Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка логистического обеспечения сил обороны при исполнения задач по обороне государства, защите его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.12.2018 № 1208
действует с 01.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. N 1208

Київ

Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності

1. Цей Порядок визначає механізм планування та організації логістичного забезпечення визначеного складу військ (сил, органів) Збройних Сил, а також інших утворених відповідно до законів військових формувань (Національної гвардії, Держспецтрансслужби), правоохоронних (СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Управління державної охорони) та розвідувальних органів, Держспецзв'язку, ДСНС, інших складових сил безпеки, які в установленому порядку і на умовах, визначених законодавством, залучаються до виконання завдання з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності у складі сил оборони (далі - складові сил оборони).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

логістичне забезпечення - комплекс заходів із: планування логістичного забезпечення; визначення потреб в озброєнні, бойовій (військовій та спеціальній) техніці, спеціальних і транспортних засобах (далі - озброєння, військова та спеціальна техніка), матеріально-технічних засобах та послугах; проектування, розроблення (модернізація та модифікація) озброєння, військової та спеціальної техніки та матеріально-технічних засобів, їх закупівлі, постачання, зберігання, ремонту, технічного обслуговування, контролю експлуатації (використання); реалізації, списання та утилізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки і матеріально-технічних засобів; планування та здійснення військових перевезень усіма видами транспорту; закупівлі робіт і послуг лазне-прального та торговельно-побутового обслуговування; організації харчування; розквартирування військ (сил, органів); закупівлі або будівництва, технічного обслуговування, експлуатації об'єктів військової інфраструктури;

матеріально-технічні засоби - ракети, боєприпаси, військово-технічне майно, паливо, пальне, спеціальні рідини, продовольство, речове, медичне та інше майно, крім нерухомого, які необхідні для забезпечення складових сил оборони під час виконання ними завдання з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності;

органи управління логістичним забезпеченням - органи військового управління (органи управління) Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв'язку, ДСНС, на які до наданих законодавством повноважень покладені завдання з логістичного забезпечення;

сили і засоби логістичного забезпечення - арсенали, бази, центри забезпечення, склади, автомобільні та ремонтно-відновлювальні військові частини (підрозділи) Збройних Сил, інших складових сил оборони, які призначені для утримання запасів озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів, їх підвезення, технічного обслуговування і ремонту.

Терміни "військове майно", "військове майно непорушних запасів" вживаються у значенні, наведеному у Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1225 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1366), терміни "органи військового управління", "особливий період" - у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України", термін "послуги" - у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі", термін "сили оборони" - у значенні, наведеному в Законі України "Про національну безпеку України".

3. Логістичне забезпечення сил оборони під час виконання ними завдання з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності (далі - застосування) організовується і здійснюється безперервно з метою задоволення потреб складових сил оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах, послугах та створення сприятливих умов для виконання ними завдань з оборони держави.

4. Основними принципами, на яких базується логістичне забезпечення сил оборони під час їх підготовки та в ході застосування, є:

централізація управління для досягнення ефективного виконання завдань із задоволення спільних потреб складових сил оборони із залученням усіх наявних сил і засобів логістичного забезпечення складових сил оборони з урахуванням їх спроможностей, а також ефективного використання наявних ресурсів;

пріоритетність та достатність логістичного забезпечення для безперервного і повного задоволення потреб складових сил оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах та послугах, а також спрямування основних зусиль логістичного забезпечення на пріоритетних завданнях, які виконуються силами оборони під час їх підготовки та в ході застосування;

спільне виконання завдань із задоволення потреб складових сил оборони сукупними зусиллями центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, сили і засоби яких залучаються до складу сил оборони, Збройних Сил, інших складових сил оборони, з урахуванням їх спроможностей;

взаємодія та координація дій між складовими сил оборони та центральними (місцевими) органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами оборонно-промислового комплексу, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності з питань забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами та послугами під час підготовки сил оборони та в ході їх застосування;

функціональна сумісність організаційних структур органів управління логістичного забезпечення складових сил оборони та підпорядкованих їм сил і засобів;

співробітництво складових сил оборони з органами іноземних держав, міжнародними організаціями та збройними силами інших держав у питаннях забезпечення складових сил оборони матеріальними засобами та послугами під час їх підготовки та в ході застосування відповідно до повноважень, визначених законодавством.

5. Основними завданнями логістичного забезпечення сил оборони під час їх підготовки та в ході застосування є:

визначення потреб в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах та послугах;

планування логістичного забезпечення;

планування мобілізаційних потреб складових сил оборони на особливий період в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах за рахунок можливостей національної економіки;

планування розвитку спроможностей логістичного забезпечення (сил і засобів логістики, визначення рівня запасів матеріальних засобів, логістичної інфраструктури тощо) в рамках середньострокового та короткострокового планування для досягнення гарантованого рівня виконання завдань оборони держави;

проектування, розроблення (модернізація, модифікація) озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів, їх закупівля, постачання, зберігання, ремонт, технічне обслуговування;

організація експлуатації (використання), реалізації, списання та утилізації надлишкових озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів;

забезпечення складових сил оборони послугами для створення необхідних житлово-побутових умов для особового складу сил оборони (харчування особового складу, забезпечення продовольством, організація лазне-прального та торговельно-побутового обслуговування тощо);

створення запасів озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів, їх накопичення, відновлення замість витрачених (втрачених), ешелонування, утримання у стані, який забезпечить своєчасне приведення сил оборони в готовність до застосування (використання за призначенням) та розосередження відповідно до завдань, які виконуються в ході оборони держави;

планування та здійснення військових перевезень усіма видами транспорту;

розквартирування сил і засобів сил оборони;

організація технічного обслуговування та експлуатації об'єктів військової інфраструктури.

6. Виконання завдань логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування здійснюється в єдиній системі логістичного забезпечення, яка включає органи управління логістичним забезпеченням, підпорядковані ним сили і засоби логістичного забезпечення Збройних Сил та інших складових сил оборони, які в установленому порядку передано до складу сил оборони.

7. Загальне управління системою логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил, який відповідно до наданих законодавством повноважень здійснює безпосереднє військове керівництво силами оборони.

Безпосереднє управління логістичним забезпеченням сил оборони під час їх застосування відповідно до наданих законодавством повноважень здійснюється відповідним органом військового управління Збройних Сил, до повноважень якого належать питання організації логістичного забезпечення, командувачами відповідних угруповань сил оборони, а також керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади, органів військового управління (органів управління), сили і засоби яких виконують специфічні завдання в інтересах створених угруповань сил оборони, але не увійшли до їх складу.

8. Управління системою логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування здійснюється з відповідних пунктів управління, які функціонують у загальній системі державних пунктів управління, пунктів управління Збройних Сил, інших складових сил оборони.

Склад та структура таких пунктів управління визначаються законодавством, актами центральних органів виконавчої влади, Збройних Сил та інших складових сил оборони.

Для управління системою логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування використовуються телекомунікаційна мережа військового зв'язку, телекомунікаційна мережа загального користування, телекомунікаційна мережа спеціального призначення та державна система урядового зв'язку.

9. Планування логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування організовується і здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил, який є головним органом військового управління з планування застосування сил оборони.

До планування логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування залучаються центральні органи виконавчої влади, сили і засоби яких виділяються до складу сил оборони, Збройні Сили, інші складові сил оборони, які беруть участь або здійснюють допоміжну роль у сприянні виконанню завдань Збройними Силами відповідно до повноважень та в порядку, визначеному законодавством.

Основні завдання та заходи з планування логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування визначаються директивними документами Генерального штабу Збройних Сил.

10. Забезпечення складових сил оборони під час підготовки до застосування озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами та послугами здійснюється відповідно до законодавства за рахунок та в межах видатків, передбачених для відповідних центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв'язку, ДСНС, інших складових сектору безпеки в державному бюджеті на зазначені цілі.

11. Забезпечення складових сил оборони озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами під час їх застосування (крім спеціальної техніки, спеціальних засобів, а також матеріально-технічних засобів за специфічною номенклатурою) здійснюється за рахунок відповідних запасів, які створюються в мирний час та використовуються в особливий період у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення складових сил оборони специфічними зразками спеціальної техніки, спеціальними засобами та матеріально-технічними засобами за специфічною номенклатурою здійснюється відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, Держспецзв'язку, ДСНС, іншими складовими сектору безпеки на підставі актів зазначених органів (формувань) відповідно до їх повноважень, визначених законодавством, за рахунок та в межах видатків, передбачених для них у державному бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік.

У разі потреби забезпечення складових сил оборони озброєнням, військовою та спеціальною технікою, іншим окремим індивідуально визначеним рухомим майном здійснюється шляхом їх передачі із сфери управління одних центральних органів виконавчої влади, Збройних Сил, інших складових сил оборони до інших органів, формувань.

Передача всіх видів озброєння, військової та спеціальної техніки та іншого окремого індивідуально визначеного рухомого майна до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, Збройних Сил, інших складових сил оборони, здійснюється відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1282 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1690), та Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

12. Визначення та здійснення процедур закупівлі та надання послуг оборонного призначення, укладення договорів (контрактів) на їх виконання здійснюються відповідно до законодавства.

13. У разі потреби забезпечення Збройних Сил, інших складових сил оборони матеріально-технічними засобами та послугами здійснюється відповідно до пункту 6 Порядку забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, розвідувальних органів, військової прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників закладів охорони здоров'я необхідними засобами та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. N 772 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 78, ст. 2595).

14. Забезпечення сил оборони озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами під час їх застосування здійснюється за такими класами постачання:

клас I - продовольство (харчові продукти та корм), що споживається особовим складом та тваринами, для якого встановлено єдині норми;

клас II - матеріально-технічні засоби, що видаються за встановленими нормами забезпечення, штатами та табелями до них (озброєння та зброя, військова (спеціальна) техніка та технічні засоби, обмундирування та спорядження, запасні частини, інструменти та приладдя тощо);

клас III - усі види нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, паливо;

клас IV - предмети постачання, норму забезпечення якими не визначено встановленими штатами та табелями (фортифікаційні та будівельні матеріали);

клас V - усі види ракет, боєприпасів та інших вибухових речовин.

Організація забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою, іншими матеріально-технічними засобами за класами постачання визначається Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, Держспецзв'язку, ДСНС, іншими складовими сил безпеки, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань у складі сил оборони.

15. Потреба в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах та послугах, необхідних для забезпечення сил оборони під час їх застосування, визначається в ході стратегічного планування Генеральним штабом Збройних Сил за участю представників центральних органів виконавчої влади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв'язку, ДСНС, інших складових сил безпеки, які в установленому порядку і на умовах, визначених законодавством, залучаються до застосування у складі сил оборони.

Під час визначення потреби враховуються:

стан укомплектованості (забезпеченості) складових сил оборони озброєнням, військовою та спеціальною технікою, запасами матеріально-технічних засобів;

кількість озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів, необхідних для доукомплектування складових сил оборони до початку їх застосування, та доведення обсягів відповідних запасів матеріально-технічних засобів до встановлених норм їх утримання;

прогнозні показники витрат (втрат) озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів протягом виконання визначених завдань та строки їх поновлення;

величину запасів матеріально-технічних засобів, яку необхідно мати у складових силах оборони після завершення виконання ними визначених завдань;

обсяги та строки надання послуг.

16. Створення, утримання та використання непорушних запасів озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Укладення договорів (контрактів) на виконання підприємствами мобілізаційних завдань здійснюється відповідно до законодавства.

17. Технічне обслуговування та ремонт озброєння, військової та спеціальної техніки складових сил оборони під час їх застосування залежно від обсягів робіт організовується і здійснюється відповідними силами і засобами логістичного забезпечення сил оборони, підприємствами оборонно-промислового комплексу, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності відповідно до законодавства.

18. Забезпечення послугами для здійснення військових перевезень військових пасажирів та військових вантажів під час застосування сил оборони здійснюється шляхом їх закупівлі відповідно до законодавства за рахунок та в межах видатків, передбачених для центральних органів виконавчої влади, інших складових сил оборони в державному бюджеті на зазначені цілі.

Обсяги військових перевезень в інтересах сил оборони під час їх застосування, черговість та терміновість військових перевезень встановлює Генеральний штаб Збройних Сил.

19. Організація, ведення обліку озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів та послуг, визначення порядку їх прийняття, видачі, витрачання, передачі та списання здійснюються відповідно до законодавства.

20. Для ефективного виконання завдань логістичного забезпечення сил оборони під час їх застосування між силами оборони та центральними (місцевими) органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами оборонно-промислового комплексу, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності організовується взаємодія з питань забезпечення матеріально-технічними засобами та послугами, проведення технічного обслуговування та ремонту зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, створення необхідних побутових умов для забезпечення життєдіяльності особового складу сил оборони, організації медичного забезпечення тощо.

Порядок організації взаємодії, питання взаємодії, суб'єкти взаємодії та механізм здійснення такої взаємодії визначаються директивними (організаційно-розпорядчими) та планувальними документами з логістичного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил.

____________

Опрос