Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере охотничьего хозяйства и охоты и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственным агентством лесных ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2018 № 1210
действует с 06.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. N 1210

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 р. N 31 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 7, ст. 242);

пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання, належать:

відсоток фактичного кадрового забезпечення єгерської служби суб'єкта господарювання від чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

фактична чисельність козулі європейської від оптимальної чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передує плановому періоду;

відсоток запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останніх трьох років, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю);

обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість випадків інфекційних захворювань мисливських тварин, які небезпечні для життя або здоров'я людини, виявлених на території користувача мисливських угідь протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання, їх показниками, кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері мисливського господарства та полювання здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

неналежне регулювання користувачем мисливських угідь чисельності диких тварин

смерть людини,
шкода, завдана здоров'ю людини

кількість випадків інфекційних захворювань мисливських тварин, які небезпечні для життя або здоров'я людини, виявлених на території користувача мисливських угідь протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

нездійснення (неналежне здійснення) користувачем мисливських угідь вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя і здоров'я людини

смерть людини,
шкода, завдана здоров'ю людини

2. Навколишнє природне середовище (О4)

невиконання обов'язків щодо охорони та відтворення мисливських тварин

шкода, завдана державному мисливському фонду

відсоток фактичного кадрового забезпечення єгерської служби суб'єкта господарювання від чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

фактична чисельність козулі європейської від оптимальної чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передує плановому періоду

невиконання обов'язків користувача мисливських угідь, що призвели до погіршення якості мисливських угідь та виникнення загрози знищення мисливських тварин

шкода, завдана мисливським угіддям

відсоток запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останніх трьох років, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю)

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Відсоток фактичного кадрового забезпечення єгерської служби суб'єкта господарювання від чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

протягом трьох років рівень кадрового забезпечення єгерської служби становить до 60 відсотків включно чисельності, встановленої законодавством

20

протягом трьох років рівень кадрового забезпечення єгерської служби становить від 61 до 90 відсотків включно чисельності, встановленої законодавством

15

протягом трьох років рівень кадрового забезпечення єгерської служби становить від 91 до 100 відсотків включно чисельності, встановленої законодавством

0

2. Фактична чисельність козулі європейської від оптимальної чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

фактична чисельність становить до 40 відсотків включно оптимальної чисельності, передбаченої мисливським упорядкуванням

20

фактична чисельність становить від 41 до 80 відсотків включно оптимальної чисельності, передбаченої мисливським упорядкуванням

10

фактична чисельність становить від 81 до 100 відсотків включно оптимальної чисельності, передбаченої мисливським упорядкуванням

0

3. Відсоток запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останніх трьох років, що передують року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю)

здійснення до 60 відсотків включно запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останнього року, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю)

20

здійснення від 61 до 90 відсотків включно запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останнього року, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю)

10

здійснення від 91 до 100 відсотків включно запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останнього року, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю)

0

4. Обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, становить до 60 відсотків включно

20

обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, становить від 61 до 90 відсотків включно

15

обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, становить від 91 до 100 відсотків включно

0

5. Кількість випадків інфекційних захворювань мисливських тварин, які небезпечні для життя або здоров'я людини, виявлених на території користувача мисливських угідь протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

протягом останніх трьох років зафіксовано більше семи випадків

10

протягом останніх трьох років зафіксовано від одного до семи випадків

5

протягом останніх трьох років не зафіксовано жодних випадків

0

6. Кількість порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

наявність трьох і більше порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

10

наявність від одного до двох порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

5

відсутні порушення вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання

0

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

не частіше ніж один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

не частіше ніж один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

не частіше ніж один раз на п'ять років

____________

Опрос