Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 14.11.2018 № 1013
действует с 08.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. N 1013

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова "Єдиного державного реєстру МВС" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС";

2) у пункті 15:

в абзаці першому:

перше речення після слів "фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів" доповнити словами ", установлення газобалонного обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами";

у шостому реченні слова "Єдиним державним реєстром МВС" замінити словами "Єдиним державним реєстром транспортних засобів";

в абзаці дев'ятому слова "Єдиного державного реєстру МВС" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів";

3) пункт 16 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснена після 1 січня 2013 р., звернення власника транспортного засобу - фізичної особи про видачу тимчасового реєстраційного талона у зв'язку з наданням права керування таким засобом іншій фізичній особі може здійснюватися в електронній формі через офіційний веб-сайт Головного сервісного центру МВС.".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

4) у пункті 41 слова "Єдиному державному реєстрі МВС" замінити словами "Єдиному державному реєстрі транспортних засобів".

2. В абзаці першому пункту 3 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3068; 2015 р., N 94, ст. 3213), слова "або програмно-технічні комплекси самообслуговування" замінити словами ", програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 260 "Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1118, N 84, ст. 2760):

1) у постанові:

у назві постанови слова "та їх власників" замінити словами ", їх власників та належних користувачів";

у пункті 1:

в абзаці другому слова "Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів";

в абзаці третьому слова "Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, належних користувачів";

в абзаці четвертому слова "Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "транспортних засобів", а після слів "зареєстрованих транспортних засобів" доповнити словами ", належних користувачів";

2) у Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів";

у пункті 1 після слова "нотаріусів" доповнити словами ", інспекторів з паркування", а слова "Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ (далі - Реєстр) щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників" замінити словами "Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - Реєстр), держателем якого є Міністерство внутрішніх справ, щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів";

у пункті 3, в абзаці першому пункту 4 і пункті 5 слова "та їх власників" замінити словами ", їх власників та належних користувачів";

абзац перший пункту 6 після слів "органів СБУ" доповнити словами ", інспекторами з паркування";

3) у Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова "Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "транспортних засобів", а після слів "зареєстрованих транспортних засобів" доповнити словами ", належних користувачів";

пункт 4 доповнити реченням такого змісту: "Відомості з Реєстру про належного користувача транспортного засобу надаються фізичній чи юридичній особі, за якою такий транспортний засіб зареєстрований (уповноваженій нею особі), особі, якій видано тимчасовий реєстраційний талон, належному користувачу.";

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За надання відомостей з Реєстру про належних користувачів транспортних засобів, які зареєстровані за фізичною чи юридичною особою, плата не справляється. У такому разі під відомостями мається на увазі інформація про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження належного користувача (або назву юридичної особи, її ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України), серію і номер виданого належному користувачеві тимчасового реєстраційного талона.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 9 після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";

пункт 15 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) про належного користувача:

номерний знак відповідного транспортного засобу;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника транспортного засобу та дата його народження (у разі наявності інформації про дату народження);

марка та модель транспортного засобу.";

абзац другий та п'ятий пункту 19 після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";

4) у додатку до постанови:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, належних користувачів
";

доповнити додаток розділом IV такого змісту:

"

 

".

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455; 2018 р., N 41, ст. 1450) позицію

"Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників"

замінити такою позицією:

"Єдиний державний реєстр транспортних засобів".

____________

Опрос