Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.01.2019 № 68
редакция действует с 02.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 68

Київ

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1101
,
від 30 вересня 2020 року N 897

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2018 р., N 16, ст. 545, N 22, ст. 733, N 54, ст. 1884) і від 30 травня 2018 р. N 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 46, ст. 1618, N 68, ст. 2285) зміни, що додаються.

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

починаючи з 1 січня 2019 р. відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року;

подання Міністерству соціальної політики щомісяця до 10 числа інформації про призначення та виплату відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час здійснення відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" керуватися Порядком, затвердженим цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

(У тексті Порядку слово "(усиновлювачі)" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року N 897)

1. Цим Порядком визначено механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

послуга з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" (далі - послуга "муніципальна няня") - послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років;

отримувач послуги "муніципальна няня" - батьки, опікуни дитини;

муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) / юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

3. Відшкодування вартості послуги "муніципальна няня" є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків, опікуну дитини до трьох років (далі - компенсація послуги "муніципальна няня") за здійснення догляду за дитиною протягом місяця.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

Призначення та виплата грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

4. Компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується отримувачу послуги "муніципальна няня" в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше від вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої отримувачем послуги "муніципальна няня".

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої отримувачем послуги "муніципальна няня".

(абзац другий пункту 4 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 30.09.2020 р. N 897 набирає чинності з
01.01.2021 р.)

Муніципальна няня, яка є фізичною особою - підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім'ї.

Муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

5. Право на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною нянею.

Компенсація послуги "муніципальна няня" надається отримувачам послуги "муніципальна няня" за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", за винятком отримувачів послуги "муніципальна няня", які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів послуги "муніципальна няня", у яких одночасно народилося троє і більше дітей.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

Компенсація послуги "муніципальна няня" надається у разі, коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю I або II групи.

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

Компенсація послуги "муніципальна няня" не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, отримувачам послуги "муніципальна няня", які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

6. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.

У договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги "муніципальна няня", місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб - підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

7. Для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" отримувач послуги "муніципальна няня" подає заяву та документи/відомості у паперовій та електронній формі, зазначені в пунктах 8 і 9 цього Порядку.

До 1 січня 2021 р. заява разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", приймається від отримувачів послуги "муніципальна няня" місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

З 1 січня 2021 р. заява разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", приймається від отримувачів послуги "муніципальна няня" місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв'язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

З 1 березня 2021 р. заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" (після формування електронної справи), у паперовій формі передаються відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

8. У паперовій формі отримувач послуги "муніципальна няня" подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги "муніципальна няня";

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги "муніципальна няня" відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2016 р., N 79, ст. 2636);

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

копію договору між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;

(абзац четвертий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої отримувачем послуги "муніципальна няня" (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. N 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. N 88, за місяць, в якому подано заяву.

(абзац п'ятий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

(абзац сьомий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

паспорта отримувача компенсації послуги "муніципальна няня" з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги "муніципальна няня";

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

трудової книжки отримувача послуги "муніципальна няня" та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб - підприємців);

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

9. В електронній формі отримувач послуги "муніципальна няня" подає такі документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги "муніципальна няня";

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги "муніципальна няня" відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2016 р., N 79, ст. 2636);

скановану копію договору між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня" (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. N 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. N 88, за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові дитини, прізвище, ім'я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);

сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

сканована копія трудової книжки отримувача послуги "муніципальна няня" та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб - підприємців);

сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги "муніципальна няня" або удосконалений електронний підпис. Відомості про прізвище, ім'я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги "муніципальна няня", реєстраційний номер платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) та дані паспорта громадянина України отримувача компенсації послуги "муніципальна няня" отримуються з кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

10. Факт народження дитини на території України у разі подання заяви в електронній формі підтверджується за інформацією з державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін'юстом.

Відомості про реєстрацію муніципальної няні та наявність відповідних видів економічної діяльності перевіряються шляхом електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін'юстом.

11. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

розглядають подані документи;

перевіряють факт реєстрації фізичної особи - підприємця/юридичної особи, яка надає послугу з догляду за дітьми, з якою укладено договір на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

протягом десяти робочих днів з дати надходження документів приймають рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги "муніципальна няня";

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" письмово або в електронній формі інформують отримувача послуги "муніципальна няня" про прийняте рішення.

Отримувачу послуги "муніципальна няня" може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" у разі подання неповного пакета документів, передбаченого пунктами 8 і 9 цього Порядку, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі.

Підставою для відмови в призначенні або для припинення виплати компенсації послуги "муніципальна няня" є також установлення факту порушення:

муніципальною нянею - вимог, передбачених абзацами третім і четвертим пункту 4 цього Порядку;

отримувачем послуги "муніципальна няня" - вимог, передбачених абзацами другим і третім пункту 5 цього Порядку.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

12. Компенсація послуги "муніципальна няня" призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.

У разі продовження строку дії цього договору виплата компенсації послуги "муніципальна няня" продовжується за заявою отримувача послуги "муніципальна няня" з місяця подання заяви.

(пункт 12 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Виплата компенсації послуги "муніципальна няня" здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги "муніципальна няня" документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".

13. Отримувач послуги "муніципальна няня":

до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу "муніципальна няня", подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня";

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги "муніципальна няня".

(абзац третій пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня", виплата компенсації послуги "муніципальна няня" припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня", виплата компенсації послуги "муніципальна няня" поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги "муніципальна няня".

14. Кошти компенсації послуги "муніципальна няня", не одержані отримувачем послуги "муніципальна няня" з вини органу, який її призначає та виплачує, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого у рік призначення виплати.

15. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги "муніципальна няня" перераховується місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без подання заяви отримувачем послуги "муніципальна няня", але з прийняттям відповідного рішення про перерахунок компенсації послуги "муніципальна няня, яке долучається до особової справи отримувача послуги "муніципальна няня".

16. Компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується отримувачу послуги "муніципальна няня" шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві отримувачем послуги "муніципальна няня", до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".

17. Виплата раніше призначеної компенсації послуги "муніципальна няня" припиняється, якщо отримувачем послуги "муніципальна няня" було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги "муніципальна няня", з підстав, визначених абзацами сьомим - дев'ятим пункту 11 цього Порядку, внаслідок чого було надміру виплачено кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення.

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 897)

У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги "муніципальна няня" отримувач послуги "муніципальна няня" повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання.

Для цього місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:

визначає обсяг надміру виплачених коштів і встановлює строки їх повернення, про що повідомляє отримувачу послуги "муніципальна няня";

у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги "муніципальна няня" у наступних періодах здійснює щомісячні відрахування на підставі прийнятих рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, яка підлягає виплаті.

Виплата компенсації послуги "муніципальна няня" може бути поновлена, якщо отримувач послуги "муніципальна няня" протягом місяця, наступного за місяцем припинення зазначеної виплати, повідомив місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати компенсації послуги "муніципальна няня", а саме подав достовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги "муніципальна няня" також припиняється:

у разі переїзду отримувача послуги "муніципальна няня" до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги "муніципальна няня" (розірвання договору, смерть отримувача послуг "муніципальна няня", дитини, припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу "муніципальна няня"), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

за заявою отримувача послуги "муніципальна няня" - з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

18. Компенсація послуги "муніципальна няня" здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати компенсації послуги "муніципальна няня", затверджується Кабінетом Міністрів України.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

19. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують і зберігають протягом п'яти років особові справи отримувачів компенсації "муніципальна няня".

20. Рішення місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" може бути оскаржене в судовому порядку.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

22. Компенсація послуги "муніципальна няня" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Одержання отримувачами послуги "муніципальна няня" інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги "муніципальна няня".

Компенсація послуги "муніципальна няня" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 і від 30 травня 2018 р. N 427

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. N 427 слова ", на умовах співфінансування з різних бюджетів" виключити.

____________

Опрос