Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи

КМ Украины
Постановление КМ от 31.10.2018 № 898
действует с 03.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 898

Київ

Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3718; 2017 р., N 67, ст. 1992), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. В абзаці восьмому пункту 2 слова "та посвідчених адвокатом" виключити.

2. У пункті 5:

1) друге речення після слів "(далі - головне територіальне управління юстиції)" доповнити словами "за поданням директора відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особи, яка виконує його обов'язки";

2) третє речення після слів "працівник зазначеного центру" доповнити словами ", який має право голосу".

3. В абзаці другому пункту 6 слова ", зокрема від іноземних держав та міжнародних організацій" виключити.

4. Абзац третій пункту 14 виключити.

5. У пункті 16:

1) в абзаці першому слова "та посвідчені адвокатом" виключити;

2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Відомості про адвоката повинні бути внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

3) в абзаці восьмому слова "та посвідчених" виключити.

6. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Після заповнення зазначених у пункті 16 цих Порядку і умов форм та завантаження сканованих копій документів адвокат надсилає їх з використанням веб-сторінки реєстрації на опрацювання Координаційному центру.

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адвокатами сканованих копій документів і відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України та у разі їх відповідності вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і умов, запрошує адвоката не пізніше трьох робочих днів з дня надходження копій документів для проходження дистанційного курсу шляхом надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, ідентифікатори доступу (логін і пароль) та дата і час відкриття доступу до проходження курсу.

У разі невідповідності копій документів вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і умов, та/або відсутності відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України Координаційний центр не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів надсилає на адресу електронної пошти адвоката відповідне повідомлення.

При цьому до моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для участі в конкурсі.".

7. У першому реченні абзацу третього пункту 18 слова "скановані та посвідчені адвокатом копії документів, поданих адвокатом," замінити словами "подані адвокатом скановані копії документів".

8. У другому реченні абзацу четвертого пункту 20 слова "у засіданнях комісії та проведенні конкурсу" замінити словами "у розгляді документів, проведенні співбесіди та оцінюванні адвокатів, щодо яких наявний конфлікт інтересів".

9. В абзаці першому пункту 21 слова "та посвідчені адвокатом" виключити.

10. У пункті 26:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слова "від її складу" виключити;

у третьому реченні слово "всіма" виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Протокол у паперовому вигляді повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів засвідчена підписом секретаря комісії.".

11. В абзаці першому пункту 30 слова "Електронні скановані та посвідчені адвокатом копії документів, надіслані адвокатом" замінити словами "Електронні скановані адвокатом копії документів, надіслані ним".

____________

Опрос