Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта в сферах государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 24.10.2018 № 860
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2018 р. N 860

Київ

Про реалізацію експериментального проекту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 року N 78

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1125)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції щодо реалізації протягом 2019 - 2020 років експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Законів України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додається.

3. Міністерству юстиції:

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на своєму офіційному веб-сайті;

вжити заходів до організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення реалізації експериментального проекту;

подати не пізніше ніж через три місяці після реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

1. Цей Порядок визначає процедуру організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державні реєстратори) відповідно до Законів України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. Визначення професійної компетентності в обов'язковому порядку здійснюється щодо фізичних осіб, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів, під час призначення їх на відповідні посади у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях (крім випадків переведення на відповідні посади осіб, які на момент переведення здійснювали функції державного реєстратора), укладення трудових договорів із акредитованими суб'єктами державної реєстрації, а також щодо державних реєстраторів, стосовно яких Мін'юстом прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, перед відновленням їм доступу до відповідного Реєстру.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 78)

Визначення професійної компетентності здійснюється окремо у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Організація визначення професійної компетентності осіб здійснюється Мін'юстом шляхом автоматизованого анонімного тестування, що проводиться один раз на місяць. У разі потреби за рішенням Мін'юсту автоматизоване анонімне тестування може проводитися більше ніж один раз на місяць.

4. Для проходження автоматизованого анонімного тестування особи, визначені в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, подають до Мін'юсту відповідну заяву та засвідчену особистим підписом копію паспорта громадянина України.

5. Повідомлення про дату, час та місце проведення автоматизованого анонімного тестування, а також прізвище, ім'я та по батькові осіб, які виявили бажання пройти таке тестування, розміщуються на офіційному веб-сайті Мін'юсту не пізніше ніж за сім календарних днів до дня його проведення.

6. Автоматизоване анонімне тестування проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця для його проходження та окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером і відповідним комунікаційним обладнанням.

7. Серверна частина програмного забезпечення системи автоматизованого анонімного тестування (далі - система) розміщується на технічних ресурсах адміністратора єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

Налаштування автоматизованих робочих місць для проходження автоматизованого анонімного тестування повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

8. Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються технічним адміністратором єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

9. Приміщення для проведення автоматизованого анонімного тестування повинне забезпечувати можливість індивідуального виконання тестових завдань.

Під час проведення автоматизованого анонімного тестування забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв'язку.

10. Об'єктивність проведення автоматизованого анонімного тестування забезпечується рівними для всіх осіб умовами щодо доступу до інформації стосовно процедури проведення автоматизованого анонімного тестування, місця та тривалості його проведення, а також щодо кількості та ступеня складності тестових завдань та відкритості інформації про його результати.

11. Визначення професійної компетентності є публічним.

Під час проведення автоматизованого анонімного тестування можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

Мін'юстом обов'язково забезпечується ведення відео-фіксації процесу автоматизованого анонімного тестування.

12. Під час автоматизованого анонімного тестування тестові завдання формуються безпосередньо системою для кожної особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі у кількості 100 тестових завдань.

До кожного тестового завдання пропонуються кілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

У разі потреби тестове завдання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше.

13. Тестові завдання розробляються Мін'юстом. Зразок тестових завдань розміщується на офіційній веб-сайті Мін'юсту.

14. Загальний час проведення автоматизованого анонімного тестування становить дві години.

15. Оцінювання результатів автоматизованого анонімного тестування здійснюється системою.

16. На підставі результатів автоматизованого анонімного тестування визначається професійна компетентність осіб, визначених в абзаці першому пункту 2 цього Порядку.

Особи, які правильно відповіли на 75 відсотків тестових завдань, вважаються такими, що успішно пройшли автоматизоване анонімне тестування. Таким особам видається сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації, зразок та опис якого затверджується Мін'юстом.

Особи, які не пройшли автоматизованого анонімного тестування, можуть повторно звернутися до Мін'юсту та пройти його у будь-який час.

Сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації є обов'язковим документом для призначення особи на відповідну посаду/укладення трудового договору із суб'єктом державної реєстрації з метою виконання функції державних реєстраторів, а також для відновлення державному реєстратору доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Результати автоматизованого анонімного тестування розміщуються на офіційному веб-сайті Мін'юсту не пізніше наступного робочого дня після його проведення.

____________

Опрос