Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий

КМ Украины
Постановление КМ от 17.10.2018 № 844
действует с 23.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. N 844

Київ

Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 35; 2013 р., N 24, ст. 808, N 89, ст. 3265; 2014 р., N 81, ст. 2287; 2016 р., N 26, ст. 1024, N 81, ст. 2687; 2017 р., N 67, ст. 1993), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. В абзаці четвертому пункту 3:

1) слова "територіальному органові ДФС" замінити словами "продавцю марок акцизного податку";

2) доповнити абзац реченням такого змісту: "Поняття "продавець марок акцизного податку" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.".

2. У пункті 7:

1) в останньому реченні абзацу четвертого та першому реченні абзацу шостого слова "територіального органу ДФС" замінити словами "продавця марок";

2) у першому реченні абзацу восьмого слова "керівником територіального органу ДФС або його заступником" замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок";

3) в абзаці дев'ятому:

у першому реченні слова "керівником територіального органу ДФС або його заступником" замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок";

у другому реченні слова "керівника територіального органу ДФС або його заступника" замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) продавця марок".

3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:

довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок;

копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення - для імпортерів.

Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів здійснюється з урахуванням вимог підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу України.

Форми довідки та заявки-розрахунку, передбачених цим пунктом, затверджуються Мінфіном.".

4. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Продавцю марок забороняється вимагати від покупців марок документи, що не передбачені цим Положенням, для придбання марок.".

5. Абзац третій пункту 16 виключити.

6. Доповнити Положення пунктом 161 такого змісту:

"161. Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених пунктом 227.4 статті 227 Податкового кодексу України.".

7. У пункті 20:

1) абзаци перший і другий після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "вітчизняного виробництва";

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Для алкогольних напоїв імпортного виробництва використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки.".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

3) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої та тютюнові вироби у випадках, визначених пунктом 226.9 статті 226 Податкового кодексу України, а також алкогольні напої з марками, що мають такі пошкодження:".

8. Пункт 21 після слів "без пошкодження" доповнити словами ", у тому числі під час відкупорювання (розкривання) товару,".

____________

Опрос