Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждениях критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере градостроительной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) на объекте строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля

КМ Украины
Постановление КМ от 31.10.2018 № 899
действует с 08.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 899

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 399 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 49, ст. 1520).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю, належать:

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд;

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

структура (склад) об'єкта будівництва.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

6. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності встановлюється окремо для кожного об'єкта будівництва, на якому господарська діяльність може провадитися одним або кількома суб'єктами господарювання.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

руйнування будівлі, споруди

смерть або шкода здоров'ю людей, які постійно перебувають на об'єкті будівництва

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

смерть або шкода здоров'ю людей, які періодично перебувають на об'єкті будівництва

смерть або шкода здоров'ю людей, які перебувають зовні об'єкта будівництва

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

руйнування будівлі, споруди

збитки, завдані замовнику будівництва

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

Навколишнє природне середовище
(О4)

руйнування будівлі, споруди, що є об'єктом підвищеної небезпеки

шкода навколишньому природному середовищу

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

руйнування об'єкта, який підлягає оцінці впливу на довкілля

шкода навколишньому природному середовищу

Національна безпека держави (О5)

руйнування об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури

припинення життєзабезпечення населеного пункту

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

Інші суспільні інтереси (О6)

 

 

 

Власність (майно)

руйнування будівлі, споруди

збитки, завдані власнику (користувачу) будівлі, споруди

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

Культурна спадщина

руйнування будівлі, споруди, що є пам'яткою культурної спадщини

втрата пам'ятки культурної спадщини

клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
структура (склад) об'єкта будівництва

 

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд*

значний клас наслідків (відповідальності) - СС3

41

середній клас наслідків (відповідальності) - СС2

30

незначний клас наслідків (відповідальності) - СС1

20

2.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності протягом року, що передує плановому періоду

наявність двох або більше порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, виявлених протягом року, що передує плановому періоду

11

наявність одного порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, виявленого протягом року, що передує плановому періоду

5

відсутність порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності

0

3.

Структура (склад) об'єкта будівництва*

комплекс (будова)

11

окрема будівля, споруда

5

 

 

частина будівлі, споруди

0

____________
* Кількість балів за критерієм нараховується окремо для кожного об'єкта будівництва, на якому господарська діяльність може провадитися одним або кількома суб'єктами господарювання.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п'ять років

____________

Опрос