Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по внедрению Национальной программы стажировки в центральных органах исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.01.2019 № 52
действует с 02.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 52

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

Відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" з метою активізації стажування громадян України з числа молоді в центральних органах виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно продовження реалізації до 31 грудня 2019 р. пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі - пілотний проект), що передбачає відбір на конкурсних засадах громадян України з числа молоді, підвищення ефективності проходження стажування, підготовку пропозицій за результатами проведення такого стажування стосовно вдосконалення законодавства щодо стажування громадян України з числа молоді.

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади, що додається.

3. Утворити Координаційний комітет Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі - Координаційний комітет) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України для забезпечення узгоджених дій центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України з формування та реалізації державної політики щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади у складі згідно з додатком.

4. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного комітету покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

5. Установити, що учасниками пілотного проекту є міністерства (крім Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони), Національне агентство з питань державної служби та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Інші центральні органи виконавчої влади, які не є учасниками пілотного проекту, можуть приєднатися до нього за рішенням керівника державної служби відповідного органу.

6. Центральним органам виконавчої влади та Секретаріатові Кабінету Міністрів України, які є учасниками пілотного проекту:

забезпечити стажування громадян України з числа молоді відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

подати до 15 січня 2020 р. Координаційному комітетові інформацію про результати реалізації пілотного проекту та пропозиції стосовно вдосконалення законодавства щодо стажування громадян України з числа молоді в органах виконавчої влади.

7. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити інформаційну підтримку реалізації пілотного проекту.

8. Національному агентству з питань державної служби забезпечити технічну підтримку проведення онлайн-тестування кандидатів для участі в Національній програмі стажування в центральних органах виконавчої влади.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 81

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі - пілотний проект).

2. Під час реалізації пілотного проекту центральні органи виконавчої влади та Секретаріат Кабінету Міністрів (далі - органи - учасники пілотного проекту) забезпечують проведення стажування громадян України з числа молоді, відібраних на конкурсних засадах, відповідно до цього Порядку (далі - стажування).

3. Стажування може відбуватися за формою повного або неповного (4 години на день) робочого дня. Графік проходження стажування погоджується керівником стажування.

4. Стажування є неоплачуваним.

5. Взяти участь у конкурсному відборі для проходження стажування (далі - конкурсний відбір) можуть громадяни України, які є студентами закладу вищої освіти третього чи четвертого року навчання та здобувають ступінь вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, студентами закладу вищої освіти та здобувають ступінь вищої освіти магістра або випускниками, які отримали диплом молодшого бакалавра, бакалавра або магістра не пізніше ніж за п'ять років до початку реалізації пілотного проекту (далі - кандидати).

6. Керівниками стажування можуть виступати керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів, державні секретарі, генеральні директори директоратів, керівники інших самостійних структурних підрозділів.

7. Перелік осіб, яких визначено керівниками стажування, та кількість учасників стажування пілотного проекту (далі - учасники стажування) затверджуються керівником державної служби органу - учасника пілотного проекту на підставі пропозицій посадових осіб відповідного органу, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

8. Проходження стажування розпочинається після прийняття керівником державної служби органу - учасника пілотного проекту рішення про початок стажування, але не пізніше п'яти робочих днів після отримання результатів конкурсного відбору.

9. Орган - учасник пілотного проекту на період проходження стажування забезпечує учасника стажування робочим місцем та засобами комп'ютерної техніки, а також доступом до його приміщень, який учасник стажування отримує у встановленому порядку.

10. За підсумками стажування за рішенням керівника стажування учасник стажування отримує рекомендаційний лист від керівника стажування та довідку про проходження стажування, яка видається службою управління персоналом органу - учасника пілотного проекту.

11. Проходження стажування може бути припинено достроково:

1) за власним бажанням учасника стажування;

2) у зв'язку із вступом учасника стажування на державну службу або на службу до органів місцевого самоврядування;

3) внаслідок систематичного невиконання або неякісного виконання доручень керівника стажування;

4) внаслідок систематичної відсутності учасника стажування на робочому місці без поважних причин;

5) у зв'язку з поданням учасником стажування недостовірної інформації про себе для участі в конкурсному відборі;

6) у зв'язку з припиненням учасником стажування громадянства України, виїздом на постійне проживання за межі України.

12. Рішення про дострокове припинення стажування за поданням керівника стажування приймає керівник державної служби органу - учасника пілотного проекту та повідомляє у робочому порядку Координаційному комітетові Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади.

13. Учасник, який достроково припинив стажування в органі - учаснику пілотного проекту, не отримує рекомендаційного листа та довідки про проходження стажування, передбачені пунктом 10 цього Порядку.

Координаційний комітет Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

14. Координаційний комітет Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі - Координаційний комітет) забезпечує узгодження дій органів - учасників пілотного проекту в рамках реалізації пілотного проекту.

15. Персональний склад Координаційного комітету затверджує його голова та в разі потреби вносить до нього зміни.

16. Рішення Координаційного комітету приймаються шляхом голосування під час засідань або дистанційно за допомогою електронної пошти. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як три члени Координаційного комітету.

17. Рішення Координаційного комітету оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Координаційного комітету.

18. За рішенням Координаційного комітету до участі в його роботі можуть бути залучені громадські та міжнародні організації, в тому числі для фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією пілотного проекту.

19. Координаційний комітет:

1) приймає рішення про:

визначення дати початку та завершення строку проведення конкурсного відбору;

кількість учасників стажування (на підставі пропозицій керівників державної служби органів - учасників пілотного проекту);

оголошення початку та умови конкурсного відбору;

технічне забезпечення проведення онлайн-тестування кандидатів;

тему мотиваційного есе кандидатів;

завдання для онлайн-тестування кандидатів та критерії оцінювання;

скликання підготовчої наради для керівників стажування не пізніше ніж за два тижні до початку стажування;

2) забезпечує організацію стосовно:

створення та адміністрування веб-сайту, на якому висвітлюється інформація щодо реалізації пілотного проекту (далі - офіційний веб-сайт пілотного проекту);

оголошення та здійснення конкурсного відбору;

поширення інформації про оголошення конкурсного відбору за допомогою засобів масової інформації, на веб-сайтах з пошуку роботи, в соціальних мережах, студентських організаціях тощо;

перевірки заяв, документів кандидатів;

оцінювання мотиваційного есе кандидатів за формою, що додається;

проведення онлайн-тестування кандидатів;

складення рейтингового списку кандидатів відповідно до вимог, визначених цим Порядком;

співбесіди з майбутніми керівниками стажування для кандидатів, які отримали найвищий бал;

подання керівникам державної служби органів - учасників пілотного проекту пропозицій щодо переліку учасників стажування та їх керівників;

публікації на офіційному веб-сайті пілотного проекту переліку переможців конкурсного відбору;

підготовки типового плану стажування;

вступного та поточного тренінгу для учасників стажування.

Конкурсний відбір учасників стажування

20. Конкурсний відбір учасників стажування здійснюється за такими принципами:

1) добровільна участь;

2) добросовісна конкуренція;

3) відкритість та прозорість під час проведення конкурсного відбору;

4) недискримінація кандидатів;

5) об'єктивна та неупереджена оцінка кандидатів;

6) запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією діям, зловживанням під час конкурсного відбору.

21. Конкурсний відбір учасників стажування забезпечує Координаційний комітет за вимогами, визначеними цим Порядком.

22. Прийом заяв кандидатів для участі у конкурсному відборі здійснюється через офіційний веб-сайт пілотного проекту.

23. Оголошення про початок конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та офіційному веб-сайті пілотного проекту. В оголошенні зазначаються умови проведення конкурсного відбору, вимоги до кандидатів, строки подання документів, онлайн-тестування та проведення співбесід.

24. Конкурсний відбір учасників стажування здійснюється поетапно:

1) подання документів, прийом та перевірка документів;

2) онлайн-тестування на перевірку ерудиції та критичного мислення кандидатів;

3) співбесіда з майбутнім керівником стажування.

25. Документи для участі в конкурсному відборі подаються виключно он-лайн через офіційний веб-сайт пілотного проекту.

26. Для участі в конкурсному відборі кандидати подають такі документи державною мовою:

1) заповнену анкету, в якій зазначають біографічні відомості та бажану сферу стажування (економіка, фінанси, міжнародні відносини тощо);

2) резюме в довільній формі;

3) скан-копію студентського квитка (для студентів) або скан-копію диплома (для осіб, що закінчили заклад вищої освіти);

4) мотиваційне есе (обсяг 200 - 400 слів);

5) згоду на обробку персональних даних.

27. До участі в онлайн-тестуванні допускаються всі кандидати, які подали пакет документів з дотриманням вимог, зазначених у пункті 26 цього Порядку. У разі подання неповного пакета документів, зазначених у пункті 26 цього Порядку, неможливості прочитання тексту документа кандидат не допускається до участі в онлайн-тестуванні, у співбесіді з майбутнім керівником стажування.

28. Обробку документів та перевірку на відповідність вимогам, визначеним цим Порядком, забезпечує Координаційний комітет.

29. Оцінку мотиваційного есе кандидатів здійснює Координаційний комітет.

30. Кандидати, які не з'явилися на онлайн-тестування, не допускаються до участі в конкурсному відборі.

31. Результати оцінки мотиваційного есе та онлайн-тестування сумуються в сукупний бал, на основі якого всі кандидати розташовуються в рейтинговому списку.

32. Якщо двоє або більше кандидатів мають однаковий сукупний бал за мотиваційне есе та онлайн-тестування, перевага надається тому кандидату, який має вищий бал за мотиваційне есе.

33. Керівник стажування проводить співбесіди не менш як з трьома кандидатами, які одночасно відповідають таким вимогам:

1) мають найвищу рейтингову позицію з усіх кандидатів, які ще не запрошені на співбесіду;

2) обрали сферу компетентності, яка відповідає напряму роботи керівника стажування.

34. Співбесіди з кандидатами можуть проходити за допомогою засобів відеозв'язку.

35. Кандидат може бути запрошений на більше ніж одну співбесіду. Рішення про участь у співбесідах кандидат приймає самостійно та повідомляє про це секретарю Координаційного комітету.

36. За результатами співбесід керівник стажування визначає переможців конкурсного відбору та резервних кандидатів на кожну з наявних позицій. Резервні кандидати запрошуються до участі в пілотному проекті у випадках, передбачених пунктом 12 цього Порядку, та до видання наказу про початок стажування керівником державної служби органу - учасника пілотного проекту.

37. Керівник стажування не пізніше ніж через один робочий день повідомляє у робочому порядку Координаційному комітету прізвище, ім'я, по батькові переможців та резервних кандидатів.

38. Координаційний комітет подає керівникам державної служби органів - учасників пілотного проекту пропозиції щодо переліку учасників стажування та їх керівників, а також пропозиції щодо переліку резервних кандидатів.

Зміст стажування в рамках пілотного проекту

39. Тривалість стажування визначається Координаційним комітетом та не повинна перевищувати трьох місяців.

40. Учасник стажування має право:

1) на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівника стажування та інших осіб;

2) на чітке визначення обов'язків з боку керівника стажування;

3) на отримання інформації, необхідної для виконання поставлених завдань, в електронній чи письмовій формі;

4) супроводжувати керівника стажування на публічних та внутрішніх заходах, нарадах (за згодою керівника стажування), якщо на останніх не обговорюється конфіденційна, таємна та службова інформація;

5) за погодженням з керівником стажування бути відсутнім на стажуванні (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, необхідністю бути присутнім у закладі вищої освіти, де він навчається, іншими обґрунтованими підставами);

6) знати думку керівника стажування щодо виконаної роботи;

7) повідомити Координаційному комітету про порушення його прав, невідповідність фактичних умов стажування умовам, визначеним цим Порядком.

41. Учасник стажування зобов'язаний:

1) бути дисциплінованим, пунктуальним та самостійним;

2) взяти участь у вступному тренінгу учасника стажування;

3) чітко виконувати вказівки керівника стажування, якщо вони відповідають вимогам, визначеним цим Порядком;

4) не допускати дій чи висловлювань, які можуть скомпрометувати Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, керівника стажування чи державну службу, виявляти високий рівень культури, витримку, тактовність, повагу до громадян, керівництва органу - учасника пілотного проекту, інших державних службовців;

5) вивчати роботу структурних підрозділів у підпорядкуванні керівника стажування;

6) зустрічатися з представником Координаційного комітету для надання інформації про проходження стажування.

42. На учасника не може бути покладено виконання функції структурного підрозділу забезпечення роботи керівника стажування.

43. Учасники стажування залежно від сфери компетентності керівника стажування можуть виконувати такі завдання:

1) пошук та первинний аналіз інформації;

2) підготовка інформаційних довідок та аналітичних записок;

3) організація зустрічей, нарад та інших заходів, підготовка матеріалів до них;

4) підготовка протоколів зустрічей та нарад;

5) опрацювання матеріалів, наданих структурними підрозділами;

6) підготовка презентаційних матеріалів для керівника стажування;

7) аналіз законодавства;

8) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;

9) висвітлення діяльності керівника стажування, іншої інформації про діяльність органу - учасника пілотного проекту за допомогою засобів масової інформації та соціальних мереж, підготовка відповідних пропозицій для розміщення інформації на офіційному веб-сайті органу - учасника пілотного проекту.

 

ФОРМА
оцінювання мотиваційного есе кандидатів для участі в конкурсному відборі для проходження стажування в рамках реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

Кандидат: ____________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Член Координаційного комітету Національної програми, який оцінює мотиваційне есе:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

Критерії

Оцінка

Загальні вимоги (максимум 9 балів)

Обсяг мотиваційного есе не перевищує та не є меншим за встановлені межі (200 - 400 слів): так - 3 бали, ні - 0 балів

 

Кандидат вживає слова в загальноприйнятному значенні, слова є прийнятними для контексту: так - 3 бали, ні - 0 балів

 

Кандидат не припускається грубих граматичних та орфографічних помилок, не вживає русизмів - 3 бали, подекуди припускається або вживає русизми - 1 бал, припускається постійно - 0 балів

 

Якщо Ви вважаєте, що кандидат припустився грубих помилок, наведіть приклади:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зміст мотиваційного есе (максимум 15 балів)

Оцінювання кандидата, який розкриває бачення свого професійного та кар'єрного розвитку, здійснюється за такими рівнями:
високий - 5 балів;
достатній - 4 бали;
середній - 3 бали;
початковий - 1 бал;
низький - 0 балів (сфера розвитку, в якій себе бачить кандидат, не оцінюється).

 

Оцінювання кандидата, який обґрунтовує необхідність змін (або розбудови процесів), до яких він хоче долучитися, здійснюється за такими рівнями:
високий - 5 балів;
достатній - 4 бали;
середній - 3 бали;
початковий - 1 бал;
низький - 0 балів.

 

Оцінювання кандидата, який пояснює свою мотивацію до стажування саме в центральних органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, здійснюється за такими рівнями:
високий - 5 балів;
достатній - 4 бали;
початковий - 3 бали;
низький - 1 бал;
не пояснює - 0 балів.

 

Сума балів (максимальна кількість балів - 24 бали)

 

Дата ________________

Підпис ______________

 

СКЛАД
Координаційного комітету Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційного комітету

Голова Національного агентства України з питань державної служби, заступник голови Координаційного комітету

Заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України

Радник Міністра економічного розвитку і торгівлі, секретар Координаційного комітету

Представники громадських організацій (за згодою)

____________

Опрос