Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного оборота на таможенной территории Украины и внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. N 1388 и от 4 июня 2007 г. N 795

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.12.2018 № 1077

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. N 1077

Київ

Про затвердження Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 4 червня 2007 р. N 795

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 року N 101
,
від 22 травня 2019 року N 416
,
від 2 жовтня 2019 року N 862

Тимчасовий порядок, затверджений цією постановою,
 втратив чинність з
22 серпня 2019 року відповідно до пункту 2 цієї постанови

Дію Тимчасового порядку,
 затвердженого цією постановою, відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 жовтня 2019 року N 862)

Тимчасовий порядок, затверджений цією постановою,
 втратив чинність з
1 січня 2020 року відповідно до пункту 2 цієї постанови

Відповідно до пункту 92 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що додається.

2. Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений цією постановою, втрачає чинність 1 січня 2020 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 416
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.10.2019 р. N 862)

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2012 р., N 13, ст. 467, N 50, ст. 1978; 2015 р., N 90, ст. 3040; 2016 р., N 56, ст. 1941; 2018 р., N 8, ст. 301, N 68, ст. 2297) і від 4 червня 2007 р. N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671; 2011 р., N 84, ст. 3068; 2015 р., N 90, ст. 3044) зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України

Тимчасовий порядок втратив чинність з 1 січня 2020 року

(Тимчасовий порядок із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 101,
втратив чинність з 22.08.2019 р. відповідно до пункту 2 цієї постанови,
дію Тимчасового порядку відновлено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 р. N 862
,
Тимчасовий порядок втратив чинність
 з 
01.01.2020 р. відповідно до пункту 2 цієї постанови)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 4 червня 2007 р. N 795

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388:

1) абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для особистого користування більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений відповідним органом доходів і зборів. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.";

2) останнє речення абзацу першого пункту 15 після слів "за Єдиним реєстром боржників" доповнити словами ", дійсності довіреності за Єдиним реєстром довіреностей";

3) абзац перший пункту 16 після слів "а також номерні знаки" доповнити словами "(крім тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів особистого користування)";

4) пункт 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Замість утраченого або непридатного для користування тимчасового реєстраційного талона тимчасово ввезеного на митну територію України транспортного засобу особистого користування на підставі заяви власника або його представника видається новий тимчасовий реєстраційний талон із зазначенням строку тимчасового ввезення, який зазначений у втраченому або непридатному для користування.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

5) у пункті 28:

в абзаці другому слова "для власних потреб" замінити словами "особистого користування";

в абзаці четвертому слова "від ДФС" замінити словами "від органів доходів і зборів";

6) у пункті 30 слова "дату їх зворотного вивезення" замінити словами "строк тимчасового ввезення";

7) у пункті 31:

в абзаці першому слова "транспортних засобів під зобов'язання про їх зворотне вивезення" замінити словами "тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів";

у першому реченні абзацу третього слова "транспортних засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення" замінити словами "тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"На транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, видаються тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового ввезення, встановленого органом доходів і зборів відповідно до митного законодавства, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобів.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

8) в абзаці сьомому пункту 42 слова "або за транспортними засобами інших власників" виключити;

9) пункт 46 викласти в такій редакції:

"46. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України (крім транспортних засобів особистого користування, які зареєстровані без заміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації), знімаються з обліку після їх огляду в сервісних центрах МВС або в центрах надання адміністративних послуг.".

2. У переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795, у графі "Найменування послуги":

1) у пункті 13 графу викласти в такій редакції:

"13. Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів";

2) у пункті 14:

в абзаці першому слова "або його дубліката" і ", проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку" виключити;

в абзацах другому та третьому слова "або окремих агрегатів" виключити;

в абзаці шостому слова "або їх окремих агрегатів" виключити;

3) в абзаці першому пункту 15 слова "у зв'язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або" виключити;

4) в абзаці першому пункту 16 слова "(за заявою власника або за дорученням)" виключити;

5) у пункті 19 графу викласти в такій редакції:

"19. Видача тимчасового реєстраційного талона на транспортний засіб особистого користування, тимчасово ввезений на митну територію України";

6) абзац третій пункту 20 після слова "нанесення" доповнити словами "спеціальних індивідуальних";

7) у пункті 24 графу викласти в такій редакції:

"24. Оформлення дозволу на реалізацію складових частин транспортного засобу, що мають ідентифікаційні номери (двигун, кузов, рама)";

8) у пункті 38 слова ", конфіскованого" та "або транспортного засобу, право власності на який встановлено за рішенням суду, або такого, що визнаний в установленому порядку безхазяйним, або такого, що за правом спадкування перейшов у власність держави або подарований державі власником," виключити;

9) у пункті 39 слова "транспортних засобів, знятих з обліку" замінити словами "перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів".

____________

Опрос