Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере рыбного хозяйства Государственным агентством рыбного хозяйства, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 31.10.2018 № 897
действует с 09.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 897

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним агентством рибного господарства, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним агентством рибного господарства, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним агентством рибного господарства

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, належать:

кількість чужорідних та/або немісцевих видів гідробіонтів, що використовуються суб'єктом господарювання в аквакультурі станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

порушення вимог законодавства у сфері рибного господарства протягом періоду, що передує плановому року;

статус рибогосподарського водного об'єкта (його частини), що використовується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

характеристика гідротехнічної споруди або водозабору, що використовується суб'єктом господарювання на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

обсяг вилучення водних біоресурсів протягом періоду, що передує плановому року.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері рибного господарства визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері рибного господарства, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері рибного господарства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері рибного господарства

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Навколишнє природне середовище (04)

використання в аквакультурі чужорідних та/або немісцевих видів гідробіонтів

неконтрольоване поширення чужорідних та/або немісцевих видів гідробіонтів у нових місцях перебування, що призводить до негативного впливу або зникнення аборигенного виду водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

кількість чужорідних та/або немісцевих видів гідробіонтів, що використовуються суб'єктом господарювання в аквакультурі станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

недотримання вимог законодавства у сфері рибного господарства під час здійснення господарської діяльності

зменшення біорізноманіття або зникнення популяції водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

порушення вимог законодавства у сфері рибного господарства протягом періоду, що передує плановому року

використання рибогосподарського водного об'єкта (його частини) залежно від його значення (загальнодержавне або місцеве) з порушенням вимог до збереження водних біоресурсів

зменшення біорізноманіття або зникнення популяції водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

статус рибогосподарського водного об'єкта (його частини), що використовується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

відсутність або неналежне функціонування рибозахисного обладнання на гідротехнічній споруді або водозаборі рибогосподарського водного об'єкта

шкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок загибелі або зменшення кількості водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

характеристика гідротехнічної споруди або водозабору, що використовується суб'єктом господарювання на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

добування (вилов) водних біоресурсів з рибогосподарського водного об'єкта (його частини)

шкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок загибелі або зменшення кількості водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

обсяг вилучення водних біоресурсів протягом періоду, що передує плановому року

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері рибного господарства, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

Кількість чужорідних та/або немісцевих видів гідробіонтів, що використовуються суб'єктом господарювання в аквакультурі станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

три і більше видів

10

два і більше видів

7

один вид

5

не використовується

0

Порушення вимог законодавства у сфері рибного господарства протягом періоду, що передує плановому року

складено (винесено) три і більше документів за результатами здійснення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю), що підтверджують факти порушення вимог законодавства (приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи щодо усунення виявлених порушень, протоколи, постанови про адміністративне правопорушення, обвинувальні вироки, що набрали законної сили)

35

складено (винесено) не більш як два документи за результатами здійснення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю), що підтверджують факти порушення вимог законодавства (приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи щодо усунення виявлених порушень, протоколи, постанови про адміністративне правопорушення, обвинувальні вироки, що набрали законної сили)

25

за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) порушень не виявлено

0

Статус рибогосподарського водного об'єкта (його частини), що використовується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

загальнодержавного значення

15

місцевого значення

9

Характеристика гідротехнічної споруди або водозабору, що використовується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

гідротехнічну споруду не обладнано рибозахисним пристроєм

41

проектний обсяг води гідротехнічної споруди або водозабору становить 10 куб. метрів на секунду або більше

19

проектний обсяг води гідротехнічної споруди або водозабору становить 0,5 - 10 куб. метрів на секунду

7

проектний обсяг води гідротехнічної споруди або водозабору становить менше 0,5 куб. метрів на секунду

3

гідротехнічні споруди та водозабори не використовуються

0

Обсяг вилучення водних біоресурсів протягом періоду, що передує плановому року

300 тонн та більше

20

від 50 до 300 тонн

15

менше 50 тонн

5

____________
* Якщо суб'єкт господарювання може бути одночасно віднесено до двох показників критерію, застосовується показник з більшою кількістю балів.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. N 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 31, ст. 1079).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1095 "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 77).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 57, ст. 1691).

4. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос