Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними и значительными последствиями, и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной архитектурно-строительной инспекцией

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 31.10.2018 № 904
действует с 08.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 904

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, належать:

клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва;

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками;

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю).

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - високий;

від 21 до 40 балів - середній;

від 0 до 20 балів - незначний.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)
 

аварія

смерть або шкода, завдана здоров'ю людини

клас наслідків (відповідальності)

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

інші порушення нормальних умов життєдіяльності людини

смерть або шкода, завдана здоров'ю людини

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

аварія

моральна шкода, завдана людині

клас наслідків (відповідальності)

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

неналежна кваліфікація працівників

моральна шкода, завдана людині

відсутність системи управління якістю

моральна шкода, завдана людині

Порушення нормальних умов життєдіяльності людини

моральна шкода, завдана людині

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

аварія

майнові збитки, завдані людині

клас наслідків (відповідальності)

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

неналежна кваліфікація працівників

майнові збитки, завдані людині

відсутність системи управління якістю

майнові збитки, завдані людині

виконання робіт неналежної якості

майнові збитки, завдані людині

Навколишнє природне середовище (О4)

аварія

шкода, завдана навколишньому природньому середовищу

клас наслідків (відповідальності)

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

виконання робіт
неналежної якості

шкода, завдана навколишньому природньому середовищу

Національна безпека держави (О5)

аварія

збитки, що вплинуть на національну безпеку держави

клас наслідків (відповідальності)

строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

порушення нормальних умов життєдіяльності людей

збитки, що вплинуть на національну безпеку держави

виконання робіт неналежної якості

збитки, що вплинуть на національну безпеку держави

 

 

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Клас наслідків (відповідальності)

середній (СС2) та значний (СС3)

20

середній (СС2)

10

2.

Строк провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

менш як три роки на СС3 або менш як один рік на СС2

30

від трьох до восьми років на СС3 або
від одного до трьох років на СС2

10

від восьми і більше років на СС3 або
від трьох і більше років на СС2

0

3.

Наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

наявність порушень

20

відсутність порушень

0

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п'ять років

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 3, ст. 190).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. N 609 та від 30 грудня 2015 р. N 1164, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. N 383 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 47, ст. 1466).

3. Пункт 32 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос