Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Министерством экономического развития и торговли

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 31.10.2018 № 912
действует с 09.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 912

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності, належать:

вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання у сфері інтелектуальної власності;

тип суб'єкта господарювання, визначеного Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), що провадить господарську діяльність у сфері інтелектуальної власності;

наявність порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, які виявлено за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю);

кількість рішень суду, що набрали законної сили, про порушення прав інтелектуальної власності за позовом (заявою) особи, якій належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності визначені згідно з додатком 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності, визначений згідно з додатком 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності проводяться за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Інші суспільні інтереси (О6)
(Інтелектуальна власність)

незаконне виробництво дисків для лазерних систем зчитування (матриць для їх виготовлення) із записом або з можливістю запису на них інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав

збитки та моральна шкода, завдані власникам об'єктів авторського і (або) суміжних прав, що містяться на дисках для лазерних систем зчитування

вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання у сфері інтелектуальної власності

протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності

збитки та моральна шкода, завдані власникам об'єктів права інтелектуальної власності

тип суб'єкта господарювання, визначеного Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), що провадить господарську діяльність у сфері інтелектуальної власності

необґрунтована відмова власника веб-сайту (постачальника послуг хостингу) щодо унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації в Інтернеті, що містить об'єкти авторського права і (або) суміжних прав

збитки та моральна шкода, завдані власникам об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що розміщені у вигляді електронної (цифрової) інформації в Інтернеті

наявність порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, які виявлено за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю)

неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) заявнику власником веб-сайту (постачальником послуг хостингу) щодо вжиття заходів з припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в Інтернеті

кількість рішень суду, що набрали законної сили, про порушення прав інтелектуальної власності за позовом (заявою) особи, якій належать особисті немайнові та (або) майнові

на веб-сайтах та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутня контактна інформація про відповідних власників веб-сайтів (постачальників послуг хостингу)

розповсюдження немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних

збитки та моральна шкода, завдані власникам об'єктів права інтелектуальної власності

права інтелектуальної власності, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, маркованих контрольними марками, серія та номер яких не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та/або на них не нанесено інформацію, що відповідає назві таких примірників

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання у сфері інтелектуальної власності*

виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць для їх виготовлення

40

використання під час провадження господарської діяльності аудіовізуальних та/або музичних творів, програм (передач) організації мовлення, фонограм та/або відеограм (крім використання, що здійснюється правовласниками)

19

використання під час провадження господарської діяльності комп'ютерних програм та/або баз даних (крім використання, що здійснюється правовласниками)

17

використання під час провадження господарської діяльності інших, крім передбачених у показниках, об'єктів права інтелектуальної власності (крім використання, що здійснюється правовласниками)

8

здійснення керування веб-сайтом в Інтернеті, що містить аудіовізуальні твори, музичні твори, комп'ютерні програми, відеограми, фонограми, або передачі (програми) організацій мовлення

17

надання послуг хостингу, пов'язаних з розміщенням електронної (цифрової) інформації, що містить аудіовізуальні твори, музичні твори, комп'ютерні програми, відеограми, фонограми, або передачі (програми) організацій мовлення

20

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм або баз даних

19

діяльність не провадиться

0

2. Тип суб'єкта господарювання, визначеного Господарським кодексом України (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), що провадить господарську діяльність у сфері інтелектуальної власності

суб'єкт великого підприємництва

6

суб'єкт середнього підприємництва

4

суб'єкт малого підприємництва

3

суб'єкт мікропідприємництва

1

3. Наявність порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, які виявлено за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю)*

два або більше порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, які виявлено за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

20

одне порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, яке виявлено за результатами планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

15

два або більше порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, які виявлено за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених раніше останніх трьох років (але не раніше останніх п'яти років), що передують плановому періоду

11

одне порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, яке виявлено за результатами планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю), проведеного раніше останніх трьох років (але не раніше останніх п'яти років), що передують плановому періоду

5

відсутні порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності за результатами планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

0

4. Кількість рішень суду, що набрали законної сили, про порушення прав інтелектуальної власності за позовом (заявою) особи, якій належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

два або більше

20

одне

11

жодного

0

____________
* У разі віднесення суб'єкта господарювання одночасно до двох або більше показників критерію застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

не частіше ніж один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

не частіше ніж один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

не частіше ніж один раз на п'ять років

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Міністерством економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3491).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1113 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3082).

3. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос