Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях создания и деятельности централизованных закупочных организаций

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 27.12.2018 № 1216
действует с 15.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. N 1216

Київ

Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організації згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ОСОБЛИВОСТІ
створення та діяльності централізованих закупівельних організацій

1. Ці особливості встановлюють механізм визначення централізованих закупівельних організацій та умови їх діяльності. Централізовані закупівельні організації визначаються із новостворених та/або існуючих юридичних осіб.

2. У цих особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 22, ст. 855).

3. Централізовані закупівельні організації визначаються:

1) Кабінетом Міністрів України - для проведення тендерів (торгів) та закупівлі за рамковими угодами (далі - тендери) в інтересах органів виконавчої влади, органів соціального страхування, утворених відповідно до закону, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об'єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів державного бюджету;

юридичних осіб, у вищому органі яких органи державної влади або інші розпорядники коштів державного бюджету володіють більшістю голосів;

юридичних осіб, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток) перевищує 50 відсотків;

юридичних осіб, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 статті 1 Закону, за умови, що державі (в особі органів державної влади) належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - для проведення тендерів в інтересах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об'єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів бюджету Автономної Республіки Крим;

юридичних осіб, у вищому органі яких органи влади Автономної Республіки Крим або інші розпорядники бюджету Автономної Республіки Крим володіють більшістю голосів;

юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка акцій (часток), що перебуває у власності Автономної Республіки Крим (в особі органів влади Автономної Республіки Крим), перевищує 50 відсотків;

юридичних осіб, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 статті 1 Закону, за умови, що Автономній Республіці Крим (в особі органів влади Автономної Республіки Крим) належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав;

3) органами місцевого самоврядування (міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн. осіб) - для проведення тендерів в інтересах органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об'єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів місцевого бюджету;

юридичних осіб, у вищому органі яких виконавчі органи органів місцевого самоврядування або інші розпорядники коштів місцевого бюджету володіють більшістю голосів;

юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка акцій (часток), що перебуває у комунальній власності відповідних територіальних громад (в особі органів місцевого самоврядування), перевищує 50 відсотків;

юридичних осіб, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 статті 1 Закону, за умови, що у комунальній власності відповідних територіальних громад (в особі органів місцевого самоврядування) перебуває частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав.

4. Проекти рішень Кабінету Міністрів України про визначення централізованих закупівельних організацій готує та подає на розгляд в установленому законодавством порядку Уповноважений орган за власною ініціативою та/або на підставі отриманих від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади звернень, які підготовлені відповідно до пункту 7 цих особливостей.

5. Підготовка та прийняття рішень про визначення централізованих закупівельних організацій органами місцевого самоврядування здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням цих особливостей.

6. Орган, який приймає рішення про визначення централізованої закупівельної організації, у своєму рішенні може встановити в межах визначених законодавством повноважень перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів зазначеною організацією є обов'язковим, та/або перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через таку організацію є обов'язковою для визначених рішенням замовників.

У разі прийняття рішення про обов'язкове проведення тендерів в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією та/або про визначення переліку товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через зазначену організацію є обов'язковою для замовників, визначених таким рішенням, орган, який приймає рішення про створення централізованої закупівельної організації, забезпечує фінансування її діяльності за рахунок коштів державного бюджету, коштів відповідного місцевого (місцевих) бюджетів або інших коштів.

7. У зверненні про визначення централізованої закупівельної організації обов'язково зазначається:

1) її організаційно-правова форма та організаційно-штатна структура;

2) орієнтовний перелік замовників, в інтересах яких централізована закупівельна організація може проводити тендери, та/або перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів централізованою закупівельною організацією є обов'язковим;

3) орієнтовний перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівлю яких планується здійснювати через централізовану закупівельну організацію, та/або перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких замовниками через централізовану закупівельну організацію є обов'язковою;

4) орієнтовний річний бюджет централізованої закупівельної організації з описом основних витрат і джерел їх покриття та інформація щодо очікуваного економічного ефекту від її діяльності;

5) результати аналізу можливих ризиків майбутньої діяльності централізованої закупівельної організації;

6) обґрунтування доцільності визначення централізованої закупівельної організації із зазначенням економічних прогнозів її діяльності.

До звернення додається статут юридичної особи, яку пропонується визначити централізованою закупівельною організацією.

Звернення може містити іншу інформацію щодо діяльності централізованої закупівельної організації.

8. Уповноважений орган розглядає звернення, внесене з дотриманням вимог пункту 7 цих особливостей, у строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня його надходження, і за результатами розгляду готує та подає в установленому законодавством порядку Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо визначення централізованої закупівельної організації або повертає звернення із обґрунтуванням причин.

9. Уповноважений орган повертає звернення у разі, коли:

1) звернення не містить інформації, передбаченої пунктом 7 цих особливостей;

2) юридична особа, яку пропонується визначити централізованою закупівельною організацією, за організаційно-правовою формою не належить до установ чи підприємств, які можуть бути визначені централізованою закупівельною організацією згідно із Законом та цими особливостями;

3) особа, яка подала звернення, не може бути ініціатором звернення відповідно до пункту 4 цих особливостей.

Звернення повертається ініціатору у строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня його надходження, із зазначенням причин повернення.

10. Ініціатор звернення може повторно подати звернення до Уповноваженого органу після усунення причин повернення.

11. Централізована закупівельна організація визначається з числа юридичних осіб, які утворені в такій організаційно-правовій формі:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України - державна установа, державне підприємство;

2) за рішенням органу місцевого самоврядування - комунальна установа, комунальне підприємство.

12. Централізована закупівельна організація повинна відповідати таким критеріям:

1) наявність не менше ніж чотирьох уповноважених осіб;

2) наявність структурних підрозділів, до завдань і функцій яких належать питання аналізу ринку товарів і послуг, взаємодії з клієнтами, організації та проведення процедур закупівлі, юридичного супроводу діяльності організації.

13. У разі коли централізованою закупівельною організацією визначається новостворена юридична особа, її керівник обирається на конкурсних засадах у порядку, встановленому органом, який приймає рішення про визначення централізованої закупівельної організації.

З керівником централізованої закупівельної організації укладається контракт на строк не більше ніж п'ять років з правом повторної участі у конкурсі після завершення попереднього контракту.

14. Орган, який приймає рішення про визначення централізованої закупівельної організації, подає адміністратору електронної системи закупівель таке рішення для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення та оприлюднює на своєму веб-сайті.

15. Централізовані закупівельні організації організовують і проводять тендери в інтересах замовників відповідно до Закону з урахуванням особливостей укладення і виконання рамкових угод, визначених Уповноваженим органом, та цих особливостей.

Централізована закупівельна організація здійснює організацію та проведення тендерів в інтересах замовників, які мають право самостійно обирати централізовану закупівельну організацію, на підставі укладеного з нею договору.

Для організації та проведення процедур закупівель централізовані закупівельні організації визначають уповноважених осіб відповідно до законодавства.

16. Вибір централізованої закупівельної організації замовником для організації та проведення тендерів в інтересах замовників не є публічною закупівлею відповідно до Закону.

17. Винагорода централізованій закупівельній організацій за організацію та проведення тендеру здійснюється замовником у разі, коли проведення тендерів в інтересах такого замовника зазначеною організацією не є обов'язковим, у розмірі, що не перевищує:

1) 3 відсотків суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 10 млн. гривень;

2) 2 відсотків суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 50 млн. гривень;

3) 1 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 100 млн. гривень;

4) 0,5 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить більш як 100 млн. гривень.

Розмір винагороди визначається для кожної централізованої закупівельної організації у рішенні органу, який приймає рішення про її визначення.

Замовник не сплачує винагороду централізованій закупівельній організації за організацію та проведення тендеру в разі, коли торги було відмінено або визнано такими, що не відбулися.

18. Централізовані закупівельні організації самостійно та безоплатно оприлюднюють через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про закупівлю, передбачену Законом та цими особливостями.

19. Основними функціями централізованої закупівельної організації є:

1) проведення тендерів в інтересах замовників відповідно до законодавства;

2) розроблення технічних специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту) під час проведення тендерів централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;

3) розроблення та затвердження методики аналізу ринку товарів, послуг (крім поточного ремонту), для закупівлі яких централізована закупівельна організація проводить тендери в інтересах замовників;

4) розроблення та затвердження методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель для закупівель, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;

5) проведення постійного аналізу ринку з урахуванням потреб замовників, в інтересах яких централізована закупівельна організація проводить тендери;

6) надання замовникам консультаційної, навчальної, інформаційної та правової допомоги, пов'язаної з організацією та проведенням тендерів;

7) уніфікація технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників.

20. Замовник має право самостійно обирати централізовану закупівельну організацію з числа тих, що визначені Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, крім випадків, коли замовники зобов'язані здійснювати закупівлі через централізовану закупівельну організацію.

21. Замовник самостійно визначає потребу в закупівлі товарів, послуг (крім поточного ремонту) та у своєму річному плані закупівель визначає предмети закупівлі, закупівлю яких планує здійснити через централізовану закупівельну організацію. Така інформація надходить до централізованої закупівельної організації через електронну систему закупівель.

Замовники, які зобов'язані здійснювати закупівлі через централізовану закупівельну організацію, подають інформацію про потребу у проведенні тендеру протягом 10 робочих днів з дня надходження від централізованої закупівельної організації повідомлення про початок її діяльності.

22. Централізована закупівельна організація узагальнює та аналізує отриману інформацію щодо проведення закупівель товарів, послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників. На підставі отриманої інформації централізована закупівельна організація формує річний план закупівель відповідно до статті 4 Закону за формою, установленою Уповноваженим органом.

Річний план закупівлі в інтересах замовників та зміни до нього оприлюднюються централізованою закупівельною організацією на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

23. Замовник вносить в разі потреби зміни до затвердженого ним річного плану закупівель протягом п'яти робочих днів з моменту оприлюднення річного плану закупівель централізованої закупівельної організації в інтересах замовників.

Інформація щодо включення/невключення до річного плану централізованої закупівельної організації закупівель в інтересах замовників надсилається замовнику через електронну систему закупівель.

24. Централізована закупівельна організація в разі потреби проводить консультації із замовниками щодо уточнення основних характеристик предмета закупівлі та іншої інформації, необхідної для підготовки тендерної документації, зокрема щодо критеріїв оцінки, кількості, місця та строків постачання товарів, надання послуг (крім поточного ремонту), умов рамкової угоди та істотних умов договору про закупівлю.

25. Централізована закупівельна організація має право запитувати від замовника інформацію та документи, необхідні для здійснення закупівлі.

Замовник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного запиту подає централізованій закупівельній організації через електронну систему закупівель відповідну інформацію та документи.

26. Замовник (крім випадку, коли замовник зобов'язаний здійснювати закупівлі через централізовану закупівельну організацію) має право відмовитися від послуг централізованої закупівельної організації та провести самостійно закупівлю щодо обраного предмета закупівлі. Про це замовник письмово із зазначенням причин повідомляє централізованій закупівельній організації не пізніше ніж за два робочих дні до дати оприлюднення централізованою закупівельною організацією оголошення про проведення процедури закупівлі.

27. У разі надходження до централізованої закупівельної організації пропозиції (пропозицій) замовника (замовників) щодо здійснення закупівлі товарів, послуг (крім поточного ремонту) централізована закупівельна організація розпочинає організацію та проведення тендерів в інтересах такого замовника (таких замовників). Централізована закупівельна організація розпочинає проведення тендеру в інтересах замовника протягом 20 робочих днів з дня надходження від нього інформації, необхідної для проведення тендеру.

У разі відсутності пропозицій від замовників протягом строку, визначеного у пункті 21 цих особливостей, централізована закупівельна організація протягом п'яти робочих днів з дня закінчення такого строку інформує про це орган, який прийняв рішення про визначення централізованої закупівельної організації, для вжиття ним заходів щодо забезпечення виконання зазначеного рішення.

28. Централізована закупівельна організація має право проводити узгоджувальні наради та зустрічі з уповноваженими представниками замовника (замовників) стосовно визначення умов проведення тендеру.

29. Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір або повідомлення про намір укласти рамкову угоду електронна система закупівель автоматично інформує замовників, в інтересах яких проводився тендер, про необхідність укладення договору про закупівлю або рамкової угоди за результатами проведеної процедури закупівлі у строки, визначені в Законі. Замовник укладає договір про закупівлю або рамкову угоду за результатами тендеру, що був проведений в його інтересах централізованою закупівельною організацією.

30. Централізована закупівельна організація розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю або рамкову угоду, повідомлення про внесення змін до договору або рамкової угоди та звіт про виконання договору у строки, визначені в частині першій статті 10 Закону.

Замовники, які уклали договір про закупівлю за результатами проведеного в їх інтересах централізованою закупівельною організацією тендеру, через електронну систему закупівель подають централізованій закупівельній організації для розміщення в системі таку інформацію:

копію договору про закупівлю - протягом одного робочого дня з дня його укладення;

інформацію про внесення змін до договору про закупівлю та договору про закупівлю, укладеного за рамковою угодою, - протягом одного робочого дня з дня внесення змін;

інформацію про виконання договору про закупівлю або договору про закупівлю, укладеного за рамковою угодою, - протягом одного робочого дня з дня закінчення строку дії, виконання або розірвання договору.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 602 "Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1980).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 603 "Про особливості виконання рамкових угод" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1981).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N 697 "Про внесення змін до Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 75, ст. 2775).

____________

Опрос