Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.10.2018 № 848
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. N 848

Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 року N 960
,
від 5 лютого 2020 року N 63
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 993)

З метою запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, прозорого механізму продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо реалізації з 24 жовтня 2018 р. до 1 жовтня 2020 р. Державною службою геології та надр експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів (далі - експериментальний проект).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 960)

2. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, що додається.

3. Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 30, ст. 1208; 2017 р., N 60, ст. 1827; 2018 р., N 49, ст. 1706), зміни, що додаються.

4. Державній службі геології та надр за результатами реалізації експериментального проекту подати до 1 липня 2020 р. пропозиції щодо доцільності подальшого проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів на постійній основі.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.10.2019 р. N 960)

5. Установити, що:

проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється з 24 жовтня 2018 р. виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого цією постановою;

аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, оголошення про проведення якого опубліковано до 24 жовтня 2018 р., проводиться відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

(У тексті Тимчасового порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року N 826)

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження процедури продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) адміністратор системи електронних торгів з продажу дозволів (далі - адміністратор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, що відповідно до укладеного з Держгеонадрами договору забезпечує функціонування бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів;

2) аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення електронних торгів (аукціону) або аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

3) гарантійний внесок - платіж, що здійснюється заявником для набуття статусу учасника аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок організатора (оператора) електронного майданчика у розмірі 20 відсотків початкової ціни лота та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

4) договір купівлі-продажу дозволу - договір, який укладається між Держгеонадрами і переможцем аукціону;

5) договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - договір, який укладається між Держгеонадрами та переможцем аукціону в разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва;

(підпункт 5 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

6) електронний майданчик - підключений до системи електронних торгів з продажу дозволів веб-сайт організатора (оператора) та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору аукціону (оператору) та Держгеонадрам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процедур проведення аукціону;

7) закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої повідомляється учасником аукціону в його особистому кабінеті та подається через організатора аукціону або оператора електронного майданчика до системи електронних торгів з продажу дозволів. Право на подання такої цінової пропозиції виникає в учасника аукціону після отримання ним підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок організатора (оператора) аукціону до закінчення строку прийняття заявок на участь в аукціоні та забезпечує можливість участі в ньому. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну лота;

8) заявник - фізична особа - підприємець або юридична особа (в тому числі іноземна юридична особа), які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів;

9) крок аукціону - фіксована мінімальна надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

гривень

10) крок аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - дисконт, на який в ході електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження початкової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Розмір мінімального кроку такого аукціону становить 1 (один) відсоток початкової ціни лота;

11) лот - дозвіл, що є предметом проведення аукціону;

12) оператор електронного майданчика (далі - оператор) - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа, що відповідно до укладеного з адміністратором договору забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів з продажу дозволів. Будь-який оператор має право бути організатором аукціону за умови укладення з Держгеонадрами договору про проведення аукціону;

13) організатор аукціону (далі - організатор) - оператор електронного майданчика, який уклав з Держгеонадрами договір про проведення аукціону. Організатор крім прав та обов'язків за таким договором має усі права та обов'язки оператора електронного майданчика під час проведення електронного аукціону;

14) особистий кабінет заявника та/або учасника, та/або Держгеонадр - розділ системи електронних торгів з продажу дозволів, в якому розміщуються оголошення про проведення аукціону, повідомлення про результати його проведення та інша інформація про аукціон, доступ до якого має заявник та/або учасник, та/або Держгеонадра, що авторизуються за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та пароля);

15) пакет аукціонної документації - документи, що готуються Держгеонадрами та містять відомості про ділянку надр, дозвіл у межах якої виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкова ціна лота, програма робіт), проект угоди про умови користування надрами. Вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни лота, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень;

16) переможець аукціону (далі - переможець) - учасник аукціону, що запропонував найвищу цінову пропозицію за результатами його проведення;

17) початкова ціна лота - вартість лота, розрахована Держгеонадрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014), та зазначена в оголошенні про проведення аукціону. Початкова ціна лота повторного аукціону становить 50 відсотків першої початкової ціни цього лоту. Початкова ціна лота аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 100 відсотків першої початкової ціни лота. Початкова ціна лота кожного аукціону зазначається в оголошенні про проведення відповідного аукціону;

18) реєстраційний номер лота - номер лота, який визначається Держгеонадрами, вноситься до системи електронних торгів з продажу дозволів та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

19) система електронних торгів з продажу дозволів - дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення аукціонів, запобігання корупційним правопорушенням, та складається з бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається як код з відкритим доступом та визначає функціональність системи.

Інформація в системі електронних торгів з продажу дозволів зазначається державною мовою, крім випадків, коли використання літер та символів державною мовою призводить до викривлення розміщеної інформації (зокрема, під час написання адрес веб-сайтів у Інтернеті, зазначення реєстраційних номерів лотів);

20) спостерігач аукціону (далі - спостерігач) - будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням аукціону через систему електронних торгів з продажу дозволів без можливості подавати свої цінові пропозиції;

21) угода про умови користування ділянкою надр - угода між Держгеонадрами та переможцем, яка є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр;

22) учасник аукціону (далі - учасник) - фізична особа - підприємець або юридична особа, (в тому числі іноземна юридична особа), допущені організатором (оператором) до участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку;

23) ціна реалізації лота - фактична сума коштів, за яку продано лот на аукціоні;

24) цінова пропозиція - сума коштів, про сплату якої повідомляється учасником у ході аукціону.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі України про надра, Законі України "Про нафту і газ".

3. Організатор (оператор) забезпечує Держгеонадрам, заявникам, учасникам та спостерігачам постійний доступ до системи електронних торгів з продажу дозволів з метою отримання відомостей про хід аукціону.

4. Використання системи електронних торгів з продажу дозволів здійснюється:

Держгеонадрами - відповідно до договору, укладеного між Держгеонадрами та адміністратором;

організатором (оператором) - відповідно до договору, укладеного між організатором (оператором) та адміністратором.

5. У системі електронних торгів з продажу дозволів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги щодо захисту інформації в системі електронних торгів з продажу дозволів визначаються відповідно до положень статті 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних торгів з продажу дозволів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

6. Держгеонадра готує з урахуванням заяв, поданих фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон (пояснювальна записка, оглядова карта та ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок, програма робіт), та надсилає їх рекомендованим листом з повідомленням на погодження до:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

Абзац другий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

відповідних районних, міських, селищних, сільських рад і рад об'єднаних територіальних громад - щодо користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

Якщо протягом 45 календарних днів органи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, не надали рішення про погодження або вмотивовану відмову в такому погодженні, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються погодженими.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

Пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон (разом з пояснювальними записками, оглядовими картами та ситуаційними планами, каталогами географічних координат кутових точок, програмами робіт), подаються Держгеонадрами до Міндовкілля.

Міндовкілля в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, надсилає Держгеонадрам пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, із зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або обґрунтовані пропозиції щодо неможливості надрокористування на запропонованих ділянках надр з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

У разі надання Міндовкіллям обґрунтованих пропозицій щодо встановлення законодавством обмежень стосовно провадження діяльності з користування надрами на території, на якій заплановано її провадження, такі пропозиції враховуються Держгеонадрами під час прийняття рішень щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.

У разі ненадання Міндовкіллям пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр протягом 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, відсутні.

Держгеонадра після надходження погоджень від органів, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та пропозицій Міндовкілля із зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства складає та затверджує наказом перелік таких ділянок разом з відповідними програмами робіт та приймає рішення про проведення аукціону.

(абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

61. У разі коли для провадження діяльності з видобування корисних копалин необхідне надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону за поданням Держгеонадр затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих в межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, які повинні бути передані йому в користування для видобування корисних копалин.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

7. Продаж лота здійснюється після визначення його початкової ціни.

8. Витрати на підготовку лотів до проведення аукціону, здійснені Держгеонадрами, відшкодовуються переможцем за кожним лотом.

Винагорода оператора, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, за організацію та проведення аукціону встановлюється у таких розмірах:

1 відсоток ціни реалізації лота у разі, коли вона є меншою, ніж 15000000 гривень;

0,5 відсотка ціни реалізації лота у разі, коли вона становить 15000000 гривень або більше.

9. Оголошення про проведення аукціону розміщується Держгеонадрами у системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр протягом 10 робочих днів з дня затвердження відповідно до пункту 6 цього Порядку переліку ділянок надр та прийняття рішення про проведення аукціону.

10. Оголошення про проведення аукціону повинно містити:

1) загальну інформацію про аукціон, зокрема:

відомості про Держгеонадра (найменування, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти);

порядок подання заявок для участі в аукціоні;

вимоги до заявників (непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб), а також на заявника - іноземну юридичну особу чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону);

перелік даних, які надаються заявниками;

строк приймання заявок для участі в аукціоні;

дату і час початку аукціону;

розмір гарантійного внеску;

інформацію про рахунок організатора (оператора), на який повинен бути перерахований гарантійний внесок;

строк підписання протоколу проведення аукціону;

строки підписання договору купівлі-продажу дозволу (договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною);

порядок та строки сплати винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

2) інформацію про лот, зокрема:

реєстраційний номер лота;

назву, місцезнаходження та координати ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

назву корисної копалини (у разі видобування - категорію та розмір запасів корисних копалин, а також дату проведення їх державної експертизи);

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

вартість геологічної інформації;

початкову ціну лота;

крок аукціону;

вартість пакета аукціонної документації, що сплачується переможцем.

Інформація, що міститься в оголошенні про проведення аукціону (крім реєстраційного номера лота), формується Держгеонадрами.

Одне оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот.

Інформація про ділянку надр, включену до лота, виставленого на аукціон, зазначається з урахуванням інформації, зазначеної в документах, визначених пунктом 6 цього Порядку та пакетом аукціонної документації.

11. Оголошення про проведення аукціону може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення аукціону.

12. Аукціон проводиться системою електронних торгів з продажу дозволів:

через 90 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для нафти, природного газу, конденсату);

через 50 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для всіх інших корисних копалин).

Повторний аукціон оголошується протягом трьох робочих днів після визнання першого аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 30 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення повторного аукціону.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій оголошується протягом трьох робочих днів після визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

У разі коли останній день строків, зазначених у цьому пункті, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

13. Система електронних торгів з продажу дозволів функціонує у цілодобовому режимі, крім періодів проведення планових та позапланових профілактичних робіт, інформація про проведення яких оприлюднюється нею автоматично.

14. З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник надає такі дані:

1) фізична особа - підприємець:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

2) юридична особа:

найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

3) іноземна юридична особа:

найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності);

місцезнаходження юридичної особи;

код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок.

15. Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.

У заявці для участі в аукціоні обов'язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.

Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні.

16. Приймання заявок для участі в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення аукціону і завершується о 20-й годині робочого дня, що передує дню проведення аукціону. Заявки, подані після завершення зазначеного строку, організатором (оператором) не приймаються.

Подання заявки для участі в аукціоні підтверджує згоду заявника з умовами проведення аукціону.

Заявка для участі в аукціоні повинна бути засвідчена заявником під час проходження процедури реєстрації відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Організатор (оператор) забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних заявників, зокрема шляхом проставлення заявником відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що система електронних торгів з продажу дозволів не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Організатор (оператор) несе відповідальність, встановлену законом, за дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

17. Заявка для участі в аукціоні подається виключно за обраним лотом. Зазначена заявка не є підставою для участі в аукціоні за іншими лотами.

Заявка для участі в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію.

Організатор (оператор) забезпечує проведення перевірки відповідності заявки для участі в аукціоні вимогам цього Порядку та у разі її відповідності автоматично присвоює заявці реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання.

Організатор (оператор) до початку аукціону перевіряє надходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора) та за умови підтвердження факту такого надходження реєструє заявника як учасника та забезпечує його допуск до участі в аукціоні.

Організатор (оператор) не допускає до участі в аукціоні заявника та надсилає через його особистий кабінет повідомлення із зазначенням підстави для недопуску у разі:

зазначення під час реєстрації недостовірних даних;

зазначення даних не в повному обсязі;

ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора).

18. Аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Якщо учасники подали однакові закриті цінові пропозиції, першим в електронному аукціоні вносить цінову пропозицію учасник, який подав свою закриту цінову пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням закритої цінової пропозиції. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрита цінова пропозиція.

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію / цінову пропозицію не менше ніж на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).

У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше, ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.

Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.

Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

19. Аукціон за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та розпочинається з автоматичного покрокового зниження початкової ціни лота. Протягом цього етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження початкової ціни, після чого інші учасники (за наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зробив ставку, - підвищити її після того, як іншими учасниками зроблено свої цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Порядком.

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну ціну лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження початкової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається учасникам протягом періоду, встановленого цим Порядком.

Система електронних торгів з продажу дозволів активує модуль аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій з 9-ї години 30 хвилин до 10-ї години в період, визначений у відповідному оголошенні про проведення аукціону.

Етапами проведення аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій є:

автоматичне покрокове зниження ціни лота;

подання цінових пропозицій:

закритих цінових пропозицій;

цінової пропозиції.

Етапом подання цінових пропозицій для проведення аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій є проміжок часу, що складається з двох періодів - періоду подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками, крім того, що зробив ставку, та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку.

Система електронних торгів з продажу дозволів автоматично розпочинає кожний наступний етап аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій залежно від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з цим Порядком.

Під час проведення аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, електронна торгова система автоматично покроково знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку.

Загальна кількість кроків, на які знижується початкова ціна лота, становить 90 кроків.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, здійснює подання заявки згідно з пунктом 15 цього Порядку. Заявка для участі в аукціоні подається до закінчення кінцевого строку її прийняття, який встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій окремо з 16-ї години 15 хвилин до 16-ї години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Якщо під час проведення аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник зробив ставку, система електронних торгів з продажу дозволів зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Порядку.

Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус "Аукціон не відбувся".

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.

Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду їх подання учасник, що зробив ставку, вважається переможцем електронного аукціону.

20. Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.

21. Переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 30 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

22. Якщо до завершення строку проведення аукціону не надійшла жодна закрита цінова пропозиція / цінова пропозиція, аукціон вважається таким, що не відбувся.

23. Система електронних торгів з продажу дозволів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів до електронного майданчика з метою спостереження за проведенням аукціону.

24. Після закінчення аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів відображається інформація про завершення аукціону та автоматично формується протокол аукціону щодо кожного лота.

25. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення аукціону;

реєстраційний номер лота;

назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини);

строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна та ціна реалізації лота, цінові пропозиції учасників;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди оператора, через якого переможець набув право на участь в аукціоні;

вартість пакета аукціонної документації, що повинна бути компенсована переможцем Держгеонадрам, та реквізити рахунка, на який її необхідно перерахувати;

відомості про переможця (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця - переможця аукціону, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою), контактний номер телефону; найменування юридичної особи - переможця аукціону, код згідно з ЄДРПОУ; найменування іноземної юридичної особи (іноземна юридична особа, яка на момент проведення аукціону має зареєстроване в Україні представництво, - код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ).

26. Протокол аукціону формується системою електронних торгів з продажу дозволів в день закінчення аукціону та не пізніше наступного робочого дня розміщується в такій системі.

Протокол аукціону підписується протягом шести робочих днів після завершення аукціону переможцем, організатором та/або оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні. Протокол надсилається організатором (оператором) до Держгеонадр для підписання та опублікування в системі електронних торгів з продажу дозволів не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання.

Протокол може бути підписаний відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

27. Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.

Примірні договори купівлі-продажу дозволів та примірні договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною обставиною затверджуються Держгеонадрами та підлягають опублікуванню на її офіційному веб-сайті.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору.

Якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.

У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включаються заборона на провадження діяльності, визначеної частинами четвертою та шостою статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", без отримання висновку про допустимість діяльності відповідно до вимог зазначеного Закону та обов'язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.

Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин або його анулювання на підставі результатів висновку щодо оцінки впливу на довкілля у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення.

У разі перемоги на аукціоні іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юридична особа зобов'язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам.

Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону - іноземної юридичної особи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку.

(пункт 27 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

28. Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.

Після сплати до державного бюджету коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском Держгеонадра через особистий кабінет підтверджують факт здійснення переможцем оплати за цим договором та завершують торги.

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, на яку надається переможцю дозвіл, здійснюється відповідно до Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 939 "Питання розпорядження геологічною інформацією" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 91, ст. 3019).

Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Сплата вартості пакета аукціонної документації здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Винагорода оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь у аукціоні, сплачується таким переможцем аукціону до моменту укладення між Держгеонадрами та переможцем аукціону договору купівлі-продажу дозволу або купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

29. Переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у разі:

невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 26 цього Порядку;

коли на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) або на заявника - іноземну юридичну особу поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

неотримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною протягом шести місяців з дати його підписання висновку з оцінки впливу на довкілля та/або непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, у разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва;

отримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності.

30. У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадку, передбаченому абзацами другим, четвертим - шостим пункту 29 і пунктом 32 цього Порядку, або на підставі письмового повідомлення переможця аукціону про відмову від отримання дозволу, Держгеонадра розриває такий договір в односторонньому порядку, про що завантажує відповідний наказ в систему електронних торгів з продажу дозволів.

У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 29 цього Порядку, Держгеонадра завантажує наказ про відмову у підписанні протоколу в систему електронних торгів з продажу дозволів.

Якщо переможець відмовився від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною чи не підписав такий договір в установлені строки, Держгеонадра завантажує відповідне рішення в систему електронних торгів з продажу дозволів.

У такому разі автоматично формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє система електронних торгів з продажу дозволів, або учасник, який зробив ставку за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

У разі відсутності такого учасника вважається, що аукціон не відбувся, про що зазначається в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Переможець, визначений відповідно до абзацу третього цього пункту, позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у випадках, визначених пунктом 29 цього Порядку.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого лота.

31. Гарантійний внесок, сплачений переможцем, перераховується організатором (оператором) до державного бюджету протягом п'яти робочих днів після опублікування протоколу.

Гарантійний внесок переможця зараховується до ціни реалізації лота. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається організатором (оператором) протягом п'яти робочих днів після завершення аукціону, крім учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця, а у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, хто подав цінову пропозицію раніше. Такому учаснику гарантійний внесок повертається протягом п'яти робочих днів з дня отримання переможцем дозволу.

Якщо аукціон не відбувся або лот знято з продажу відповідно до цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам протягом п'яти робочих днів з наступного дня після визнання аукціону таким, що не відбувся, або зняття лота з продажу, крім випадків, передбачених пунктами 29 і 32 цього Порядку.

32. Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 40 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (а у разі укладення договору з відкладальною обставиною - протягом 30 календарних днів з дня її настання) за результатами аукціону на підставі письмового звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 63)

Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв'язку не допускається.

У разі коли переможець у строк, визначений абзацом першим цього пункту, не з'явився для отримання дозволу або відмовився від підписання угоди про умови користування надрами, він втрачає право на отримання дозволу. При цьому йому повертаються платежі, зазначені в абзаці першому пункту 28 цього Порядку, а сума сплаченого ним гарантійного внеску не повертається.

33. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників;

коли до завершення строку прийняття заявок для участі в аукціоні подано менш як дві заявки;

коли за результатами аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону;

коли до завершення аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, а також у випадках, передбачених пунктом 29 цього Порядку, з дотриманням положень, визначених пунктом 30 цього Порядку.

34. Підставою для зняття лота з продажу Держгеонадрами є:

наявність рішення суду, яке набрало законної сили;

визнання в установленому законодавством порядку протиправними дій та/або скасування рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, міських, селищних, сільських рад, Міндовкілля стосовно пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.

35. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 33 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся, а дозвіл підлягає виставленню на повторний аукціон згідно з цим Порядком.

У разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 33 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся, а дозвіл підлягає виставленню на аукціон за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій згідно з цим Порядком.

36. У разі зняття лота з продажу з підстав, передбачених пунктом 34 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що відмінений.

37. Спори, пов'язані з проведенням аукціону, вирішуються в судовому порядку.

(Тимчасовий порядок у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 960)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

1. У пункті 17:

1) абзац перший після слова "документів" доповнити словами "або інформації Мінприроди за результатами оцінки впливу на довкілля";

2) доповнити пункт після абзацу двадцять сьомого новим абзацом такого змісту:

"Внесення змін до дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) за результатами оцінки впливу на довкілля здійснюється на підставі інформації Мінприроди в п'ятнадцятиденний строк з дня її надходження до Держгеонадр.".

У зв'язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом двадцять дев'ятим.

2. У пункті 22:

1) в абзаці першому слова "може бути зупинена" замінити словом "зупиняється", а слова "з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" виключити;

2) доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"6) наявності підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля";

7) неотримання висновку з оцінки впливу на довкілля у випадках отримання дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

____________

Опрос