право встановлювати та здійснювати прямі зв'язки із закладами освіти та фізичної культури і спорту, установами, організаціями, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо на основі укладених відповідно до законодавства договорів про співпрацю.

50. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю, їх працівники, учні та студенти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.".

2. У підрозділі "Керівні працівники" розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2017 р., N 59, ст. 1799):

позицію

"Директор училища фізичної культури та олімпійського резерву

12 - 17"

замінити такою позицією:

"Директор закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

12 - 17".

3. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2017 р., N 4, ст. 151):

1) підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

"5) учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;";

2) у підпункті 1 пункту 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"особам, зазначеним у підпунктах 1 - 3 і 9 пункту 1 цього Порядку, а також учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання - за результатами навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти і закладах вищої освіти (наукових установах);";

в абзаці третьому слова "крім студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного" замінити словами "крім учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання", а слова "навчальних закладів" - словами "закладів освіти";

3) у пункті 6:

в абзаці другому слова "студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного" замінити словами "учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";

в абзаці третьому слова "(крім студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного), на навчання до вищого навчального закладу" замінити словами "(крім учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання), на навчання до закладів вищої освіти";

4) у назві розділу "Академічні стипендії учнів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), учнів училищ фізичної культури, слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів" слова "учнів училищ фізичної культури" замінити словами "учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";

5) пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації з урахуванням дії пунктів 15 і 16 цього Порядку.".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3107; 2016 р., N 26, ст. 1026):

1) абзац шостий підпункту 1 пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

"закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання згідно з додатком 5;";

2) додаток 5 до постанови викласти в такій редакції:

НОРМИ
харчування у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

Найменування продукту

Гранична денна норма на одну особу, грамів

Хліб житній

195

Хліб пшеничний

400

Борошно пшеничне

25

Крохмаль

2

Крупи, бобові, макаронні вироби

135

Картопля

360

Овочі свіжі, консервовані, зелень

500

Фрукти свіжі, консервовані
Цитрусові, ягоди

550

Соки натуральні, консервовані

220

Фрукти сушені

25

Кондитерські вироби

220

Цукор

75

Мед, медопродукти

30

Масло вершкове

30

Олія

30

Сало

6

Яйця, штук

1

Молоко, кисломолочні продукти

540

Сир кисломолочний

90

Сир твердий

70

Сметана

35

М'ясо, м'ясопродукти, птиця, субпродукти

490

Риба, рибопродукти та морепродукти

140

Кава, кава злакова, цикорій

5

Какао

4

Чай

0,5

Сіль, сіль йодована, спеції

10

Дріжджі

2

Спеції

0,08

Мінеральна вода

200

Хімічний склад

 

Білки

205

у тому числі тваринні

123

Жири

205

у тому числі рослинні

51

Вуглеводи

834

Енергоцінність, ккал

6001

".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1354 "Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3710; 2013 р., N 83 ст. 3084):

1) у постанові:

у назві та пункті 1 постанови слова "навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" замінити словами "закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Міністерству молоді та спорту розробити та в установленому порядку затвердити за погодженням з Міністерством фінансів типові штати закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання.";

2) у Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова "навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" замінити словами "закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";

у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"наявність ліцензії на освітню діяльність, виданої відповідно до законодавства;";

абзац третій виключити;

в абзаці сьомому слова "навчально-виховного і спортивно-тренувального" замінити словами "освітнього, виховного і навчально-тренувального";

в абзаці восьмому слова "спортивно-тренувальної діяльності" замінити словами "навчально-тренувальної та спортивної діяльності";

у тексті Порядку слова "спортивний заклад" і "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю" і "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі.

6. У пункті 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1477; 2018 р., N 59, ст. 2047):

1) у підпунктах 13 та 21 слова "спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю" замінити словами "закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";

2) у підпункті 16 після слів "статус спеціалізованої дитячо-юнацької" доповнити словом "спортивної", а слова "навчальним закладам - статус спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" замінити словами "закладам освіти - статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання".

7. У підпункті 3 пункту 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 155) слова "фізичної культури і спорту, інших галузях" замінити словами "інших галузях, заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання".

____________

Опрос