Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждениях критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере безопасности мореходства судов флота рыбной промышленности Государственным агентством рыбного хозяйства

КМ Украины
Постановление КМ от 31.10.2018 № 895
действует с 09.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 895

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Держрибагентством, належать:

настання аварійної події із судном флоту рибної промисловості, що експлуатується суб'єктом господарювання, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість приписів щодо усунення порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та/або міжнародних договорів України та угод щодо безпеки мореплавства, підготовки їх екіпажів, збереження життя людини на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, складених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

максимальна кількість працівників судна флоту рибної промисловості, зайнятих виконанням робіт підвищеної небезпеки, станом на будь-яку дату протягом останніх трьох років, які передують плановому періоду;

наявність порушень вимог законодавства щодо технічної експлуатації судна флоту рибної промисловості, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (01)

неналежна експлуатація судна флоту рибної промисловості

смерть людини або шкода здоров'ю людини

настання аварійної події із судном флоту рибної промисловості, що експлуатується суб'єктом господарювання, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість приписів щодо усунення порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та/або міжнародних договорів України та угод щодо безпеки мореплавства, підготовки їх екіпажів, збереження життя людини на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, складених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

неналежне виконання робіт підвищеної небезпеки на судні флоту рибної промисловості

смерть або шкода здоров'ю особи, яка працює на судні флоту рибної промисловості

максимальна кількість працівників судна флоту рибної промисловості, зайнятих виконанням робіт підвищеної небезпеки, станом на будь-яку дату протягом останніх трьох років, які передують плановому періоду

Навколишнє природне середовище (04)

аварійний скид або інше вивільнення забруднюючих речовин із судна флоту рибної промисловості в навколишнє природне середовище

екологічна шкода, завдана аварійним скидом або іншим вивільненням забруднюючих речовин із судна флоту рибної промисловості в навколишнє природне середовище

наявність порушень вимог законодавства щодо технічної експлуатації судна флоту рибної промисловості, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

 

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Настання аварійної події із судном флоту рибної промисловості, що експлуатується суб'єктом господарювання, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

дуже серйозна аварійна подія

41

серйозна аварійна подія

30

інцидент

15

аварійні події відсутні

0

2. Кількість приписів щодо усунення порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та/або міжнародних договорів України та угод щодо безпеки мореплавства, підготовки їх екіпажів, збереження життя людини на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, складених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

три або більше приписів

20

два приписи

15

один припис

10

відсутність приписів

0

3. Максимальна кількість працівників судна флоту рибної промисловості, зайнятих виконанням робіт підвищеної небезпеки, станом на будь-яку дату протягом останніх трьох років, які передують плановому періоду

десять або більше працівників

10

від трьох до дев'яти включно працівників

5

не більше двох працівників

1

працівники відсутні

0

4. Наявність порушень вимог законодавства щодо технічної експлуатації судна флоту рибної промисловості, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

невідповідність морехідного стану судна флоту рибної промисловості вимогам законодавства та/або міжнародних договорів України з питань безпеки мореплавства

25

відсутність або технічна несправність суднового обладнання та/або механізмів

20

несвоєчасне пред'явлення судна, що експлуатується, до технічного огляду

10

порушення відсутні

0

Примітка.

Якщо суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 82, ст. 2774).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. N 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 31, ст. 1079).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. N 402 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1126" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 72, ст. 2027).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 57, ст. 1691).

5. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос