Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи на 2020 год

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 18.12.2018 № 1117
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. N 1117

Київ

Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 січня 2019 року N 26
,
від 3 квітня 2019 року N 295
,
від 27 листопада 2019 року N 1119
(яка діє до
31 грудня 2020 року)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 лютого 2020 року N 65,
яка діє до
31 грудня 2020 року)

(Установлено, що державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році реалізуються Національною службою здоров'я для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів з 1 січня до 31 грудня 2020 року згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 1119) 

Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

1. Затвердити Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

3. Внести у додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 "Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік, встановлює тарифи та коригувальні коефіцієнти.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі - договір) з НСЗУ, що передбачає надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

ліміт - оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

пацієнти, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - пацієнти, які подали декларації), - перелік пацієнтів, які у встановленому МОЗ порядку подали відповідному надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - декларації), станом на 1 число відповідного місяця згідно з даними електронної системи охорони здоров'я.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

4. Перелік послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), пов'язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій на 2020 рік, визначається Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

5. Тариф за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, встановлюється як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію, протягом календарного року та становить 600,48 гривні на рік.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 295
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

6. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років - 2,465;

від 6 до 17 років - 1,356;

від 18 до 39 років - 0,616;

від 40 до 64 років - 0,739;

понад 65 років - 1,232.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

7. Якщо медичне обслуговування пацієнта, який подав декларацію, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

8. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, які подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Розподіл пацієнтів, які подали декларації понад ліміт, за віковими групами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, здійснюється пропорційно до загального розподілу пацієнтів відповідної практики за віковими групами. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров'я, визначаються у договорі.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

9. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 6 цього Порядку, не застосовуються до тарифів на надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, пацієнтам, які подали декларації понад ліміт.

10. Пункт 10 виключено

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.01.2019 р. N 26
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

11. Пункт 11 виключено

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 295
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

12. Оплата за надані медичні послуги здійснюється відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ.

13. Тарифи, встановлені у пункті 5 цього Порядку, включають ставку на оплату медичної послуги та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

 

ЗМІНА,
що вноситься у додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У 2018 році та у першому півріччі 2019 року для комунальних закладів охорони здоров'я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік. На 1 січня 2018 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров'я) становила __________ осіб.".

____________

Опрос