Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждениях критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Министерством образования и науки, областными, Киевской городской государственными администрациями

КМ Украины
Постановление КМ от 31.10.2018 № 902
действует с 08.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 902

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 127 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 23, ст. 784).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, належать:

строк провадження суб'єктом господарювання освітньої діяльності;

дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених органом ліцензування стосовно суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, у зв'язку з:

- виявленням та підтвердженням недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;

- неподанням суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітних періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

- настанням аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;

сфера освітньої діяльності, яку провадить суб'єкт господарювання;

кількість обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб'єктом господарювання, що спричинило шкоду їх правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, протягом останніх трьох років;

навчання (виховання) в закладі освіти іноземців та осіб без громадянства;

наявність повідомлень, що надійшли до органу ліцензування від контролюючих або правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявлених у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, здійснюються МОН, обласними, Київською міською держадміністраціями за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків
від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

неналежна діяльність закладу освіти (зокрема незабезпечення закладом освіти належної організації освітнього процесу та навчально-методичної роботи, неналежне забезпечення закладу освіти науково-педагогічними або педагогічними кадрами)

збитки, завдані здобувачу освіти
моральна шкода, завдана здобувачу освіти

строк провадження суб'єктом господарювання освітньої діяльності
дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених органом ліцензування стосовно суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, у зв'язку з:

- виявленням та підтвердженням недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;

- неподанням суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітних періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

- настанням аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання

сфера освітньої діяльності, яку провадить суб'єкт господарювання

кількість обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб'єктом господарювання, що спричинило шкоду їх правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, протягом останніх трьох років

навчання (виховання) в закладі освіти іноземців та осіб без громадянства

наявність повідомлень, що надійшли до органу ліцензування від контролюючих або правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявлених у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

неналежна діяльність закладу освіти (зокрема відсутність у закладі освіти належної матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення)

збитки, завдані здобувачу освіти моральна шкода, завдана здобувачу освіти

застосовуються критерії, визначені у пункті 1

3. Національна безпека держави (О5)

неналежна якість освіти

збитки, завдані громадянам, суспільству і державі внаслідок неналежної якості освіти зменшення можливостей здобуття якісної освіти

застосовуються критерії, визначені у пункті 1

 

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв*

Кількість балів

1. Строк провадження суб'єктом господарювання освітньої діяльності

менше чотирьох років

20

від чотирьох до десяти років

10

більше десяти років

5

2. Дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

наявність порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявленого протягом останніх трьох років, що передують плановому

25

наявність порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявленого раніше останніх трьох років та не пізніше останніх п'яти років, що передують плановому

13

відсутність порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

0

3. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених органом ліцензування стосовно суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, у зв'язку з:
виявленням та підтвердженням недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;
неподанням суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітних періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
настанням аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання

три і більше

20

від одного до двох

5

відсутні

0

4. Сфера освітньої діяльності, яку провадить суб'єкт господарювання

вища та післядипломна освіта

10

фахова передвища та професійна (професійно-технічна) освіта

7

загальна середня освіта та дошкільна освіта

5

5. Кількість обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб'єктом господарювання, що спричинило шкоду їх правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, протягом останніх трьох років

від шести і більше звернень

10

від одного до п'яти звернень

5

відсутність звернень

0

6. Навчання (виховання) в закладі освіти іноземців та осіб без громадянства

вища, післядипломна, фахова передвища та професійна (професійно-технічна) освіта

5

загальна середня освіта та дошкільна освіта

0

7. Наявність повідомлень, що надійшли до органу ліцензування від контролюючих або правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявлених у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

наявність

10

відсутність

0

____________
* Якщо суб'єкта господарювання можна одночасно віднести до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

____________

Опрос